Ἰχνηλατῶντας Ποιητικὰ Μονοπάτια

0

ΤΑ ΠΑΘΗ (Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

  Α΄ ΙΔΟΥ ἐγὼ λοιπόν, ὁ πλασμένος γιὰ τὶς μικρὲς Κόρες καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου· ὁ ἐραστὴς τοῦ σκιρτήματος τῶν ζαρκαδιῶν καὶ ὁ μύστης τῶν φύλλων τῆς ἐλιᾶς· ὁ ἡλιοπότης καὶ ἀκριδοκτόνος. Ἰδοὺ...

0

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ, ΛΟΓΟΣ Η' - ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ (Κωστῆς Παλαμᾶς)

Βασιλεύουν μετὰ ταῦτα ἀναιδεῖς καὶ ἄγνωστοί τε, ἄνδρες τοίνυν καὶ γυναῖκες μιαροὶ καὶ βέβηλοι τε... Κι ἀπέκει ἔρχεται τἀρκοῦδιν νἀνασπάσῃ τὰ παλούκια, καὶ τὸν φράκτην νὰ τὸν κάψῃ, καὶ τὸν τράφον νἀφανίσῃ... Καὶ πάλι...

1

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟ - ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ (Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ μετὰ τὴν Ἁμαρτία ποὺ τὴν εἴπανε Ἀρετὴ μέσα στὶς ἐκκλησίες καὶ τὴν εὐλόγησαν. Λείψανα παλιῶν ἄστρων καὶ γωνιὲς ἀραχνιασμένες τ' οὐρανοῦ σαρώνοντας ἡ καταιγίδα ποὺ θὰ γεννήσει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ...

0

Ὁ Οἰδίπους (Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης)

Ἐγράφη ἔπειτα ἀπὸ ἀνάγνωσιν περιγραφῆς τῆς ζωγραφιᾶς «Ὁ Οἰδίπους καὶ ἡ Σφὶγξ» τοῦ Γουστάβου Μορώ. Ἐπάνω του ἡ Σφὶγξ εἶναι πεσμένη μὲ δόντια καὶ μὲ νύχια τεντωμένα καὶ μ’ ὅλην τῆς ζωῆς τὴν ἀγριάδα....

0

Η ΠΑΤΡΙΣ ΜΟΥ (Ἀλέξανδρος Ρ. Ραγκαβῆς)

Εἰς τὴν ἀκτήν ἥτἰς στενάζει διατί κάθησαι μακρὰς ὥρας; Θερμὸν τὸ δάκρυ σου τί σταλάζει; Πῶς σου τὸ βλέμμα θολὸν θαυμάζει τὰς πολυθρέμμονας ἡμῶν χώρας; -Βαρυαλγήσας τὴν γῆν σας εἶδα νὰ κοσμῇ νόμος καὶ...

0

ΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙ (Νίκος Καββαδίας)

Ἀπάνω μου ἔχω πάντοτε στὴ ζώνη μου σφιγμένο ἕνα μικρὸ ἀφρικάνικον ἀτσάλινο μαχαίρι -ὅπως αὐτὰ ποὺ συνηθοῦν καὶ παίζουν οἱ Ἀραπάδες- ποὺ ἀπὸ ἕναν γέρον ἔμπορο τ' ἀγόρασα στ' Ἀλγέρι. Θυμᾶμαι, ὡς τώρα νά...

0

Σὲ χώρα μακρινὴ...τώρα πορεύομαι (Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

IZ' ΣΕ ΧΩΡΑ μακρινὴ καὶ ἀναμάρτητη τώρα πορεύομαι. Τώρα μ' ἀκολουθοῦν ἀνάλαφρα πλάσματα μὲ τοὺς ἰριδισμοὺς τοῦ πόλου στὰ μαλλιὰ καὶ τὸ πράο στὸ δέρμα χρυσάφισμα. Μὲς στὰ χόρτα προβαίνω, μὲ τὸ γόνατο πλώρη...