Ποίηση

2

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Κάποιος άγνωστος Γαβριήλ μου κάνει νοήματα. – Σύμφωνοι, θα πεθάνουμε όλοι μας . αλλά προς τι; Ψηλά κοιτάω σαν άστρο το βορινό παράθυρο που το ξεχάσανε ανοιχτό και μ’ αναμμένο φως. Οι άλλοι κοιμούνται...

0

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣ

Ὁ Καραϊσκάκης μὲ τὸν Κολοκοτρώνην εἶναι οἱ κατ’ ἐξοχὴν στρατηλάται τοῦ Ἀγῶνος· ἀνέδειξαν ὑπέροχον καὶ κατὰ λόγον στρατηγικῆς ἐμπνεύσεως καὶ τέχνης τὸ πολεμικὸν πνεῦμα τῆς φυλῆς. Ὁ Κανάρης μὲ τὸν Μάρκον Μπότσαρην εἶναι οἱ...

0

ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

Ἀπὸ τὴν πέτρα ἕνας ἀνθὸς ἄχρονος. Καὶ προβάλλει μέσα στὸ χρόνο, κ' εἶν' ὁ ἀνθὸς ἡ εἰκόνα σου, Κρυστάλλη! Γυρεύει τὴ φλογέρα σου γιὰ νὰ μᾶς ξαναμπάσῃ στὴν Ἤπειρο, στῆς λεβεντιᾶς τὴ βρυσομάννα πλάση....

0

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης

Τό ΄21, ἧταν ἀκόμη πάρα πολύ κοντά. Οἱ Ἕλληνες τῶν χρόνων 1840 - 1880, νιώθαν γύρω τους τήν πύρινη ἀνάσα του. Στήν ἀκοή τους, σφύριζαν ἀκόμα τά βόλια τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα. Καί οἱ ποιητές,...

0

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

...Ὁρῶσιν αἴφνης κατὰ γωνίαν ἱστάμενον ἀνδρὸς πάλαι τεθνεῶτος λείψανον ὁλόκληρον καὶ τὸ πᾶν ὁλομελές, γυμνὸν ἐκ πόδας ἐκ κεφαλῆς. Εἶχε δὲ καὶ ἐπὶ στόματος καλάμην ποιμενικῆς σύριγγος, εἰς χλεύην τινῶν οὕτω ποιησάντων, οἷς ἔμελλε...

0

"ᾧ φίλοι οὐδείς φίλος"·

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ἀρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ θήραμα κάλλιστον βίῳ, Ἀρετή, πού γιά σένα μοχθοῦν πάρα πολύ τά γένη τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελεῖς τό καλύτερο εἶδος κυνηγιοῦ πού θά μποροῦσε νά ἀπολαύσει...

0

Τό πολεμικό ἄγγελμα τῆς ποίησης

Ἐζυγίσανε τὴ χαρὰ μου καὶ τὴ βρήκανε, λέει, μικρὴ καὶ τὴν πατήσανε χάμου σὰν ἔντομο. Τὴ χαρὰ μου χάμου πατήσανε καὶ στὴν πέτρα μέσα τὴν κλείσανε καὶ στερνὰ τὴν πέτρα μοῦ ἀφήσανε, τρομερὴ ζωγραφιὰ...

Λόρδος Βύρων (Lord Byron) 0

Μ Π Α Ϋ Ρ Ο Ν

(1824-1924) Ἑκατὸ χρόνια πέρασαν. Δὲν πέρασες. Μιλεῖ γιὰ σὲ ἡ κλαγγὴ τοῦ χρυσαϊτοῦ κ' ἡ ἀναπνοὴ τῶν κρίνων. Στῶν Πιερίδων τοὺς ναοὺς καὶ θρόνοι καὶ βωμοὶ γιὰ σένα, καὶ στὴ μνήμη τῶν Ἑλλήνων. *...