Ἰχνηλατῶντας Ποιητικὰ Μονοπάτια

Ὑγρὸν Πῦρ 0

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ —Κοντάρια, ὅπλα πετρόβολα, κριάρια, σκορπιοί, σφεντόνες, μεριάστε, ὁρμὴ τοῦ πέλεκα, τοῦ δοξαριοῦ ριχτιά. Τῆς γῆς οἱ στρίγλες τρέμουνε καὶ τοῦ νεροῦ οἱ γοργόνες τὴ μαγικὴ φωτιά. Μιὰ σκύλλα ἀπὸ τὴν ἄβυσσο, μιὰ...

Ἀκρόπολις - Περθενών 0

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ Τρίστρατα καὶ τετράστρατα καὶ μονοπάτια. Ἐκεῖνος. Λίμνες, κορφάδες, πολιτεῖες, πόρτες, ποριές, κλεισοῦρες, στὰ Βοδενά, στὸ Σκούταρι, στὰ Σκόπια, στὸ Μπεράτι μακεδονίτικες λογγιές, ὅλα τὰ κατατόπια, κι ὁ κάμπος τῆς Πελαγονιᾶς κι ὁ...

Πριγκιπονήσια 0

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Τὰ ὡραῖα νησιά, τὰ τραγικὰ νησιά, τὰ ἐννιὰ ἐρμονήσια. Μὲ τὴ χλωρὴ τὴν Πρίγκιπο, μὲ τὴ γυμνὴ τὴν Πρώτη στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Μαρμαρᾶ κουλουριαστὰ πλαγιάζουν, τοῦ πράσινου τὰ θάματα καὶ τοῦ λευκοῦ...

Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος 0

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

...Ὁρῶσιν αἴφνης κατὰ γωνίαν ἱστάμενον ἀνδρὸς πάλαι τεθνεῶτος λείψανον ὁλόκληρον καὶ τὸ πᾶν ὁλομελές, γυμνὸν ἐκ πόδας ἐκ κεφαλῆς. Εἶχε δὲ καὶ ἐπὶ στόματος καλάμην ποιμενικῆς σύριγγος, εἰς χλεύην τινῶν οὕτω ποιησάντων, οἷς ἔμελλε...

Στέψη Βασιλείου Β' ως συναυτοκράτωρ του πατέρα του Ρωμανού ΙΙ από τον Πατριάρχη Πολύευκτο 0

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

Ἔβγαλε διάτα ὁ Κρούταγος, τῆς Βουργαριᾶς ὁ τσάρος. Δίνει στοὺς δούλους λευτεριὰ καὶ στοὺς ξενιτεμένους δίνει πατρίδα· ἀνάθεμα στὸ σκλαβωτή, στὸν Κροῦμο! Εἴκοσι χρόνους λιώνανε στ' ἄχαρα ξένα, κ' οἱ ἄντρες γεράσαν, ἄντρες γίνηκαν...

Νύχτα στή Κωνσταντινούπολη, Ivan Aivazovsky, 1886 0

Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ - Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

Σβυσμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μέσ' στὴ Χώρα. Στὴν ἐκκλησιά, στόν κλίβανο, στὸ σπίτι, στ' ἀργαστήρι, παντοῦ, στὸ κάστρο, στὴν καρδιά, τ' ἀποκαΐδια, οἱ στάχτες. Πάει κι ὁ ψωμάς, πάει κι ὁ χαλκιάς,...

Αθήνα, περίοδος Εμφυλίου Πολέμου, οι Πολεμικές Σημαίες των ελληνικών Συνταγμάτων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 0

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «Εἶμαι ἡ Πατρίδα. Μουσικὴ στὸ διάβα μου τόν ἀέρα δένει. Ριζώνω ὅπου σταθῶ. Φῶς ὅπου πατῶ σπέρνω. Καὶ μιᾶς ἀλήθειας καὶ μιᾶς χάρης εἶμ' ἐγὼ ἡ μετέρα, καὶ ἦρθα. Τὸν ὕμνο...