Γραμματεία

Κοινή Μνήμη - Χρήστος Θ. Μποκόρος 0

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α' Εἰς τὴν καθόλου Ἑλλάδα. Σκάψτε της μνῆμ' ἀτέλειωτο κι ὅσο τὸ χῶμα φθάνει, Κ' εἰς τὸ τάφο ρίξτε οὐρανοῦ τοῦ οὐρανοῦ τὸ δῶμα· Τοῦ Γαλαξία βάλτε της τ' ἀστέρια γιὰ στεφάνι, Τὸν ἥλιο...

Κίτσος Τζαβέλλας 0

ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ

Ὁ ἥρως τῆς Κλείσοβας. Ἐγεννήθη τὸ 1801. Εἰς τὸ μέγα Σοῦλι. Παρέστη εἰς τὰς τελευταίας ἐνδόξους ἀναλαμπὰς τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος του. Ὅτσν ἐπολιορκεῖτο ἀπὸ τοὺς Σουλτανικοὺς ὁ Ἀλήπασσας, καὶ οἱ Σουλιῶται προσέφεραν τὰς ἀτιμήτους...

Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος 0

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

«Ἐπιθυμῶ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Μετὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου τοῦτον ἔχω ὡς πρῶτον πόθον νὰ ἴδω ἐκδιωκομένους τοὺς Τούρκους ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδὴ προτιμῶ νὰ ἔχω κυρίαρχον τὸν...

0

ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ

Θρηνῶ τὶς αἰθρίες ποὺ ναυάγησαν στὴν πάχνη τοῦ θανάτου. Τὰ δοξαστικὰ τῶν πλασμάτων Ποὺ ἐσίγησαν στὸ δέος ἄναστρης κι ἀσέληνης νύχτας. Καὶ δέομαι: Στοῦ ὀρφανεμένου Ἀρχιπέλαγου τὸ ἀγνάντεμα Τὴ θεία τοῦ Θαβὼρ λάμψη βιώνοντας...

0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

ΛΥΡΙΚΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ...ἡ ὀμορφιὰ ἢ αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς τὸ λέμε δάκρυ Ο.Ε. 1 Τινάχτηκες ὁλόκληρος μέσα στὸ φῶς Γιὰ νὰ ἐξυμνήσεις τὴ χαρὰ Μὰ κιόλας ἔπεσε ξανὰ Τοῦ αἵματος τὸ παραπέτασμα Ὑπνος καὶ θάνατος...

Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι 0

ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ

Ἀνάμεσα εἰς τὸν λαὸν τῶν λεοντοθύμων, ποὺ τόσο ζωηρὰ πλήττουν τὴν φαντασίαν του, ὥστε λησμονῶ πὼς εἶναι κρεμασμένοι ἐκεῖ εἰς τοὺς τοίχους, ὠχρὰ πορτραῖτα, κοινὰ καὶ μέτρια τὰ πλεῖστα, καὶ τοὺς βλέπω ὄχι ὡς...

Καθολικό μονής Οσίου Λουκά 0

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Ἄνεμος, ἄνεμος χαρᾶς μὲ ζώνει, μὲ κυκλώνει, ἄνεμος σεῖ τὰ σπλάχνα μου, στὰ στήθη μου σκιρτᾶ, κι ὅπως νερῶνε βροντισμός, κι ὡς τοῦ πλατάνου οἱ κλώνοι ἀχολογᾶνε γύρα μου, κι ὡς πέλαο τὰ σπαρτὰ...

Στρατηγός Μακρυγιάννης 0

ᾨδὴ στὸ Μακρυγιάννη (Ἄγγελος Σικελιανός)

Χαρὰ σὲ κειὸν ποὺ πρωτοσήκωσε Ἀπ᾿ τὶς σκόνες σκεπασμένο, τὸ δίστομο σπαθὶ τοῦ λόγου σου στὸν ἥλιο Μακρυγιάννη. Κι᾿ ἀπάνω καὶ στὶς δυὸ πλευρὲς γραφή Ἀπ᾿ τὴ μιά, τὰ λόγια αὐτά Σου χαραγμένα, στρατηγέ...