Εκκλησία

0

Ὁ «πλησίον»

Κυριακή H΄ Λουκά († Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) «Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;» (Λουκ. 10,29) Μία, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὶς ὡραιότερες παραβολὲς τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου . Τὴν εἶπε ὁ...

0

Βίος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ - 14 Νοεμβρίου

Ποιός, ἀγαπητοί, ἦταν ὁ μέγας καὶ θεῖος Γρηγόριος τὸ πληροφορούμεθα μὲ σαφήνεια καὶ πληρότητα καὶ μόνον ἀπὸ τὸ ἀπολυτίκιό του: "Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ καλλονή, τῶν θεολόγων...

0

Επιφανειακή αγάπη

Ο υποκριτής κρατά το μίσος στο βάθος της καρδιάς του, επιδεικνύοντας επιφανειακή αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τους ύφαλους, οι οποίοι καλύπτονται με λίγο νερό, αλλά γίνονται απρόοπτο δυστύχημα γι’ αυτούς...

Οἱ Ἅγιοι Ταξιάρχες - Σύναξις Ἀρχαγγέλων 0

ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ»

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ΣHMEPA, αγαπητοί μου, είναι εορτή και πανήγυρις. Eορτάζουν οι άγγελοι, οι ασώματες δυνάμεις, των οποίων κορυφαίοι και αρχιστράτηγοι είναι οι ταξιάρχαι Mιχαήλ και Γαβριήλ. Περί αγγέλων, λοιπόν, θα...

0

Οι άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό

Πριν από μισό αιώνα και πλέον, όταν ήμουν ακόμη παιδί, θυμάμαι ότι άκουγα πολλούς ηλικιωμένους να δίνουν την ακόλουθη εξήγηση για τι μεγάλες συμφορές που είχαν βρει τη Ρωσία: οι άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό,...

0

Ανθρωπιστικός και Θεανθρώπινος πολιτισμός

† Αρχιμ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, 1894-1979 ...Ο Θεάνθρωπος μεταμορφώνει πρώτον την ψυχήν και κατόπιν το σώμα. Η μεταμορφωμένη ψυχή μεταμορφώνει το σώμα, δηλαδή μεταμορφώνει την ύλην. Ο σκοπός του θεανθρωπίνου πολιτισμού είναι να με­ταμορφώση όχι...

0

«Τῆς Σκέπης Σου τὴν χάριν ἀνυμνοῦμεν Παρθένε»

ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ἀνήµερα τῆς ἐθνικῆς µας ἑορτῆς, ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης. Πρόκειται γιὰ µία ἀκόµη θεοµητορικὴ ἑορτή, ὅπου τιµᾶµε τὴν Παναγία µας. Τὴν ἡµέρα αὐτὴ ποιοῦµε ἀνάµνηση...

0

Φώτη Κόντογλου – Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης, ἀρματωμένος τὴν ἀρματωσιὰ τοῦ Θεοῦ.

Αὔριο εἶναι ἡ γιορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μεγάλη γιορτὴ γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, πλὴν ἰδιαίτερα γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη, ποὺ εἶναι κ᾿ ἡ πατρίδα του. Ἡ πρώτη ἐκκλησιὰ του ἤτανε ἕνα χτίριο ἀπὸ τὰ πιὸ...