Ποίηση

Κωστῆς Παλαμᾶς 0

Ἡ Πολιτεία “λωλάθηκε”…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου Οἱ Ἕλληνες, ἀποδεδειγμένα, βρισκόμαστε σὲ μεγάλη παρακμή, ἴσως στὴν ἔσχατη. Ἡ παρακμὴ εἶναι γενική: πολιτική, πνευματική, ἐθνική, κοινωνική, οἰκονομική, ἐκκλησιαστική. Ἐλάχιστα δείγματα, πολὺ πρόσφατα, τῆς ἐθνικῆς παρακμῆς: – Ἡ Κυβέρνηση...

0

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μακεδονία! ἑλληνικὴ πνοὴ τὴν ἀνασταίνει, Κι' ὅσο κι' ἂν λυώνῃ τὸ κορμί, μὰ ἡ ψυχὴ ἀπομένει. Ἀθάνατος ἀνάμεσα στοὺς κύκλους τῶν αἰώνων, Ἀλέξανδρε, ὦ βασιλιᾶ, τρανὲ τῶν Μακεδόνων, Ἐσὺ ἡ ψυχή της, εἶσ' ἐσύ!...

0

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Μακεδονία, ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου χήρα! Τοῦ δοξασμένου βασιλιᾶ γιὰ ντύσου τὴν πορφύρα, Τὸ διαμαντένιο στέμμα του γιὰ βάλε στὸ κεφάλι, Τ' ἀνίκητό του τὸ σπαθὶ γιὰ ξαναζώσου πάλι, Καὶ σκόρπα στὴν Ἀνατολὴ φωτιὰ καὶ...

0

Ἀρνοῦμαι

Αὐτὴ ἡ χώρα, Ἑλλάδα ποὺ ὀνομάζεται, ἔχει περίπου δέκα μὲ ἕνδεκα ἑκατομμύρια Ἔλληνες. Ἐμᾶς... ἐμᾶς ποὺ εἴμεθα Δημοκράτες καὶ ὑπερήφανα Ἐλεύθεροι. Τόσον Ἐλεύθεροι, ὥστε οἱ δρόμοι μας ὀνομάστηκαν ἀπὸ ἡγέτες ὅπως, ἐλευθερίου βενιζέλου, παπανδρέου,...

0

Συγχώρεση καί ἐπιείκεια

Χρήστος Αλεξάνδρου Ὁ ποιητής ἀποστρέφεται τόσο τόν ἠθικισμό ὅσο καί τόν ἐκνομικισμό τοῦ ἤθους καί τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Τίμος Μαλάνος παραδίδει ὅτι σέ κάποια συζήτηση, ὅταν ἔγινε λόγος γιά ἐκείνους πού κάνουν...

0

Ἡγεμὼν ἐκ Δυτικῆς Λιβύης

Ἄρεσε γενικῶς στὴν Ἀλεξάνδρεια, τὲς δέκα μέρες ποὺ διέμεινεν αὐτοῦ, ὁ ἡγεμὼν ἐκ Δυτικῆς Λιβύης Ἀριστομένης, υἱός τοῦ Μενελάου. Ὡς τ' ὄνομά του, κ' ἡ περιβολή, κοσμίως, ἑλληνική. Δέχονταν εὐχαρίστως τὲς τιμές, ἀλλὰ δὲν...

0

Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ 1903

Κιʼ άν γιὰ τὸν ἐρωτά μου δὲν μπορῶ νά πῶ - ἂν δὲν μιλῶ γιὰ τὰ μαλλιὰ σου, γιὰ τὰ χείλη, γιὰ τὰ μάτια∙ ὅμως τὸ πρόσωπό σου ποὺ κρατῶ μὲς στὴν ψυχή μου,...

0

Παράκλησις (εἰς τὸν Ἅγ. Ἀνδρέα)

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης Κῆρυξ Οἰκουμένης μέγας φανεῖς, Πάλιν Βυζαντίδα Σὺ φωτίζεις κατ' ἐξοχὴν σὺν τῇ τοῦ Εὐξείνου, Ἀνδρέα μάκαρ, Πόντου τῇ Ἀμισῷ καὶ ταύταις σαφῶς ἐφώτισας. Λόγοις Σου φωτίζεις τὴν Λαζικὴν καὶ τὴν...