ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β΄

Τά παρακάτω ἱστολόγια, θεωρώντας ὅτι κύριο ἔργο μας εἶναι ὁ ἀγῶνας καί ἡ ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καί τῆς ἁγιοτόκου καί ἠρωωοτόκου Πατρίδος μας, ἀποστείλαμε στίς 15-02-2019 τήν μέ ἡμερομηνία 06-02-2019 κάτωθι ἐπιστολή – διαμαρτυρία πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο Β΄, μέ κοινοποίηση πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί πρός ἅπαντας τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπειδή, μετά τήν παρέλευση σχεδόν εἴκοσι ἡμερῶν, δέν λάβαμε καμμιά ἀπάντηση, γι’αὐτό προβαίνουμε στήν δημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς – διαμαρτυρίας μας.

Τέλος, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ Αγίου Πορφυρίου ποὺ εἶχε πῆ στὰ πνευματικὰ του παιδιὰ νὰ κάνουν συγκεκριμένη ὧρα προσευχὴ, διότι ἔχει μεγάλη δύναμη ἡ ὁμαδικὴ προσευχή ἀλλὰ καὶ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας, «ὅπου εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» καλοῦμε ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, σήμερα καί αὔριο στίς 22:00 τό βράδυ, νά προσευχηθοῦμε θερμῶς καὶ μὲ πόνο ψυχής πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, γιά νά φωτίση τοὺς Πνευματικούς Ταγούς μας καὶ νὰ λυτρώση καί νά σώση τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας ἀπό τήν τραγική κατάσταση, στήν ὁποία ἔχουν ὑποπέσει.

Στή συνέχεια παραθέτουμε τήν ἐπιστολή – διαμαρτυρία μας.

* * *

Πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β΄ Ἁγίας Φιλοθέης 21 Ἀθήνα
Τ.Κ. : 105 56
Τηλ. : 210 3352300 / 210 3248731-34
Fax : 210 3224673
E-mail : [email protected], [email protected]

06-02-2019
Μακαριώτατε,
Τήν παροῦσα ἐπιστολή ἀπευθύνουμε σ’Ἐσᾶς, τόν ἀνώτατο πνευματικό ταγό καί πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τά παρακάτω ἱστολόγια, τῶν ὁποίων οἱ διαχειριστές, ἀποτελοῦμε ζωντανά καί ἐνσυνείδητα μέλη τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας καί πνευματικά Σας τέκνα, μέ ὅλο τόν ἁρμόζοντα σεβασμό πρός Ἐσᾶς, τό λειτούργημα καί τήν ὑψηλή διακονία Σας, καί μέ τήν αἴσθηση καί ἐπίγνωση τοῦ ἰδιαιτέρου ἱστορικοῦ καί ἐκκλησιολογικοῦ βάρους, πού χαρακτηρίζει τήν περίοδο, πού διανύουμε, γιά νά ἐκφράσουμε τήν διαμαρτυρία καί τήν ἀντίθεσή μας στά τραγικά γεγονότα, πού συμβαίνουν τόν τελευταῖο καιρό στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας.

Εἶναι πασιφανές ὅτι τό διϊστορικό καί διαχρονικό μέγεθος τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, μέσα στό ὁποῖο γεννηθήκαμε, ἀνατραφήκαμε καί μεγαλώσαμε, πολεμεῖται λυσσωδῶς ἀπό τίς ἀντίχριστες καί ἐκκλησιομάχες δυνάμεις, μέ πρωταγωνιστή τήν σημερινή ἀριστερή κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τελικό σκοπό τήν παντελή ἐξάλειψή του, τόν ἀπογαλακτισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό Ἔθνος καί τήν δημιουργία ἑνός νέου, ἀθρήσκου, οὐδετεροθρήσκου, κοσμικοῦ κράτους, ὥστε ἡ μάνα Ἐκκλησία νά μπεῖ σιγά-σιγά στό περιθώριο τῶν πνευματικῶν διεργασιῶν, νά παύσει νά ἀποτελεῖ τήν βασική πηγή ἀντλήσεως ἠθικῶν ἀντισωμάτων καί νά παραδοθοῦν οἱ ἐπερχόμενες νέες γενεές, ἄβουλες καί ἀνενέργητες, στίς ἐπιδιώξεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, πού ξεπουλοῦν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί ἀξία, χωρίς ἀναστολές, γιά ἐλάχιστο οἰκονομικό κέρδος.

