2016 | Ἐπετειακό Ἔτος Ἀριστοτέλη

Αριστοτέλης

 

 • Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση
  Αριστοτέλους Μετά τα φυσικά (1022b.22 έως 1023a.7)
 • Οἱ ἠθικὲς ἀρετὲς ἀποκτῶνται μὲ τὴν ἐπανάληψη τῶν ἠθικῶν πράξεων
  Οἱ ἠθικὲς ἀρετὲς (ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1103a14–1103b25)(Στὸ Α΄ βιβλίο τῆς πραγματείας του περὶ τοῦ ἠθικοῦ βίου, ὁ Ἀριστοτέλης προσδιόρισε ὡς ὕψιστο ἀγαθὸ τὴν εὐδαιμονίαν, ποὺ ἀποκτᾶται ὅταν ἡ ψυχὴ ἐνεργεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς τέλειας ἀρετῆς. Προσπαθώντας, λοιπόν, νὰ μελετήσει τὸ περιεχόμενο καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀρετῆς, κατέληξε στὴ διάκρισή της σὲ ἠθικὴν καὶ διανοητικήν. Στὴν ἀρχὴ τοῦ Β΄ βιβλίου διερευνᾶ τὸ πρῶτο εἶδος.)
 • Ένα επίγραμμα του Αριστοτέλη για τον φίλο του Ερμεία
  Αφιερωμένο στους Δελφούς υπήρχε ένα άγαλμα του Ερμεία, άρχοντα του Αταρνέως. Στη βάση του αγάλματος ο φιλόσοφος Αριστοτέλης έβαλε να χαράξουν ένα επίγραμμα, με το οποίο τιμούσε την μνήμη του Ερμεία
 • Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου
  Αριστοτέλους Τέχνη Ρητορική (1356a.1 έως 1356a.20)
 • Αριστοτέλης: "Ποιους αγαπούν οι άνθρωποι και ποιους μισούν;.."
  "Ας πούμε τώρα ποιους αγαπούν οι άνθρωποι και θέλουν να τους έχουν φίλους τους και ποιους μισούν, καθώς και για ποιον λόγο ― αφού όμως πρώτα δώσουμε τον ορισμό της φιλίας και της αγάπης..."
 • Ο Αριστοτέλης για τη μουσική παιδεία
  Το τελικό συμπέρασμα για τη μουσική παιδεία δηλώνεται πλέον απερίφραστα: «Έχουμε αποδείξει λοιπόν ότι αυτούς τους τρεις όρους οφείλουμε να θέσουμε ως βάση στην παιδεία, το μέσον, το δυνατόν και το πρέπον». (1342b 33 – 34).
 • Ο Αριστοτέλης για τη γυμναστική
  ...η ψυχή είναι η τελειότητα, όπου το σώμα πρέπει να φτάσει μέσα από την εξελικτική του πορεία. Γι’ αυτό και η φράση του Χριστοδούλου: «… η ψυχή είναι αυτό που ένα συγκεκριμένο σώμα ήταν να είναι». Γιατί κατά τον Αριστοτέλη: «Η ψυχή, επομένως, είναι εντελέχεια ενός τέτοιου σώματος». (412a 21 – 22).
 • Οἱ ἐσωτερικές κινήσεις τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς προαίρεσης στίς πολιτικές ἐπιλογές μας
  ... ὁ δέ κατά προαίρεσιν πράξας
  μεγίστην βάσανον δέδωκε τοῦ ἤθους …
  (Ἀσπάσιος, Σχόλια εἰς τά Ἠθικά τοῦ Ἀριστοτέλους)
 • Αριστοτέλης: "Το αγαθό αποτελεί το «τέλος» όλων των πραγμάτων"
  Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια
 • Τι εστί ευδαιμονία
  Αριστοτέλους Ηθικά Ευδήμεια (1218b.32 έως 1219a.39)
 • Ο Αριστοτέλης και το περιεχόμενο της άριστης παιδείας
  Από τη στιγμή που έχει ξεκαθαριστεί ότι η παιδεία είναι θέμα πολιτικό, αυτό που απομένει είναι η αναζήτηση του περιεχομένου της άριστης παιδείας
 • Ο Αριστοτέλης, η παιδεία και τα πολιτεύματα
  Ότι η παιδεία είναι θέμα πολιτικό κι ότι – κατά συνέπεια – πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα του νομοθέτη τίθεται από τον Αριστοτέλη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: «Αναμφισβήτητα καθήκον του νομοθέτη είναι να ασχοληθεί σχολαστικά με την παιδεία των νέων. Γιατί αυτό, αν δε γίνεται στις πόλεις, φθείρει τα πολιτεύματα».
