Φιλοσοφία

0

Μιά κραυγή πρός τό εἶναι

Ἄν ἀλλοτροιωθεῖ ἡ δύναμη τὴς ἄρνησής μας, ἡ συναίνεσή μας μετατρέπεται σέ χαύνωση τοῦ πνεύματος, πού δέν ἀντισταθμίζεται μέ τίποτα. ~ Συχνά ἀμφιβάλλω ἄν ἀξίζει νά σωθεῖ ὁ σημερινός ἄνθρωπος. Ὅμως, ὑπάρχει ἐλπίδα νά...

Serge Petrovitch Ivanoff - Portrait of Paul Valery 1

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Δέν εἶναι διόλου εὔκολο πρᾶγμα τό νά ἔχουμε μία καθαρή εἰκόνα αὐτοῦ πού ὀνομάζεται ἔθνος. Τά πιό ἁπλά καί τά πιό ἔντονα χαρακτηριστικά διαφεύγουν τήν προσοχή τῶν ἀνθρώπων ἑνός τόπου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀδιάφοροι...

Nέκυια 0

Day by day make it new

"Ὥστ΄ εἰ μακρά ἡ περίοδος, μή θαυμάσῃς, μεγάλων γάρ ἕνεκα περιϊτέον" Πλάτων, Φαῖδρος {274α} ~ CANTO I Καί τότε κατηφορίσαμε στό καράβι Κυλήσαμε τήν καρένα στή θάλασσα τήν θεοτική, Σηκώσαμε τό ἄλμπουρο καί τό...

No future without roots 0

Ἡ τιμωρία τοῦ μή-τόπου, τοῦ οὐ-τόπου, τοῦ ὁπουδήποτε

"καί εἶδεν ὁ Θεός ὅτι τό φῶς καλόν· καί διεχώρισεν ὁ Θεός ἀνά μέσον τοῦ φωτός καί ἀνά μέσον τοῦ σκότους. ~ Καί εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καί ἔστω...

0

Χρειάζεται κάτι παραπάνω ἀπό γνώση γιά νά κυβερνήσει κανείς μιά χώρα.

Στήν διαδρομή πρός τήν Πόλη τῶν Λιμνῶν μέ τούς Χίλιους Λωτούς, κάποιοι ἄντρες, πού μετέφεραν ἕνα φορεῖο, τόν πλησίασαν καί τοῦ ζήτησαν, στό ὄνομα τοῦ Αὐτοκράτορα, νά ἀνέβει πάνω. Ὅταν ἔφτασαν στό παλάτι, ὅλο...

0

Πότε και πώς πράττουμε

Πῶς δὲ νοῶν ὁτὲ μὲν πράττει ὁτὲ δ’ οὐ πράττει, καὶ κινεῖται, ὁτὲ δ’ οὐ κινεῖται; ἔοικε παραπλησίως συμβαίνειν καὶ περὶ τῶν ἀκινήτων διανοουμένοις καὶ συλλογιζομένοις. ἀλλ’ ἐκεῖ μὲν θεώρημα τὸ τέλος (ὅταν γὰρ...

0

"ᾧ φίλοι οὐδείς φίλος"·

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ἀρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ θήραμα κάλλιστον βίῳ, Ἀρετή, πού γιά σένα μοχθοῦν πάρα πολύ τά γένη τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελεῖς τό καλύτερο εἶδος κυνηγιοῦ πού θά μποροῦσε νά ἀπολαύσει...