Γραμματεία

augoustiatiki-panselinoss 0

"... καί ἐάν τι ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω..."

Ὑπάρχουν κλασσικιστές πού μποροῦν νά σᾶς ποῦν γιατί τά Ἑλληνικά πρέπει νά εἶναι ζωντανά τό 1998. Κάποτε σ΄ ἕνα μοναστήρι τοῦ δέκατου μ.Χ αἰῶνα, ἔξω ἀπό τό δρόμο Λειβαδειᾶς-Δελφῶν, ἕνας καθηγητής ἔκανε τά ἀρχαῖα...

Γλώσσα Ελληνική 0

Τά ἀρχαῖα ἑλληνικά, τό μεγάλο καμάρι μας καί τό μεγάλο στήριγμά μας (Ὀδ. Ἐλύτης)

Ὁ ὑπουργός Παιδείας, ὁ κ. Ν. Φίλης, χαρακτήρισε ἄχρηστη τή διδασκαλία τῶν (ὑποτυπωδῶν) ἀρχαίων ἑλληνικῶν στό Γυμνάσιο. Στό παρόν σημείωμα δέν προτίθεμαι νά ἀναπτύξω διά μακρῶν τήν ἀξία καί τή χρησιμότητα τῆς ἐκμάθησης τῶν...

IMG_1209s 0

ΙΟΝΙΟ

Ἀφροδίσιος φλοῖσβος στὸ γιαλὸ ἤ Ποσειδώνιος κυκλοθυμισμὸς στὸν πόντο τὸ Ἰόνιο πάντα ἁρμονικὴ συνήχηση στὸ ἐρωτικὸ κάλεσμα τῆς Μούσας. Σύμμετροι καὶ οἱ ρυθμοὶ τῶν κυμάτων του στοβιλίζονται στὸ γλυκόφθογγο ἀπόηχο ἑνός μουσικοσυνθέτη πουνέντε σὰν...

cf83cf85cf83cf83cf89cebccebf-cf84cebf-ceb1ceb3ceb9cebf-cebfcf81cebfcf83-ceb1cf80ceb1cebdcf84ceb1ceb5ceb9 0

Τό ρωμαΐικον φιλότιμον ἒγινε δουλοπρέπεια!

Ἀπό τό βιβλίο «Ρωμῃοσύνη» τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδου Τό ρωμαΐικον φιλότιμον μετετράπῃ εἰς γραικυλιστικήν ἀφέλειαν ἐξ αίτίας τῆς ἐσφαλμένης ὑψηλῆς ἐκτιμήσεως καί τῆς ἀβασίμου ἐμπιστοσύνης τοῦ Γραικοῦ εἰς τόν δυτικόν πολιτισμόν. Ὁ νεοέλληνας μέ...

DSCN0660s 0

Χορικό (Μετάφραση)

Γιά μᾶς, τὰ πνεύματα τοῦ πελάγους, εἶναι χαρὰ νὰ μπαίνομε στὸ περιβόλι, τῆς ψυχῆς καὶ νὰ τραγουδοῦμε τὸ θεῖο ρόδο ποὺ ἀνθίζει, ἐκεῖ μέσα. Ξένος, περαστικὸς στὴ γῆ καὶ στὴ θάλασσα εἶναι ὁ ἂνθρωπος•...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 0

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Πολὺ θὰ μ' ἐστενοχώρει ἐκεῖνος ὅστις ἐπιμόνως θὰ ἐζήτει παρ' ἐμοῦ ὁρισμὸν τινα σαφῆ ὁπωσδήποτε καὶ κατηγορηματικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχῆς, ὅστις θὰ ἤθελε νὰ τοῦ περιγράψω ἰδιαίτερα τινὰ σημεῖά της χαρακτηριστικά, καθὼς τὰ σημειούμενα...

10599269_843679139023888_7774430236946198000_ns 0

Κυριακή, 3 Γενάρη

"Τοῦτο μονάχα παρακαλῶ: τούς γιούς μου, ὅταν μεγαλώσουν, τιμωρῆστε τους, Ἀθηναῖοι, καί βασανίστε τους, ὅπως σᾶς βασάνισα κι ἐγώ, ἄν σᾶς φανεῖ πώς νοιάζουνται γιά χρήματα ἤ κι ἄλλο τίποτε, ὀνειδίζετέ τους καθώς κι...