 • Ο Αριστοτέλης για την προσχολική αγωγή
  Η λεπτομερειακή ενασχόληση του Αριστοτέλη με τη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία, που ξεκινά από την περίοδο της εγκυμοσύνης ακόμη, καταδεικνύει τη σημασία που προσδίδει στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να χτίσει το πλαίσιο της ιδανικής πόλης.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  Ο μεγάλος φιλόσοφος
 • Όλοι οι νόμοι της Φυσικής του Αριστοτέλη βρίσκονται μέσα σ΄ένα θεματικό πάρκο στη Χαλκιδική
  Δημιουργήθηκε στη γενέτειρα του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου στα Στάγειρα και το επισκέπτονται χιλιάδες μαθητές (φωτο και βίντεο)
 • Τα θεμέλια της αξίας (Μέρος πρώτο)
  «Γνωρίζουμε κάτι, μόνο όταν συλλάβουμε το γιατί του» Αριστοτέλης – Φυσικά 194b19
 • Πότε και πώς πράττουμε
  Αριστοτέλους Περί ζώων κινήσεως
 • "ᾧ φίλοι οὐδείς φίλος"·
  Ἔχοντας στά χέρια του τ΄ ἀρχαῖο κείμενο, ὁ κος Χαραλαμπίδης διαβάζει: "Κάποτε ρώτησαν τόν Ἀριστοτέλη τί σημαίνει Φιλία. Ἐκεῖνος ἀπάντησε: Μιά ψυχή πού κατοικεῖ σέ δύο σώματα".Συνεχίζει ὁ συγγραφέας λέγοντας ὅτι ἡ Φιλία εἶναι μιά τεράστια ἔννοια! Ἱερή, ἱερότατη! Ἀμέσως ἐρμηνεύει καί τόν χαιρετισμό τοῦ Ἀριστοτέλη "ᾧ φίλοι οὐδείς φίλος", τονίζοντας τή σημαντικότητα τῆς ἔννοιας τῆς Φιλίας καί πόσο ρηχή φαντάζει ἡ εὐκολία μας νά προσφωνοῦμε τόν ὁποιονδήποτε φίλο!

  Μᾶς παραπέμπει στήν ἄγνωστη, στόν πολύ κόσμο, ποιητική ἰδιότητα τοῦ Ἀριστοτέλη καί στόν ὕμνο πού ἔγραψε γιά τήν Ἀρετή, ἐπαινῶντας καί τόν φίλο του Ἑρμεῖα. Μιά ἀπόδειξη γιά τό πόσο σημαντική γιά τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐξελικτική του πορεία, εἶναι ἡ ἀληθινή Φιλία.

 • ἡ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δ' εἶδος ἐντελέχεια.
  Ἀριστοτέλης, Περὶ Ψυχῆς
 • ΛΑΕΡΤΙΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  Αρχαίο κείμενο και Ανάλυση κειμένου από το βιβλίο του Γιώργου Χαραλαμπίδη, εκδόσεις οσελότος.
 • Η σημασία της ιδεολογίας στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη
  Ο Αριστοτέλης εγγράφει μια θεωρία της ιδεολογίας στη θεώρηση του πολι­τικού. Αυτό σημαίνει περαιτέρω ότι αντιλαμβάνεται στο πλαίσιο του πολιτικώς πράττειν και θεωρείν ότι η σχέση υποκειμένου αντικειμένου και λόγου πράξης είναι δυναμι­κή, διαλεκτική, πολλαπλώς διαμεσολαβούμενη και συνεχώς διανοιγόμενη.
 • Αξία - Άνθρωπος
  "Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες),"...σημαίνει Επειδή, όπως βλέπομεν, πάσα πόλις είναι είδος κάποιας κοινωνίας καi επειδή πάσα κοινωνία έχει συγκροτηθεί για να πετύχει κάποιο αγαθό ( και τούτο γιατί χάρη σε εκείνο το οποίο θεωρούν αγαθό κάνουν οι πάντες τα πάντα ),.....
