Ποίηση

0

Ας πολεμήσουμε τη Διχόνοια

Αυτές τις κρίσιμες σε Εθνικό επίπεδο στιγμές, μπροστά στην ταχύτατα επερχόμενη παγκόσμια λαίλαπα θα πρέπει όλοι, πολίτες και ηγεσίες, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η μόνη εγγύηση του μέλλοντός μας είναι η ομοψυχία...

0

Ὁ Φιλόπατρις - ᾨδὴ Πρώτη (Ἀνδρέας Κάλβος)

στροφὴ α´. Ὦ φιλτάτη πατρίς, ὦ θαυμασία νῆσος, Ζάκυνθε· σὺ μοῦ ἔδωκας τὴν πνοήν, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος τὰ χρυσὰ δῶρα! 5 β´. Καὶ σὺ τὸν ὕμνον δέξου· ἐχθαίρουσιν οἱ Ἀθάνατοι τὴν ψυχήν, καὶ βροντάουσιν...

Κολάζ του Οδυσσέα Ελύτη 0

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Ἀέτειος τύχη φυσάει κι ὁλοένα πιό φθοροποιὰ παρουσιάζονται τὰ ἐρείπια. Ἐγὼ τὰ βλέπω καινούργια μὲ στολὴ ἀετοῦ, μεγεθυμένα μὲς στὸ μέλλον. Μιὰ γυναίκα ξετυλίγει τὸν ἦχο καὶ τὸν στρώνει στὸ δάπεδο. Τὰ δύο πόδια...

0

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ (Κωστῆς Παλαμᾶς) - Καλό μῆνα!

Βουνὰ ψηλά, βουνὰ ἰσκιερά, βουνὰ γυμνά, βουνὰ πρασινισμένα, μικρὸς ἂν εἶμαι, αἰσθήματα τρανὰ γεννᾶτε μέσα μου καὶ ταιριασμένα! Μιᾶς ἐποχῆς πανάρχαιας, μιᾶς χρυσῆς, σβυστῆς, μὲ τρώγ' ἡ ἐνθύμηση κ' ἡ ἐλπίδα· μοῦ φαίνεται, βουνά,...

Παναγία η Γλυκοφιλούσα, [1949] αβγοτέμπερα και φύλλο χρυσού σε ξύλο 25 x 20 εκ. 0

Ἱκεσία

Ἡ νύχτα διαδέχεται τὴν ἡμέρα. Καὶ ὡς ἡ μέρα εἶναι ἡ περιοχὴ τῶν δέντρων καὶ τῶν λουλουδιῶν, ἔτσι κι' ἡ νύχτα εἶναι ἡ περιοχὴ τῶν φαντασμάτων καὶ τῶν κρουνῶν. Τοποθετεῖς τὴ σκάλα στὸν τοῖχο,...

Ἕλλην στρατιώτης 0

Ε Λ Λ Α Δ Α

Ι Στὴ γῆ μου τόπο βρῆκα, νόημα κ' αἷμα. Τὸν τόπο τὸν γιόμισαν κι' ἄλλοι. «Ἡ πύλη πλατεῖα κ' εὐρύχωρος ἡ ὁδός». Σὰν φίλοι μπαίνουν κ' οἱ ἐχθροί. Τῶν «βάρβαρων» τὸ ρέμα πιὸ κόσμιο...