Φιλοσοφία

15bd0dbed0ce956800edd01ff8a64c0a-s 0

Χρειάζεται κάτι παραπάνω ἀπό γνώση γιά νά κυβερνήσει κανείς μιά χώρα.

Στήν διαδρομή πρός τήν Πόλη τῶν Λιμνῶν μέ τούς Χίλιους Λωτούς, κάποιοι ἄντρες, πού μετέφεραν ἕνα φορεῖο, τόν πλησίασαν καί τοῦ ζήτησαν, στό ὄνομα τοῦ Αὐτοκράτορα, νά ἀνέβει πάνω. Ὅταν ἔφτασαν στό παλάτι, ὅλο...

Αριστοτέλους-Περί-ζώων-κινήσεως 0

Πότε και πώς πράττουμε

Πῶς δὲ νοῶν ὁτὲ μὲν πράττει ὁτὲ δ’ οὐ πράττει, καὶ κινεῖται, ὁτὲ δ’ οὐ κινεῖται; ἔοικε παραπλησίως συμβαίνειν καὶ περὶ τῶν ἀκινήτων διανοουμένοις καὶ συλλογιζομένοις. ἀλλ’ ἐκεῖ μὲν θεώρημα τὸ τέλος (ὅταν γὰρ...

Ἀριστοτέλης 0

"ᾧ φίλοι οὐδείς φίλος"·

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ἀρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ θήραμα κάλλιστον βίῳ, Ἀρετή, πού γιά σένα μοχθοῦν πάρα πολύ τά γένη τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελεῖς τό καλύτερο εἶδος κυνηγιοῦ πού θά μποροῦσε νά ἀπολαύσει...

Φωτογραφία: Κώστας Μπαλάφας 0

Ο Πολιτισμός της ευχέρειας

Χρήστος Μαλεβίτσης Οι Δυτικές κοινωνίες εισέρχονται πλησίστιες στον πολιτισμό της ευχέρειας. Ενώ όλοι οι μέχρι τώρα πολιτισμοί ήσαν πολιτισμοί της δυσχέρειας. Η διαφορά είναι κρίσιμη. Διότι η δυσχέρεια συνθέτει τους πολιτισμούς, η δε ευχέρεια...

De-profundis 0

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

«Ἁμαρτίαν ἥμαρτεν Ἱερουσαλήμ, διὰ τοῦτο εἰς σάλον ἐγένετο» Θρῆνος τοῦ Ἰερεμία. «Αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραήλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.» Ψαλμός ΡΚΘ΄ Πρὶν φέξει, ξεκινάει ὁ ἱερέας γιὰ τὸν ὄρθρο. Καθὼς ἀνηφορίζει μόνος πρὸς...

Ἄγαλμα τοῦ Ξενοφάνη στό κοινοβούλιο τῆς Βέννης, Αὐστρία 0

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΑΝΗ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΑΝΗ Ἡ κριτική τοῦ Ξενοφάνη στίς μυθολογικές ἀντιλήψεις Σέ ἡλικία ἐνενῆντα δύο ἐτῶν αὐτοαποκαλεῖται ὁδοιπόρος, καθώς τά τελευταῖα ἑξῆντα ἑπτά χρόνια ἔχει περιπλανηθεῖ στήν Ἑλληνική γῆ, συμπεριλαμβανομένης φυσικά καί τῆς Magna...