Βυζαντινή ιστορία (330 μ.Χ – 1453)

0

Ντοκουμέντο χειρόγραφο του 6ου αι μ.Χ: H καθημερινή ζωή των χριστιανών στη Συρία (VIDEO)

Σαν σήμερα η «Πόλη εάλω» αλλά κάποιοι τελευταίοι ασυμβίβαστοι ακρίτες παραμένουν στα θέματα και τα ανυπότακτα από τον οθωμανό ακόμη και τώρα ελεύθερα δεσποτάτα της Συρίας και μάχονται τον εκπορθητή ……. “Οι ρίζες” είναι...

0

Ο μύθος περί ’’Βυζαντινής αυτοκρατορίας’’ και ’’Βυζαντινών’’

Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ, ιατρός Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά, δυστυχώς, ακόμα και μέσα στην πατρίδα μας, οι περισσότεροι μιλάνε για ’’Βυζαντινή αυτοκρατορία’’ και για ’’Βυζαντινούς’’. Οι όροι Ρωμανία και Ρωμηός, σπάνια χρησιμοποιούνται....

0

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - Σημείο καμπής

ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Υπτγος ε.α. Βασίλειος Διάμεσης, τ. Καθηγητής ΣΣΕ, Μέλος ΔΣ ΣΕΕΘΑ «Η Ιστορία επαναλαμβάνεται» «Οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους» Ή εάν θέλετε: «Τα αυτά αίτια άγουν εις τα αυτά αποτελέσματα» Θα εθεωρούμην...

0

Ἑάλω ἡ Πόλις - Ἦν γὰρ ὁ Μάιος φέρων εἴκοσι ἐννέα

[...] Καὶ ἡ εἴδηση ἔλεγε: «Ἑάλω τὸ φρούριον, καὶ τὰ στρατηγεία καὶ τὰ σημαῖα ἄνωθεν ἐν τοῖς πύργοις ἔστεισα»! «Ἑάλω ἡ πόλις»! Καὶ τί εἶχε ἀπογίνει ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος; Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔφθασε...

0

Ἑάλω ἡ Πόλις - Ξημερώνοντας ἡ 29η Μαΐου

[...] «Ἦν δὲ νύξ». Εἶχε σκοτεινιάσει ὅταν μπῆκε ὁ αὐτοκράτωρ στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία. Καὶ ξαφνικὰ γέμισε ἡ Ἁγία Σοφία πού, ἀπὸ τὶς 12 Δεκεμβρίου, ἦταν περιφρονημένη καὶ ἔρημη. Πεντέμισυ μῆνες - ἀπὸ τὴν ἡμέρα...

0

Ἑάλω ἡ Πόλις - Ὁ λόγος τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου

Καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος, ὅπως γράφει ὁ Σφραντζῆς, «τῇ αὐτῇ ὀδυνηρᾷ ἑσπέρᾳ τῆς δευτέρας συνάξας πάντας τοὺς ἐν τέλει ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους δημάρχους καὶ ἑκατόνταρχους καὶ ἑτέρους προκτίτους στρατιώτας», τοὺς μίλησε καὶ εἶπε: «Ὑμεῖς...

Ο Μωάμεθ Β΄ Πορθητής 0

Ἑάλω ἡ Πόλις - Ὁ λόγος τοῦ Μωάμεθ Β΄ Πορθητοῦ

Στὶς 28 Μαΐου, πλάϊ στὶς περιορισμένες πολεμικὲς ἐνέργειες καὶ τὶς μεγάλες προετοιμασίες, ἐκφωνήθηκαν καὶ δυὸ λόγοι ποὺ ἔχουν μεγάλη ἱστορικὴ σημασία. Εἶναι παλαιὰ συνήθεια ν' ἀπευθύνονται οἱ στρατηγοὶ στὸ στρατό τους πρὶν ἀπὸ τὴ...

0

Ἑάλω ἡ Πόλις - ᾿Εβδόμη καὶ εἰκοστὴ τοῦ Μαΐου

Τὶς μέρες ποὺ οἱ Τοῦρκοι, ἀπογοητευμένοι, περνοῦσαν μιὰ κρίση ἀμφιβολίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς πολιορκίας, ὁ φίλος τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῶν Ἑλλήνων Χαλίλ πασᾶς (ὁ Σφραντζῆς τὸν ὀνομάζει Ἀλὶ) σκέφθηκε ὅτι εἶχε φθάσει ἡ...