 • Ο Αριστοτέλης για την δημοκρατία και την αριστοκρατία
  Αν ζούσε σήμερα ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης και παρατηρούσε τα πολιτικά συμβάντα γύρω του, θα εξηγούσε «Γιατί δεν είμαι δημοκράτης». Θα ανέλυε για μία ακόμη φορά το γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα καταστρέφει το έθνος.
 • Η αρετή των Ελλήνων κατά τον Αριστοτέλη
  «Αρετή, συ η οποία γίνεσαι προσιτή στο γένος των θνητών ανθρώπων κατόπιν πολλών μόχθων (και είσαι) ωραιότατη επιδίωξη για τη ζωή. Για τη δική σου μορφή, παρθένα, και ο θάνατος θεωρείται στην Ελλάδα ζηλευτή μοίρα, (καθώς) και το να υποφέρει κανείς με καρτερία φλογερούς και ακατάπαυστους κόπους. Τέτοιον θάνατον καρποφορείς στα μυαλά (εις τας φρένας) των ανθρώπων καρπόν ανώτερον από τον χρυσόν και από τους (ευγενείς) γονείς και από τον ύπνο που ακτινοβολεί τρυφερή λάμψη. Για χάρη σου ο καταγόμενος από τον Δία Ηρακλής και τα τέκνα της Λήδας (οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης) υπέφεραν πολλά, δι’ ενδόξων έργων επιδιώκοντας να αποκτήσουν τη δύναμή σου. Εσένα δε ποθούντες ο Αχιλλέας και ο Αίας ήλθαν στην κατοικία του Άδη. Ένεκα δε της δικής σου γοητευτικής σου μορφής και ο ανατραφής στον Αταρνέα (ο Ερμείας) εγκατέλειψε τις ακτίνες του ηλίου (πέθανε). Ένεκα τούτου αναδείχτηκε άξιος να υμνήται με άσματα ανάλογα με τα κατορθώματά του και με τους ύμνους τους θα τον υμνήσουν οι Μούσες ως αθάνατον, οι θυγατέρες της Μνημοσύνης, κάνοντας μεγάλο τον σεβασμό του Ξένιου Δία και την επιβράβευση της πιστής φιλίας».
 • Γνώση
  "τότε γάρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν γιγνώσκωμεν τας πρώτας αρχάς και τας αιτίας και μέχρι τών στοιχείων"
 • "Τί, Ξάνθε, μοῦ μηνᾶς τό θάνατο; δέ σοῦ ταιριάζει ἐσένα!"
  Ο άνθρωπος χωρίς την πολιτεία, όπως γνώριζε ο Αριστοτέλης, δέν είναι άνθρωπος... μάς υπενθυμίζει στα Ἡθικά Νικομάχεια ότι "καμμιά ἀπό τίς ἡθικές ἀρετές δέν εἶναι ἔμφυτη στούς ἀνθρώπους (...) ἀλλά ἔχουμε γεννηθεῖ μέ τήν ἰκανότητα νά δεχόμαστε αὐτές τίς ἀρετές ὠς πρός αὐτές μέ τόν ἐθισμό."
 • Αριστοτέλης – Η ψυχή είναι πολυτιμότερη από την περιουσία και το σώμα
  Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η αρετή έχει να κάνει με τη χαρά, την αγάπη και το μίσος που κατευθύνονται σωστά, «ορθώς». Η εισαγωγή στο βίο της αρετής, είναι, πρώτα, έργο της παιδείας, και συγκεκριμένα της μουσικής, που περιλαμβάνει την ποίηση, την όρχηση και το μέλος, και αποστολή της είναι να διδάσκει και να εθίζει στην ορθή κρίση, αλλά και στη χαρά με τα ευγενή ήθη και τις ωραίες πράξεις. Οι ρυθμοί και οι μελωδίες εξομοιώνουν, διαμορφώνουν ομοιώματα ηθών όπως η οργή, η πραότητα, η ανδρεία και η σωφροσύνη, αλλά και τα αντίθετα σε αυτά. Στην πράξη, μάλιστα, η ψυχή υφίσταται μεταβολή, όταν ακούγονται παρόμοιοι ρυθμοί και μελωδίες. Έτσι, καθώς οι άνθρωποι συνηθίζουν να λυπούνται και να χαίρονται με τις εξομοιώσεις, φθάνουν, και σε πραγματικές συνθήκες, σε αληθινές περιστάσεις, να νιώθουν με τον ίδιο τρόπο……..
 • Τι εστί φύσις
  Αριστοτέλους Φυσικά
 • Ο Αριστοτέλης για τον φόβο και το θάρρος
  Αριστοτέλους ρητορική περί φόβου και θάρρους.
 • Περί δυνατού και αναγκαίου
  Αριστοτέλους Περί ερμηνείας, Αμμωνίου σχόλια εις το Περί ερμηνείας
 • Ο Αριστοτέλης, η αρετή του πολίτη και ο ελεύθερος άνθρωπος
  Ο Αριστοτέλης, αφού ξεκαθαρίζει την έννοια του πολίτη στέκεται στον προβληματισμό της αρετής του πολίτη και συγκεκριμένα κατά πόσο η αρετή ενός ηθικού ανθρώπου είναι το ίδιο με την αρετή ενός σπουδαίου πολίτη. Φυσικά, προκειμένου να διευκρινιστεί αυτό πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η αρετή του πολίτη. H ηθική αρετή δε δίνεται από τη φύση, αλλά είναι ζήτημα εθισμού, δηλαδή συνήθειας, δηλαδή παιδείας. Η ελευθερία, η ατομική πρόοδος σε όλα τα επίπεδα, η συμμετοχή στα κοινά, η προσωπική καλλιέργεια, η γνώση του εαυτού, με δυο λόγια οτιδήποτε χαρίζει στον άνθρωπο τη χαρά της ζωής – ακριβώς γιατί αρμόζει στην ανθρώπινη υπόστασή του – είναι αλληλένδετα με τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει. Ο άνθρωπος που στερείται ελεύθερου χρόνου είναι ο δυστυχισμένος, ο ανελεύθερος άνθρωπος. Ο πολιτισμός που στερεί από τους ανθρώπους το χρόνο που πρέπει να διαθέσουν στον εαυτό τους είναι ο πολιτισμός που έχει αποτύχει. Η δημοκρατία που επιβάλλει στους πολίτες να δουλεύουν σαν σκλάβοι για την επιβίωση δεν είναι δημοκρατία
 • Η Αριστοτέλεια Μηδενική Ανοχή κατά τής Διαφθοράς
  Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν υφίσταται “μεσότητα” σε ζητήματα δικαιοσύνης και πολιτικής ηθικής. Κάθε πολιτικοοικονομικό σύστημα που ανέχεται την αδικία — έστω και την παραμικρή αδικία — μιάς κοινωνικής τάξεως σε βάρος μιας άλλης τάξεως και συνακολούθως καλλιεργεί συναφείς πελατειακές σχέσεις και πρακτικές διαπλοκής, ήτοι, σε “σύγχρονη” ορολογία, κάθε κοινωνία που διχοτομείται υβριστικώς μεταξύ αυτών που αδηφάγως “μαζί τα φάγανε” και των υπολοίπων που στερητικώς “δεν τα φάγανε”, είναι νομοτελειακώς καταδικασμένη σε νεμεσιακή κατάρρευση ή και εθνικό αφανισμό, όπως ιστορικώς συνέβη στην κλασσική Ελλάδα. Ουδείς επομένως μπορεί να ισχυρισθεί ότι ο Αριστοτέλης δεν προειδοποίησε τούς πάντες (ηγέτες, ηγετίσκους, πολιτικούς και λαούς), ακόμη και εκείνους που ιδιοτελώς εθεώρησαν προς στιγμήν εαυτούς σοφοτέρους τού Αριστοτέλους.
 • Η αυτοεκτίμηση των Ελλήνων
  μέγιστον δὲ πάντων τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ διαμένειν τὰς πολιτείας, οὗ νῦν ὀλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας. ὄφελος γὰρ οὐθὲν τῶν [15] ὠφελιμωτάτων νόμων καὶ συνδεδοξασμένων ὑπὸ πάντων τῶν πολιτευομένων, εἰ μὴ ἔσονται εἰθισμένοι καὶ πεπαιδευμένοι ἐν τῇ πολιτείᾳ (Πολιτικά 1310a.12-17) «[…] και το πιο σημαντικό από όλα όσα είπαμε, όσον αφορά την ευστάθεια ενός πολιτεύματος, πράγμα που αυτοί τη στιγμή όλοι παραμελούν, είναι η εκπαίδευση η κατάλληλη προς το πολίτευμα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα όφελος ακόμη και από τους πιο χρήσιμους νόμους και από αυτούς που ομόφωνα ψηφίστηκαν από όλους τους πολίτες, αν αυτοί δεν γίνουν αντικείμενο εξάσκησης και εκπαίδευσης εντός της πολιτείας.»
 • ΡΑΦΑΗΛ "Η σχολή των Αθηνών"
  Η Σχολή των Αθηνών, ή Scuola di ΑΤΕΝΕ στην ιταλική γλώσσα, είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα ζωγραφικής από τον Ιταλό καλλιτέχνη της Αναγέννησης, Ραφαήλ. Ο τίτλος «Η Σχολή των Αθηνών» δεν δόθηκε από τον Ραφαήλ, και το θέμα της τοιχογραφίας είναι στην πραγματικότητα «η Φιλοσοφία», ή, τουλάχιστον, «η αρχαία ελληνική φιλοσοφία» αφού πάνω από την τοιχογραφία, ο Ραφαήλ σημείωσε με δύο λέξεις “Causarum Cognitio”, "να γνωρίζεις τις αιτίες", φιλοσοφικό συμπέρασμα μελέτης των έργων του Αριστοτέλη, "Μεταφυσικά", και "Φυσικά".
 • Οι ξεχασμένοι Πατέρες μας...
  «τα γαϊδούρια θα προτιμούσαν τα άχυρα από το χρυσάφι· διότι για τα γαϊδούρια η τροφή είναι πιο ευχάριστη από το χρυσάφι» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια. K 5 II76a 7.)
  «τα εναντιόδρομα έχουν ενιαία φορά και από τα αντίθετα γεννιέται η αρμονία » (απ.8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια Θ 2 II55b 4).
 • Αρχαία κυπριακή ποίηση
  «Ένθεον γαρ η ποίησις»
 • Στιγμές τῆς χιακῆς Ἱστορίας στήν ποίηση
  «διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ’ ἱστορία τὰ καθ’ ἕκαστον λέγει»
 • Μέ τή στόφα ἑνός "roseau pensant"
  Ἀνίσως καί ζοῦσα στ΄ ἀρχαῖα χρόνια, ὁ ποιητής μου μπορεῖ νά ἧταν ὁ Πλάτων, μά ὁ φιλόσοφός μου βέβαια ὁ Ἀριστοτἐλης ἤ ὁ Δημόκριτος.
 • Ἐν φύσει πανεπιστήμη
  "Ἄνεμοι τε καί πνευμάτων διαφοραί εἴδη καί εἴδος"
  (Αριστοτέλους, Περί κόσμου)
 • Είπαν ή έγραψαν... - «καινοφανή ανωδικά» γνωσιακά...
  οὐ γὰρ δὴ φήσομεν ἅπαξ οὐδὲ δὶς οὐδ' ὀλιγάκις τὰς αὐτὰς δόξας ἀνακυκλεῖν γιγνομένας ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ' ἀπειράκις.
  Αριστοτέλης
 • Harmonia
  "τὸν ὅλον οὐρανόν ἁρμονία εἶναι, - ἡ ἁρμονία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος·"
  Ἀριστοτέλης, Μεταφυσικά
 • Περί φιλίας
  Ο Αριστοτέλης έχει πει: «Φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα».
 • Περί κλοπής και φόνου, από τη σκοπιά ενός βιολόγου
  «κι επειδή ήταν ορατό πως στη φύση υπάρχουν και τ’ αντίθετα των αγαθών, κι’ όχι μόνον τάξη και το καλό, αλλά και αταξία και το αισχρό, κι ήταν περισσότερα τα κακά από τα αγαθά καθώς και το φαύλο από τα καλά, έτσι κάποιος άλλος υποστήριζε πως αιτία καθενός από αυτά τα δύο ήταν η φιλία και η φιλονικία», (τα «Μετά τα Φυσικά», 984-985)
 • Αισώπου βίος & μύθοι
  “Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι” (πολλοί φίλοι ισοδυναμούν με κανένα φίλο). Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.
