Γραμματεία

0

"θάνατος ἀπό ἄρωμα"

Ἧταν μιά φορά ἕνας ἄπιστος αὐλικός πού ἀπάτησε τήν ἐρωμένη του μέ τρεῖς διαφορετικές γυναῖκες σέ μιά νύχτα. Μιά ἀπό τίς γυναῖκες, ὑπηρέτρια τῆς καλῆς του, τῆς τό ὀμολόγησε μέ κλάματα κι ἐκείνη, πού...

0

“ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ”

- Στον Conrad Russel Rooks - Ἀν­δρέ­α Ἐ­μπει­ρί­κου Μι­ά μέ­ρα πού κα­τέ­βαι­να στήν ὁ­δόν τῶν Φι­λελ­λή­νων, μα­λά­κω­νε ἡ ἄ­σφαλ­τος κά­τω ἀ­π' τά πό­δι­α καί ἀ­πό τά δέν­δρα τῆς πλα­τεί­ας ἠ­κού­ο­ντο τ­ζιτ­ζί­κι­α, μέ­σ' στήν καρ­δι­ά...

0

ΟΙ ΘΕΟΙ

Καὶ πρωτόειδε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τοῦ ἥλιου τὴν ἀνατολή, καὶ νὰ τῆς γλυκαποκρίνεται γρίκησε μιὰ μουσική, κ' ἔβγαινε μέσ' ἀπ' τὰ σπλάχνα του, καὶ εἶταν ὕμνοι ἡ μουσική, χίλια λόγια, χίλια ἐγκώμια πρὸς τῆς...

0

ΡΗΜΑΓΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ

Σύγχυση καὶ ταραχὴ καὶ χάος ἀνάμεσα στὰ ἔθνη! Ταραχὴ καὶ σάστισμα καὶ χάος καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἕναν - ἕναν. Ποῦ νὰ βρεθεῖ κανένας νὰ πορεύεται στὴ ζωὴ του μ' ἕναν ὑψηλὸν σκοπό, μὲ σταθερότητα...

Ὑγρὸν Πῦρ 0

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ —Κοντάρια, ὅπλα πετρόβολα, κριάρια, σκορπιοί, σφεντόνες, μεριάστε, ὁρμὴ τοῦ πέλεκα, τοῦ δοξαριοῦ ριχτιά. Τῆς γῆς οἱ στρίγλες τρέμουνε καὶ τοῦ νεροῦ οἱ γοργόνες τὴ μαγικὴ φωτιά. Μιὰ σκύλλα ἀπὸ τὴν ἄβυσσο, μιὰ...

0

ΣΕ ΚΑΜΑΡΩΝΩ

Σὲ καμαρώνω θάλασσα δική μου Ποὺ μοιάζεις μ' ἑνὸς ἄγγελου τὴν αἴγλη Κι ἔχεις φτερὰ γιὰ νὰ μὴν ἀποθάνω Ἄν μὲ ζεστάνει ὁ πόθος τῆς ζωῆς σου Καὶ μαζί σου τραβήξω στὸν οὐρανὸ Μέσα...

0

"μονοπάτι στη θάλασσα"

Θα ανοίξω ένα μονοπάτι ως κάτω στη θάλασσα να το κατέβω Κυριακή ξυπόλητος, φορώντας τα καλά μου για να παντρευτώ τα ίχνη σου στην άμμο κι ίσως ό,τι γεννηθεί νά έχει του φλοίσβου το...

0

Ἡ ἀλαζονεία τοῦ ἰσχυροῦ (ΘΟΥΚ. Ε 84-116)

(Ἡ ἐπίκληση τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροῦ ἀποτέλεσε τὸν κύριο ἄξονα τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν ἀθηναίων ἀπεσταλμένων στὴ Μῆλο. Ὁ κυνισμὸς καὶ οἱ ἀπειλές τους, ὅμως, δὲν κατόρθωσαν νὰ κάμψουν τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν Μηλίων γιὰ οὐδετερότητα.)...