Ἰχνηλατῶντας Ποιητικὰ Μονοπάτια

0

Ὁ Δαίμων τῆς Πορνείας (Γιῶργος Σεφέρης)

«Nicosia e Famagosta per la lor bestia si lamenti e garra» PARADISO «ὡς γοιὸν ἠξεύρετε καὶ ὁ δαίμων τῆς πορνείας ὅλον τὸν κόσμον πλημμελᾶ τὸν ἐκόμπωσε τὸν ρήγαν καὶ ἔππεσεν εἰς ἁμαρτίαν» ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ...

0

Ὁ Ἐλεγκτὴς (Μίλτος Σαχτούρης)

Ἕνας μπαξὲς γεμᾶτος αἷμα εἶν' ὁ οὐρανὸς καὶ λίγο χιόνι ἔσφιξα τὰ σκοινιά μου πρέπει καὶ πάλι νὰ ἐλέγξω τ' ἀστέρια ἐγώ κληρονόμος πουλιῶν πρέπει ἔστω καὶ μὲ σπασμένα φτερά νὰ πετάω. Πηγή: Ελληνική...

0

Ὁ βράχος καὶ τὸ κῦμα (Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης)

«Μέριασε, βράχε, νὰ διαβῶ!» τὸ κῦμ' ἀνδρειωμένο λέγει στὴν πέτρα τοῦ γυαλοῦ, θολό, μελανιασμένο, μέριασε, μὲς στὰ στήθη μου, ποὖσαν νεκρὰ καὶ κρύα. μαῦρος βοριᾶς ἐφώλιασε καὶ μαύρη τρικυμία. Ἀφροὺς δὲν ἔχω γι' ἄρματα,...

0

Τὶ λοιπόν; (Γεώργιος Δροσίνης)

Τί λοιπόν; Τῆς ζωῆς μας τὸ σύνορο Θὰ τὸ δείχνει ἕνα ὀρθὸ κυπαρίσσι; Κι ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε, ἀκούσαμε, ἀγγίξαμε Τάφου γῆ θὰ μᾶς ἔχει χωρίσει; Ὅ,τι ἀγγίζουμε Ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε Τοῦτο μόνο ζωή μας...

0

Πρέσβεις ἀπ᾿ τὴν Ἀλεξάνδρεια (Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης)

Δὲν εἶδαν, ἐπὶ αἰῶνας, τέτοια ὡραῖα δῶρα στοὺς Δελφοὺς σὰν τοῦτα ποὺ ἐστάλθηκαν ἀπὸ τοὺς δυὸ τοὺς ἀδελφούς, τοὺς ἀντιζήλους Πτολεμαίους βασιλεῖς. Ἀφοῦ τὰ πῆραν ὅμως, ἀνησυχῆσαν οἱ ἱερεῖς γιὰ τὸν χρησμό. Τὴν πεῖραν...

0

Ἀποστροφή (Κωνσταντῖνος Γ. Καρυωτάκης)

Φθονῶ τὴν τύχη σας, προνομιοῦχα πλάσματα, κοῦκλες ἰαπωνικές. Κομψά, ῥόδινα μέλη πλαστικὲς γραμμές, μεταξωτά, διαφανῆ ῥοῦχα. Ζωή σας ὅλη τὰ ὡραῖα σας μάτια. Στὰ χείλη μόνο οἱ λέξεις τῶν παθῶν. Ἕνα ἒχετ' ὄνειρο: τὸν...

0

Γράμμα στὸν ἄνθρωπο τῆς πατρίδας μου (Νικηφόρος Βρεττάκος)

...Μὴν μὲ μαρτυρήσεις! Καὶ προπαντὸς νὰ μὴν τοῦ πεῖς πὼς μ᾿ ἐγκατέλειψεν ἡ ἐλπίδα! Καθὼς κοιτᾷς τὸν Ταΰγετο, σημείωσε τὰ φαράγγια ποὺ πέρασα. Καὶ τὶς κορφὲς ποὺ πάτησα. Καὶ τὰ ἄστρα ποὺ εἶδα. Πές...