Παιδεία

Ἑλλάδα 0

ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΝΥΞΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Index βιβλίων και ασμάτων!.. Στον πρώτο «Μαύρο Πίνακα» (index) βιβλίων και ασμάτων που συνέταξε το Υπουργείο Παιδείας κλπ. του οποίου ηγείται ο σ. Ν. Φίλης, φιγουράρουν οι εξής τίτλοι: Από τα βιβλία...

0

Ο Αριστοτέλης και το περιεχόμενο της άριστης παιδείας

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Από τη στιγμή που έχει ξεκαθαριστεί ότι η παιδεία είναι θέμα πολιτικό, αυτό που απομένει είναι η αναζήτηση του περιεχομένου της άριστης παιδείας: «Έχουμε αποδείξει ήδη ότι επιβάλλεται να υπάρχει...

0

Όταν τα παιδιά μας γίνονται στόχοι της πολιτικής προπαγάνδας

Πριν από λίγο καιρό προτάθηκε από στελέχη της κυβέρνησης με τον νέο εκλογικό νόμο να ψηφίζουν και τα 17χρονα. Πριν από 2 μέρες ο εταίρος κ Καμένος πρότεινε να παίρνουν δίπλωμα οδήγησης και τα...

0

Ἡ ἀντικειμενοποίηση τῆς ἀλήθειας

Χριστιανοσοσιαλιστική Σπουδαστική Κίνηση (1982) Ὁ ἐ­πι­στη­μο­νι­σμός, ἡ ἀ­πο­κλει­στι­κὴ καὶ ἀ­πό­λυ­τη πί­στη τοῦ ἀν­θρώ­που στὴν λο­γο­κρα­τού­με­νη γνώ­ση τοῦ κό­σμου, εἶ­ναι φαι­νό­με­νο ποὺ ἀ­να­πτύσ­σε­ται στὴ Δυ­τι­κὴ Εὐ­ρώ­πη τὴν ἐ­πο­χή, κα­τὰ βά­ση, τοῦ Δι­α­φω­τι­σμοῦ. Ἡ ἐ­πι­στή­μη θέ­τει...

Ἑλληνική γλώσσα 0

Οι νεκροί εγκέφαλοι δεν μπορούν να νεκρώσουν την Ελληνική γλώσσα

Τα πολιτικά πτώματα και τα "ακαδημαϊκά περιττώματα" δεν μπορούν να δολοφονήσουν την ολοζώντανη αρχαία ελληνική γλώσσα Γράφει ο Γεωργίου Μιχαήλ Πολύς θόρυβος έχει γίνει, εσχάτως, σχετικά με την λειτουργικότητα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Διανοητές...

Ο Αριστοτέλης. Ελληνικό γραμματόσημο του 1978 0

Ο Αριστοτέλης, η παιδεία και τα πολιτεύματα

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Ότι η παιδεία είναι θέμα πολιτικό κι ότι – κατά συνέπεια – πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα του νομοθέτη τίθεται από τον Αριστοτέλη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: «Αναμφισβήτητα καθήκον...

0

Ὁ Ἴων του Ἴων, ὦ Μπουτάρη!

Ὁ Ἴων Δραγούμης ἀγωνίστηκε γιὰ τη Μακεδονία ὅσο ἐλάχιστοι στὴν πατρίδα μας καὶ δολοφονήθηκε ἀπὸ τὶς παρακρατικὲς ὁμάδες των βενιζελικῶν - γιὰ εὐνόητους λόγους. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς δράσης ἀλλὰ καὶ λόγιος. Ἀληθινὸς στοχαστὴς, ὄχι...

0

«Ἡ βία εἶναι θηλυκὸ τοῦ... βίος!»

Ὁ τίτλος τοῦ σημερινοῦ κειμένου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐξυπνακίστικα συνθήματα ποὺ κυκλοφοροῦσαν κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ’80 ἀνάμεσα στοὺς «μοσχανθοὺς» τῶν ἀριστοκρα­τικῶν σχολείων τῆς Ἀθήνας. Ἄν ὅμως οἱ νεώτεροι ἐπίγονοι τοῦ Σιμωνίδη...