Ποίηση

0

ΜΑΪΟΣ (Ἰωάννης Πολέμης) - Καλό μῆνα!

ΜΑΪΟΣ (Συνέχεια τοῦ αυτογράφου). Κ' ἡ γῆ ἀπό τὸν οὐρανὸ σὰν εἶδε νὰ προβάλλῃς εἶπε 'ς τὸ χελιδόνι: «ἀρχίνησε, καλότυχο, νὰ ψάλλῃς τὴν ἀνθισμένη νειότη του, τὴ χάρη τὴν περίσσια...» Καὶ τ' ἀηδονάκι ἐκρύφτηκε...

0

Πιστεύω

Ἡ Ἀγάπη, μόνο, βαστάζει ὅλα τὰ φορτία. Μπορῶ νὰ βαστάζω ὅλα τὰ φορτία. Γιατί ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ μέγα φορτίο! Ἡ Ἀγάπη σηκώνει τὸ βάρος τ'οὐρανοῦ. Μπορῶ νὰ σηκώνω τὸ βάρος τ'οὐρανοῦ. Ἡ Ἀγάπη...

Ανάσταση, Γαστούρι Κέρκυρας. 1903 0

Πρὶν τὴν Ἀνάσταση

Ἴσως νὰ ἦταν περὶ τὸ μεσονύχτι, πρὶν ἢ μετά, δὲν ξέρω, ξύπνησα στὸ σκοτάδι ὅμως, θαρρεῖς, δὲν ἀνοίγουν τὰ μάτια. Τί ὥρα πηγαίναμε στὴν ἐκκλησία τότε; Κάποτε δὲν κοιμόμασταν, περιμένοντας, ἢ μᾶς ἐπίανε ὕπνος...

0

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ολοένα οι κάκτοι μεγαλώνουν κι ολοένα οι άνθρωποι ονειρεύονται σαν να ’ταν αιώνιοι. Όμως το μέσα μέρος του Ύπνου έχει όλο φαγωθεί και μπορεί τώρα να ξεκαθαρίσεις καθαρά τι σημαίνει κείνος ο μαύρος όγκος...

0

Ἐν τῷ Μηνί Ἀθύρ

Μέ δυσκολία διαβάζω   στήν πέτρα τήν ἀρχαῖα. "Κύ{ρι}ε Ἰησοῦ Χριστέ".    Ἕνα "Ψ{υ}χήν" διακρίνω. "Ἐν τῷ μη{νἰ} Ἀθύρ. "Ὁ Λεύκιο{ς} ἐ{κοι}μήθη. Στή μνεία τῆς ἡλικίας    "Ἐβἰ{ωσ}εν ἐτῶν", τό Κάππα Ζῆτα δείχνει  ...

0

Ὁ θρῆνος τῆς Παναγίας

Μοιρολόι της Παναγίας (σήμερα μαῦρος οὐρανός) Τὸ εὐρύτατα διαδεδομένο σ᾿ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ χῶρο Μοιρολόϊ, ἢ Καταλόϊ τῆς Παναγιᾶς εἶναι ἕνα μεσαιωνικὸ μακροσκελὲς ὁμοιοκατάληκτο στιχούργημα λόγιας προέλευσης, ἀλλὰ ἐντυπωσιακὰ πλατιᾶς λαϊκῆς ἀποδοχῆς. Ἐπηρεασμένο ἀπὸ...

0

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βάρος της τρυφεράδας τ’ ουρανού μετά που εβρόντησε και ξεκινά ο σαλίγκαρος. Κομμάτια σπίτια που επιπλέουν, μπαλκόνια με μπροστά το κοντάρι τους, ο αέρας. Γεγονός είναι ο θάνατος που επίκειται φορτωμένος κάτι ευτυχίες παλιές...

0

Τά γόνατα τοῦ Ἰησοῦ

Καρφωμένα στ' ἀγριόξυλο τοῦ σταυροῦ, σχηματίζουν μί΄ ἀμβλεῖα γωνία. Εἶναι τά ἴδια γόνατα πού προβάτιζαν, παίζοντας, γύρω ἀπό τό κόκκινο φουστάνι τῆς μάνας του, ὅταν ἦτανε βρέφος δέκα μηνῶν. Πού ἀργότερα, ἔφηβος, τ΄ ἀκούμπαγε...