Γραμματεία

0

Τὸ Ψωμί

Ἕνα τεράστιο καρβέλι, μία πελώρια φραντζόλα ζεστὸ ψωμί, εἶχε πέσει στὸ δρόμο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἕνα παιδὶ μὲ πράσινο κοντὸ βρακάκι καὶ μὲ μαχαίρι ἔκοβε καὶ μοίραζε στὸν κόσμο γύρω, ὅμως καὶ μιά μικρή,...

0

Πρόσθεσις (Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης)

Ἂν εὐτυχὴς ἢ δυστυχὴς εἶμαι δὲν ἐξετάζω, πλὴν ἕνα πρᾶγμα μὲ χαρὰν στὸ νοῦ μου πάντα βάζω: ποὺ στὴν μεγάλη πρόσθεση (τὴν πρόσθεσή των, ποὺ μισῶ), ποὺ ἒχει τόσους ἀριθμούς, δὲν εἶμ' ἐγὼ ἐκεῖ...

Παῦλος Μελᾶς 0

Παῦλος Μελᾶς. Γράμμα...

«Γράμμα πρὸς ἕναν νεαρὸ Εὔελπι» Παῦλος Μελᾶς (29 Μαρτίου 1870 – 13 Ὀκτωβρίου 1904) Ἀνθυπολοχαγός Πυροβολικοῦ Τάξις 1891. «Ἡ ζωή σου εἶναι πόλεμος. Ἡ γῆ σου εἶναι φρούριο καὶ χρέος σου ἡ Νίκη. Μὴ...

0

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ἄς ἤμουν τὸ ὑπέρυθρο τῆς μεσιανῆς σου πύλης, ἂς ἤμουν... Νὰ μέτραγα τῶν προσκυνητῶν τὸ δάκρυ, πού 'ρχονται σιμά σου πᾶσαν ὥραν εὐλογημένα κύματα καὶ 'κεῖ ἀργοσβήνουν. Ἄς ἤμουν σ' ἓνα ξακουστὸ ψηφιδωτό σου...

0

ΑΙ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ «Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ΥΠΟ ΑΧΙΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ Α΄ Ἀκόμα στὴν ἁγιὰ Σοφιὰ δὲ σβέστη τὸ κοντύλι. Ἀκόμα δὲν τὴν ἔσυρε ὁ Μουχαμέτης δοῦλα, Καὶ ψαλμωδι' ἀκούεται...

Οδυσσέας Ανδρούτσος 0

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Υἱὸς τοῦ μεγάλου ἀρματωλοῦ Ἀνδρούτσου, ἤ, ἂν ἀγαπᾶτε, Ἀνδρίτζου. Ἐγεννήθη τὸ 1788 εἰς τὴν Ἰθάκην. Ἐμαθήτευσε καὶ οὗτος μετὰ τῶν ἀριστέων τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων εἰς τὴν σχολὴν τοῦ Ἀλήπασσα. Ἀνεδείχθη ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς καὶ...

0

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Τὸ ποίημα αὐτὸ τοῦ F. Mistral δημοσιεύτηκε τὸ 1848 στὸ ἐπαναστατικὸ φύλλο «Le Coq». Ὅταν στὰ Ἱεροσόλυμα λαὸς ἄγριος μανιωμένος «θάνατος ― ἔκραζε ― στὸ λαοπλάνο!» κ' ἔβριζε τὴ θυσία Σου τὴν πανύψηλη, Χριστέ...

Τσόκος Διονύσιος-Γεώργιος Δικαίος, επωνομαζόμενος ‘Παπαφλέσσας’ (1788-1825) 0

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Ἐγεννήθη τὸ 1788 εἰς τὰς Καλάμας ἀπὸ ἀρχαίαν καὶ ἀρχοντικὴν οἰκογένειαν. Ἐξέμαθε τὰ πρῶτα γράμματα εἰς τὸ ὀνομαστὸν σχολεῖον τῆςς Δημητσάνης. Ἐνδίδων εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῶν γονέων του ὁ νεαρὸς Δικαῖος Φλέσσας προεχειρίσθη ἱερεύς....