Μουσικά Βίντεο

0

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

«Καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὐτὴν εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον» ΠΛΑΤΩΝ, Ἀλκιβιάδης 133β΄ - Γιατί σταμάτησες; Φοβᾶσαι; - Ἐγώ; Ἐγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Τό χιόνι μέ ξέρει. Σταμάτησα γιατί τό χιόνι...

No future without roots 0

Ἡ τιμωρία τοῦ μή-τόπου, τοῦ οὐ-τόπου, τοῦ ὁπουδήποτε

"καί εἶδεν ὁ Θεός ὅτι τό φῶς καλόν· καί διεχώρισεν ὁ Θεός ἀνά μέσον τοῦ φωτός καί ἀνά μέσον τοῦ σκότους. ~ Καί εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καί ἔστω...

0

Ἐν τῷ Μηνί Ἀθύρ

Μέ δυσκολία διαβάζω   στήν πέτρα τήν ἀρχαῖα. "Κύ{ρι}ε Ἰησοῦ Χριστέ".    Ἕνα "Ψ{υ}χήν" διακρίνω. "Ἐν τῷ μη{νἰ} Ἀθύρ. "Ὁ Λεύκιο{ς} ἐ{κοι}μήθη. Στή μνεία τῆς ἡλικίας    "Ἐβἰ{ωσ}εν ἐτῶν", τό Κάππα Ζῆτα δείχνει  ...

0

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣ

Ὁ Καραϊσκάκης μὲ τὸν Κολοκοτρώνην εἶναι οἱ κατ’ ἐξοχὴν στρατηλάται τοῦ Ἀγῶνος· ἀνέδειξαν ὑπέροχον καὶ κατὰ λόγον στρατηγικῆς ἐμπνεύσεως καὶ τέχνης τὸ πολεμικὸν πνεῦμα τῆς φυλῆς. Ὁ Κανάρης μὲ τὸν Μάρκον Μπότσαρην εἶναι οἱ...

0

Ρ Ε Μ Π Ε Τ Ι Κ Ο

Ἕλληνας δέν εἶμαι οὔτε μουσικός κι οὔτε κἄν καπνίζω Ἀλλά τό ρεμπέτικο, αὐτό τό σύμπαν... ... ξεριζωμένοι ἀπό τή Μικρά Ἀσία καί τά παράλιά της. ... τό ζεϊμπέκικο, χορεύεται βαριά, ὑπνωτιστικά, μέ κλειστά μάτια......

0

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

«Ἁμαρτίαν ἥμαρτεν Ἱερουσαλήμ, διὰ τοῦτο εἰς σάλον ἐγένετο» Θρῆνος τοῦ Ἰερεμία. «Αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραήλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.» Ψαλμός ΡΚΘ΄ Πρὶν φέξει, ξεκινάει ὁ ἱερέας γιὰ τὸν ὄρθρο. Καθὼς ἀνηφορίζει μόνος πρὸς...