Ἰχνηλατῶντας Ποιητικὰ Μονοπάτια

0

Ανδρείκελα (Κ.Γ. Καρυωτάκης)

Σα να μην ήρθαμε ποτέ σ' αυτήν εδώ τη γη, σα να μένουμε ακόμη στην ανυπαρξία. Σκοτάδι γύρω δίχως μια μαρμαρυγή. Άνθρωποι στων άλλων μόνο τη φαντασία. Από χαρτί πλασμένα κι από δισταγμό, ανδρείκελα,...

0

Εἰς Ἀγαρηνούς - ᾨδὴ Ὀγδόη (Ἀνδρέας Κάλβος)

στροφὴ α´. Ἕνας Θεὸς καὶ μόνος ἀστράπτει ἀπὸ τὸν ὕψιστον θρόνον· καὶ τῶν χειρῶν του ἐπισκοπεῖ τὰ αἰώνια ἄπειρα ἔργα. 5 β´. Κρέμονται ὑπὸ τοὺς πόδας του πάντα τὰ ἔθνη, ὡς κρέμεται βροχὴ ἔτι...

0

Πρωί (Γιῶργος Σεφέρης)

Ἄνοιξε τὰ μάτια καὶ ξεδίπλωσε τὸ μαῦρο πανί πλατιά καὶ τέντωσέ το ἄνοιξε τὰ μάτια καλά στύλωσε τὰ μάτια προσηλώσου προσηλώσου τώρα ξέρεις πὼς τὸ μαῦρο πανὶ ξεδιπλώνεται ὄχι μέσα στὸν ὕπνο μήτε μέσα...

0

Ὁ βιγλάτωρ (Εὐστρατίου Εὐ. Σαρρῆ)

ριγ΄ Ὁ βιγλάτωρ Ἀπάνω εἰς τὸ λευκὸ χαρτὶ μαῦρο μελάνι ἁπλώθη, μελάνι βάφτη ὁ οὐρανὸς κ’ ἡ μέραν ἐνυχτώθη. Τῶν προμαχώνω ἀναμεσὶς οἱ ἀγέρηδες σουρίζουν, βροντοῦν πορτοπαράθυρα, φλάμπουρα πλανταγίζουν. Τὰ δέντρη ἐγυμνώθησαν, φύλλα χρυσὰ...

0

Ἡ πρὸς τὴν Πατρίδα Ἀγάπη μου (Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης)

Δὲν εἶναι διαβατάρικο πουλί, ποὺ γιὰ μία μέρα σχίζει τὰ νέφη καὶ περνᾷ γοργὸ σὰν τὸν ἀγέρα, οὔτε κισσός, π᾿ ἀναίσθητος τὴν πέτρα περιπλέκει οὔτ᾿ ἀστραπή, ποὺ σβύνεται χωρὶς ἀστροπελέκι, δὲν εἶναι νεκροθάλασσα, βοὴ...

0

Σονέττο μάλλον ἀπαισιόδοξο (Νίκος Ἐγγονόπουλος)

Mit der Dummheit kampfen die Götter selbst vergebens FR. SCHILLER Τὸ γυμνασμένο μάτι τοῦ τραμπούκου νὰ διέκρινε ἄραγε τῶν ροδόδενδρων τὴν ἁρμονία; ὄχι -ὄχι- μιὰν ἀπέραντι ἠθικολογία δὲν θὰ βοηθήση νὰ κάνουμε καλλίτερο τὸν...