Μέσα σ’αὐτή τήν πολεμική ἐντάσσονται : α) τό ξενόφερτο αἴτημα γιά «χωρισμό Ἐκκλησίας-Κράτους», β) ἡ προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, (δηλαδή ἡ ἀπάλειψη ἀπό τό Σύνταγμα τῶν ἀναφορῶν στήν Ἁγία, Ὁμοούσια καί Ἀδιαίρετη Τριάδα, τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Ἁγία Γραφή), γ) ἡ ἀθέτηση τῆς συμβατικῆς ὑποχρεώσεως τοῦ κράτους τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου, δ) ἡ ἀξιοποίηση (ὑφαρπαγή) τῆς ἐναπομεινάσης μικρᾶς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπό τό κράτος, ε) ἡ κρίση στά ἐθνικά μας θέματα (βλέπε τήν κατάφωρη προδοσία τῆς ἑνιαῖας, μιᾶς, μοναδικῆς καί ἑλληνορθοδόξου Μακεδονίας μας μέ τήν ἐθνικά μειοδοτική καί ἀπαράδεκτη «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», τό Βορειοηπειρωτικό, Κυπριακό καί Μικρασιατικό ζήτημα), στ) ὁ «ἀντιρατσιστικός» νόμος, ζ) τό σύμφωνο συμβιώσεως μεταξύ ἑτεροφύλων καί ὁμοφυλοφίλων, η) ἡ νομιμοποίηση τοῦ κολοφῶνος τῶν ἠθικῶν ἁμαρτημάτων, δηλαδή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῆς υἱοθεσίας τέκνων ἀπό ὁμοφυλόφιλους καί τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπό 15 ἐτῶν, θ) οἱ παρελάσεις ὑπερηφανείας τῶν ὁμοφυλοφίλων, ι) ἡ μεταβολή καί παραμόρφωση τοῦ μαθημάτος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό μάθημα Ὀρθοδόξου διδαχῆς καί χριστιανικῆς παιδείας σέ μάθημα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καί ἀντιχρίστου πολυθρησκειακῆς παιδείας, ια) ἡ προτεινόμενη εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στά σχολεῖα, ιβ) ἡ δημιουργία κρεματορίων, ιγ) ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ιδ) ὁ πολιτικός ὄρκος, γάμος, κηδεία, ιε) ἡ ἐπικείμενη ἀνέγερση τοῦ μουσουλμανικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό, καί ιστ) ἡ ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας μας μέ τίς ἀθρόες ροές προσφυγικῶν καί λαθρομεταναστευτικῶν κυμάτων καί πλεῖστα ἄλλα.

Μπροστά σ’αὐτή τή φοβερή λαίλαπα θα περιμέναμε ἀπό Ἐσᾶς, Μακαριώτατε, τόν ἀνώτατο διοικητικό ἡγέτη τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τούς σύν Ὑμῖν Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες, νά ὀρθώσετε τό ἀνάστημά Σας καί νά ἀντισταθεῖτε παντοιοτρόπως σ’αὐτή τήν ἐκθεμελίωση τῶν πάντων. Ἀντί αὐτοῦ, ὅμως, μετά βαθυτάτου πόνου, θλίψεως καί δακρύων, διαπιστώνουμε ὅτι διαψεύσατε καί διαψεύδετε εἰσέτι τίς ὅποιες ἐλπίδες καί προσδοκίες μας ἔχουμε ἐναποθέσει σ’ Ἐσᾶς καί τούς σύν Ὑμῖν (πλήν ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων). Ἀντί νά κηρύξετε τήν Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ καί νά χρησιμοποιήσετε τίς δυνάμεις Σας, γιά νά πέσει ἡ παροῦσα ἀντίχριστη κυβέρνηση,Ἐσεῖς – ἀλλοίμονο! – α) συντάσσεσθε καί συμπράττετε μέ τούς ἀθέους διώκτες τῆς Ἐκκλησίας μας, καταρτίζοντας συμφωνίες μεταξύ Σας, ὅπως τήν Συμφωνία Σας μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018, β) ἐπιδεικνύετε δουλοπρέπεια στούς ἐκκλησιομάχους, γ) ἀντιδρᾶτε πλέον ὑποτονικῶς, δ) πράττετε καθ’ὑπέρβασιν τῶν ἁρμοδιοτήτων Σας, καταλύοντας τήν Συνοδικότητα καί ἀκυρώνοντας ὁμόφωνες ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ε) δέν στηρίξατε οὔτε ἀγκαλιάσατε, ὡς ὀφείλατε, ὡς Πατέρας, ὡς Ἐπίσκοπος, ὡς Ἕλλην καί ὡς φιλόπατρις, τό δύο ἑκατομμυρίων πανεθνικό συλλαλητήριο τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2019 ἐναντίον τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» καί ὑπέρ τῆς Μακεδονίας, πού διεξῆχθη στήν πλατεία Συντάγματος.