  Η πενία πολλών εστίν ενδεής, η δ’ απληστία πάντων (η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων………η δε απληστία όλων). Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.
 • «Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου…»
  «Ἡ πενία στάσιν ἐμποιεῖ καὶ κακουργίαν», ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης (Πολιτικά, 1256β). Ἡ πενία ὁδηγεῖ σὲ ἐπανάσταση καὶ «κακουργίαν».
 • Ἕνα Βατερλὼ γιὰ γελοίους (Ἀναφορά στὸν Γιάννη Σκαρίμπα)
  Ἀλλ’ ὁ πολὺ λαός, λόγω πολιτικῆς ἀπαιδευσίας καὶ κατιγιστικῆς καταδημαγωγήσεως, πὼς τάχα δὲν ξεχνᾶ, ξεχνᾶ αὐτὸ ποῦ δὲν ἔπρεπε νὰ ξεχνᾶ σὰν ζῶον πολιτικόν. Ἔτσι εἶπε ὁ Ἀριστοτέλης. Καὶ τὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ; Αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ δαιμόνιος διπλωμάτης ὁ Ταλλευράνδος: «Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τὴ γλῶσσα γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ κρύβουμε τὴν ἀλήθεια». Συνεπῶς, κανένας κακοφασισμὸς γιὰ τὰ «σάταλα πάταμα» τῶ πολιτικῶν. Σάταλα πάταλα ἔλεγαν οἱ Βυζαντινοὶ τὶς «παραρδολογίες» (ἡ λέξη ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ papardelle ποὺ σημαίνει λαζάνια), τὶς ἀερολογίες, τὰ «σαλά καὶ ξεχαμένα» τῶν παλαιῶν κατοίκων τοὺ Βόλου και του Πηλίου.
 • Oι Πύλες του Πολιτικού Παραδόξου
  Μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο «Οιδίποδας Τύραννος» του Σοφοκλή ήταν η κορυφαία τραγωδία που είχε γραφτεί ποτέ· προφανώς, ούτε που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί το τραγικό μεγαλείο μιας κυβερνώσας «αριστεράς». Κι όμως, παρόλα αυτά, το βαθύτερο δράμα είναι αλλού: αν οι επιλογές του Οιδίποδα έφεραν δυστυχία στον ίδιο και στην οικογένειά του, οι επιλογές της κυβερνώσας «αριστεράς» φέρνουν δυστυχία σε έναν ολόκληρο λαό.
 • Περί διαπραγματεύσεων πολιορκημένων
  Πόλεμος γαρ, σχολείον αρετής εστί... - Αριστοτέλης
 • Nuccio Ordine: «Η χρησιμότητα του άχρηστου»
  "η φιλοσοφία "δεν χρησιμεύει" διότι δεν "κάνει εκδούλευση", διότι δεν είναι στην υπηρεσία κανενός, διότι μας διδάσκει να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι"
 • Η περίφημη αρχαία πορφύρα της Ερμιόνης και η τεχνολογία της
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Περί Χρωμάτων και Πε­ρί τα ζώα ιστορίαι
 • Το κενό που κοχλάζει
  Σήμερα η αντίληψη της κοινωνίας για το κενό γεννιέται και διαμορφώνεται μέσω των ποικίλων ερεθισμάτων που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό οδηγεί την ανθρώπινη αντίληψη στο να το ταυτίζει με την έννοια του στατικού και άδειου μαθηματικού και φυσικού χώρου. Η άποψη αυτή δεν έβρισκε σύμφωνους τους αρχαίους Έλληνες φυσικούς φιλοσόφους.
 • Τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα του Αγίου Όρους
  Aν σήμερα μπορούμε ν’ απολαύσουμε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Όμηρο, Θουκυδίδη κι ένα σωρό άλλους αρχαίους συγγραφείς, ίσως να το χρωστάμε σε μια χούφτα μοναχών, που στο ημίφως των εργαστηρίων τους αφιέρωναν ατέλειωτες ώρες στην αντιγραφή των αρχαιοελληνικών χειρογράφων…

Ἑλληνων Φῶς