Ἰχνηλατῶντας Ποιητικὰ Μονοπάτια

0

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ Τρίστρατα καὶ τετράστρατα καὶ μονοπάτια. Ἐκεῖνος. Λίμνες, κορφάδες, πολιτεῖες, πόρτες, ποριές, κλεισοῦρες, στὰ Βοδενά, στὸ Σκούταρι, στὰ Σκόπια, στὸ Μπεράτι μακεδονίτικες λογγιές, ὅλα τὰ κατατόπια, κι ὁ κάμπος τῆς Πελαγονιᾶς κι ὁ...

Πριγκιπονήσια 0

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Τὰ ὡραῖα νησιά, τὰ τραγικὰ νησιά, τὰ ἐννιὰ ἐρμονήσια. Μὲ τὴ χλωρὴ τὴν Πρίγκιπο, μὲ τὴ γυμνὴ τὴν Πρώτη στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Μαρμαρᾶ κουλουριαστὰ πλαγιάζουν, τοῦ πράσινου τὰ θάματα καὶ τοῦ λευκοῦ...

0

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

...Ὁρῶσιν αἴφνης κατὰ γωνίαν ἱστάμενον ἀνδρὸς πάλαι τεθνεῶτος λείψανον ὁλόκληρον καὶ τὸ πᾶν ὁλομελές, γυμνὸν ἐκ πόδας ἐκ κεφαλῆς. Εἶχε δὲ καὶ ἐπὶ στόματος καλάμην ποιμενικῆς σύριγγος, εἰς χλεύην τινῶν οὕτω ποιησάντων, οἷς ἔμελλε...

0

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ - Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

Ἔβγαλε διάτα ὁ Κρούταγος, τῆς Βουργαριᾶς ὁ τσάρος. Δίνει στοὺς δούλους λευτεριὰ καὶ στοὺς ξενιτεμένους δίνει πατρίδα· ἀνάθεμα στὸ σκλαβωτή, στὸν Κροῦμο! Εἴκοσι χρόνους λιώνανε στ' ἄχαρα ξένα, κ' οἱ ἄντρες γεράσαν, ἄντρες γίνηκαν...

0

Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ - Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

Σβυσμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μέσ' στὴ Χώρα. Στὴν ἐκκλησιά, στόν κλίβανο, στὸ σπίτι, στ' ἀργαστήρι, παντοῦ, στὸ κάστρο, στὴν καρδιά, τ' ἀποκαΐδια, οἱ στάχτες. Πάει κι ὁ ψωμάς, πάει κι ὁ χαλκιάς,...

0

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «Εἶμαι ἡ Πατρίδα. Μουσικὴ στὸ διάβα μου τόν ἀέρα δένει. Ριζώνω ὅπου σταθῶ. Φῶς ὅπου πατῶ σπέρνω. Καὶ μιᾶς ἀλήθειας καὶ μιᾶς χάρης εἶμ' ἐγὼ ἡ μετέρα, καὶ ἦρθα. Τὸν ὕμνο...

0

ΠΑΤΡΙΔΕΣ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

Στὸ μακάριο ἴσκιο τοῦ Tigran Yergate ποὺ ἀγάπησε τὶς «Πατρίδες μου» Ὅπου βογγάει τὸ πολυκάραβο λιμάνι ἀπ' ἄγριο κῦμ' ἁπλώνεται δαρμέν' ἡ χώρα, καὶ δὲ θυμᾶται μήτε σὰν ὀνείρου πλάνη τὰ πρωτινὰ μετάξια της...