Φιλοσοφία

0

Ἡ ἀντικειμενοποίηση τῆς ἀλήθειας

Χριστιανοσοσιαλιστική Σπουδαστική Κίνηση (1982) Ὁ ἐ­πι­στη­μο­νι­σμός, ἡ ἀ­πο­κλει­στι­κὴ καὶ ἀ­πό­λυ­τη πί­στη τοῦ ἀν­θρώ­που στὴν λο­γο­κρα­τού­με­νη γνώ­ση τοῦ κό­σμου, εἶ­ναι φαι­νό­με­νο ποὺ ἀ­να­πτύσ­σε­ται στὴ Δυ­τι­κὴ Εὐ­ρώ­πη τὴν ἐ­πο­χή, κα­τὰ βά­ση, τοῦ Δι­α­φω­τι­σμοῦ. Ἡ ἐ­πι­στή­μη θέ­τει...

Ο Αριστοτέλης. Ελληνικό γραμματόσημο του 1978 0

Ο Αριστοτέλης, η παιδεία και τα πολιτεύματα

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Ότι η παιδεία είναι θέμα πολιτικό κι ότι – κατά συνέπεια – πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα του νομοθέτη τίθεται από τον Αριστοτέλη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: «Αναμφισβήτητα καθήκον...

Jeremy Bentham 0

JERΕMY BENTHAM: Ο ''ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΣ'' ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

Αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο συνεισφέρει στην διάγνωση της πνευματικής ασθένειας που ονομάστηκε ''φιλελευθερισμός''. Άρθρο του Francesco Lamendola Μετάφραση: Ιωάννης Αυξεντίου Ο ''ωφελισμός'' (μία φιλελεύθερη σέκτα) είναι, πιθανόν, η φιλοσοφία που περισσότερο από όλες...

0

Orbis Terrarum (Κύκλος τῆς Γῆς)

Στήν ἐποχή τῆς ἐπανάστασης μαζί μέ τά μικρομεσαῖα καί τά σημαντικά ἀναστράφηκε καί ὁ τύπος τοῦ πολέμου. Τό Justum bellum, ὁ ἐθνικός πόλεμος, πού στή συνείδηση τοῦ πολίτη εἶχε ἐπιβληθεῖ καί σάν δίκαιος πόλεμος,...

0

Ο Αριστοτέλης για την προσχολική αγωγή

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Η ιδανική πόλη δε θα μπορούσε να αγνοήσει το ζήτημα της εξασφάλισης των απογόνων της. Οι απόγονοι είναι η διαιώνιση της πόλης και αυτός είναι ο ρόλος του γάμου, που...

0

Θεός, ὄμορφος, φιλόσοφος καὶ ἕνας

«Αὐτούς, πάλι, ποὺ θεωροῦν ὅτι ὁ ἥλιος καὶ ὁ Ἀπόλλωνας ταυτίζονται ἀξίζει νὰ τοὺς ἀσπαζόμαστε καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶμε γιὰ τὴν καλὴ τοὺς διάθεση νὰ συσχετίζουν τὴν ἔννοια τοῦ θεοῦ μὲ αὐτὸ ποὺ τιμοῦν...

0

Ἀνθοσμία

"Τήν μέν τοίνυν ψυχήν, μουσικῇ τό πρῶτον καί ἀριθμητικῇ ἀναρριπίζομεν καί γράμματα γράψασθαι καί τορῶς αὐτά ἐπιλέξασθαι διδάσκομεν προϊούσιν δέ ἤδη σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας καί ἔργα παλαιά καί λόγους ὠφελίμους ἐν μέτροις κατακοσμήσαντες, ὡς...