Ἐπιπλέον, δέν εἶστε ἄμοιρος εὐθυνῶν Ἐσεῖς, Μακαριώτατε, καί οἱ σύν Ὑμῖν, καί γιά τήν ἐξάπλωση τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν Ἐκκλησία μας. Δέν λησμονοῦμε α) τήν ὑπό τήν αἰγίδα Σας συχνή διοργάνωση διαθρησκειακῶν συνεδρίων στήν Ἀθήνα, β) τήν συνάντησή Σας μέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκῖσκο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στή Λέσβο μέ ἀντικανονικές συμπροσευχές (Ἀπρίλιος 2016), γ) τήν συμμετοχή σας στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί τήν ὑπογραφή Σας στά ἀντορθόδοξα κείμενά της, μέ τά ὁποῖα ἀναγνωρίσατε ἐκκλησιαστικότητα στίς αἱρέσεις καί θεσμοθετήσατε ἐπισήμως καί «συνοδικῶς» τόν Οἰκουμενισμό, δ) τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ αἱρετικοῦ, μονοφυσίτη, Συροϊακωβίτη ψευδοπατριάρχη Ἰγνατίου-Ἐφραίμ στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τόν ὁποῖο ἀναγνωρίσατε ὡς Ἐκκλησία καί Ὀρθόδοξο (Νοέμβριος 2018), καί ε) τίς δημόσιες δηλώσεις σας ὑπέρ τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὁλοκαυτώματος (Ἰανουάριος 2019). Τέλος, δέν ἔχετε λάβει ἀκόμη ἐπίσημη συνοδική θέση γιά τό προσφάτως ἀνακύψαν, ὡς μή ὤφειλε, ζήτημα τῆς μονομεροῦς καί ἀντικανονικῆς παραχωρήσεως αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ζήτημα τό ὁποῖο σαφέστατα ἀποτελεῖ ἀντικανονική καί διαιρετική εἰσπήδηση τῆς Κωνσταντινουπόλεως σέ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καί ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ ἕνα νέο σχίσμα.

Μέ τά παραπάνω καί ἄλλα πολλά, Ἐσεῖς, Μακαριώτατε, καί οἱ σύν Ὑμῖν, ἀποδεικνύεσθε – ἀλλοίμονο! – (τό λέμε μέ πόνο καί ἀγάπη) ἀπομειωτές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ἐξελίσσεσθε σέ λύκους βαρεῖς γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Ἀναλογισθήκατε ποτέ, Μακαριώτατε, τί θά ἔλεγαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, Φώτιος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καί πλεῖστοι ἄλλοι, γι’αὐτό τό ἔσχατο κατάντημα; Σκεφτήκατε ποτέ μήπως, μέ τήν συμπεριφορά καί τή νοοτροπία Σας, κηρύττετε ἀκύρους τούς ἀγώνες τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἠρώων, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν καί παραιτήθηκαν ἀπό κάθε προσωπική φιλοδοξία καὶ προβολή ἕνεκα τῆς ὑπερασπίσεως τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς φιλτάτης πατρίδος;

Μακαριώτατε,

Τίς Ὑμᾶς ἐβάσκανεν; Εἶναι τουλάχιστον κρίμα νά ἁμαυρώνετε τοιουτοτρόπως τήν διακονία Σας στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Ἡ παρουσία καί ἡ δράση Σας κρίνεται δυστυχῶς ἀτελέσφορη καί ζημιογόνα καί γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τήν Πατρίδα. Σᾶς παρακαλοῦμε καί Σᾶς ἰκετεύουμε υἱϊκῶς καί εὐσεβάστως˙ Μετανοῆστε! Ἀνακροῦστε πρύμνα! Ὀρθῶστε τό ἀνάστημά Σας! Καταστῆστε Ἐκκλησία καί Πατρίδα ζωντανές καί ἐλεύθερες πρός δόξαν τοῦ ὀνοματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας! Εἰδάλλως, τολμῆστε τήν ἀπόσυρσή Σας στά ἀγαπημένα Σας Οἰνόφυτα, γιά τό καλό τῆς Πατρίδος, τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἰδίας τῆς ψυχῆς Σας, ἐξομολογούμενος καί κλαίοντας γιά τίς ἁμαρτίες Σας καί τήν ἀσυνέπειά Σας εἰς τά τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, εὐελπιστῶντας σέ ἐπιεικῆ τελική κρίση Σας ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἱστορία.

Ὑψώνοντας ἔντονη τήν φωνή τῆς διαμαρτυρίας καί τῆς ἀντιθέσεώς μας στά ἄνομα σχέδια τῶν ἰνστρουχτόρων τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιά τό ξερίζωμα τῶν πάντων στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας,

διατελοῦμε ἐν σεβασμῷ,
καί πλείστῃ τιμῇ,
ἀσπαζόμενοι τήν χεῖρα Σας,

Τά κάτωθι ἱστολόγια :

1) Η ΑΛΗΘΕΙΑ
2) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
3) The Secret Real Truth
4) EΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
5) E F E N P R E S S – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
6) HELLAS – S C I E N C E & T E C H N O L O G Y
7) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ NEA
8) Κατήχησις
9) Κατάνυξις
10) Ἡσυχασμός
11) Σάλπισμα Ζωῆς
12) Εἰς ὥτα ἀκουόντων
13) ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ : Κ Ε Ν Τ Η Μ Α Τ Α!
14) fnpress.blogspot.com
15) efenpress.wordpress.com
16) Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία


Πηγή: Αγία Πίστη

Ἀναδημοσίευση ἀπό: ΑΒΕΡΩΦ Διαδικτυακό Θωρηκτό


Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *