Κοινωνία

0

Ξεσκισμένες σημαῖες

Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα σήμερα ἔξω ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Μία εἰκόνα χίλιες λέξεις.Σκισμένη καὶ κουρελιασμένη κυματίζει «γεμάτη ντροπὴ» ἡ Ἑλληνικὴ σημαία. Καὶ δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωσις. Μία ἀναζήτησις γιὰ «’σκισμένη...

0

Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα

ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις Ἀπόστολος...

0

Ἄδικος ὁ θάνατος, δίκαια ἡ Ἀνάσταση

Βασίλης Ξυδιάς Ἀφιερωμένο στὸν Ζαχαρία Κωστόπουλο, τὸν Κωνσταντίνο Κατσίφα καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς σκότωσαν Κάθε θάνατος εἶναι ἄδικος. Καὶ ὁ Θεὸς ἀποδίδει δικαιοσύνη μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ νεκροῦ. Ἡ θεία αὐτὴ δικαιοσύνη, ἡ δικαιοσύνη...

0

«…Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε»

της Ευαγγελίας Μπίτου, φιλολόγου Ζούμε τούτο τον καιρό στη χώρα μας γεγονότα και καταστάσεις που δημιουργούν αναστάτωση και έντονο προβληματισμό. Βουλευτές αποδοκιμάζονται, και η κυβέρνηση ζητεί, δικαίως, να «καταδικάσουν όλοι» τις αποδοκιμασίες, τις οποίες...

0

Ἀθεΐα καί ἀθεΐα

Γέρων Μωϋσῆς (Μοναχὸς Ἁγιορείτης) Περιττό νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενός. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ἀπεριόριστη ἐλευθερία, ὥστε ἄν θέλουμε καί νά τόν ἀρνηθοῦμε. Δέν θά ἐπιχειρήσω...

0

Ἡ ζωή μας κάτω ἀπ' τὸ χῶμα!

Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶβρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιὰ μᾶς.Νὰ ἀποφασίζουν ἂλλοι γιὰ μᾶς.Νὰ νοιάζονταινὰ ἐκσυγχρονίσουνὄχι τὴ ζωὴἀλλὰ τὸ θάνατό μας. Ξαφνικὰ ἕνα πρωὶβρεθήκαμε ὑπὸ ζυγόν,περικυκλωμένοι ἀπὸ «σωτῆρες»ποὺ ψάχνουν μὲ σπουδὴνὰ βροῦν τρόπους ἐξόντωσης,ὥστε ἀπὸ...

0

Τό αἷμα τῶν ἐχθρῶν μας*

Τα ἔθνη δέν ὑποχωροῦν. Εἴτε ἔχουν δίκιο εἴτε ἄδικο, δέν κάνουν πίσω. Τό βασίλειο τῶν Ζουλού πολέμησε τήν Βρετανική αὐτοκρατορία. Οἱ ράτσες δέν παραδίδουν ὄπλα. Οἱ Ἀφγανοί πολέμησαν καί τούς Σοβιετικούς καί τούς Ἀμερικανούς....

0

Χαρίζονται οἱ ἥρωες;

Μίαν νύκτα ξημερώματα μὲ 7-8 μποφόρ, τρεῖς τύποι ποὺ δὲν εἶχαν τὶ νὰ κάνουν, εἶπαν ὁ ἔνας στὸν ἄλλον: «Ῥέ ἐσεῖς… Δέν πᾶμε νά κάνουμε μάιν βόλτα μέ τό ἐλικόπτερο ἐπάνω ἀπό τά Ἴμια;»Καὶ...