Η ΠΑΤΡΙΣ ΜΟΥ (Ἀλέξανδρος Ρ. Ραγκαβῆς)

Μονή Καισαριανής - Βυζάντιος Περικλῆς Πηγή φωτογραφίας: paletaart – Χρώμα & Φώς

Μονή Καισαριανής - Βυζάντιος Περικλῆς
Πηγή φωτογραφίας: paletaart – Χρώμα & Φώς

 Εἰς τὴν ἀκτήν ἥτἰς στενάζει
   διατί κάθησαι μακρὰς ὥρας;
 Θερμὸν τὸ δάκρυ σου τί σταλάζει;
 Πῶς σου τὸ βλέμμα θολὸν θαυμάζει
   τὰς πολυθρέμμονας ἡμῶν χώρας;
-Βαρυαλγήσας τὴν γῆν σας εἶδα
   νὰ κοσμῇ νόμος καὶ φιλεργία.
 Ζῆτε εἰς ὄλβον καὶ εἰς ἐλπίδα
   ἥν ὑποθάλπει ἐλευθερία.
 Ἐδὼ δὲν ἔχω ἐγὼ πατρίδα.
-Καὶ ποῦ καὶ ποία εἶν' ἡ πατρίς σου;
 -Εἶν' ἡ τοῦ ἔαρος ἐρωμένη,
 ὁ τόπος εἶναι τοῦ παραδείσου, 
   ὅπου εἶν' ἄγγελοι αἱ παρθένοι, 
 ὅπου γελῶσι μορφαὶ Ναρκίσσου.
-Καὶ τ' ὄνομά της; -Τὴν γῆν ἐρώτα.
   Τὸ ὄνομά της, πατρὶς ἡρώων·
 δᾲς ἀναδοῦσα τῆς ψυχῆς φῶτα·
 δόξης καὶ φήμης ναὸς τὰ πρῶτα,
   κοιλὰς δὲ ἤδη κλαυθμῶν καὶ γόων.
-Καὶ ἡ πατρίς σου τί πάσχει; -Ὅσα
 οὐδὲ προφέρει ἀνθρώπου γλῶσσα.
   Γὺψ τὰ ἐντόσθια τῇ σπαράττει.
   Ἡρωΐς μάχεται· πλὴν τῇ σφάττει
 ὅσα της τέκνα θύματα τόσα.
-Τί δ' ἀγωνίζεται ἡ πατρίς σου;
 -Εἰς πᾶν βουνόν της, εἰς πάντα βράχον, 
   δυναστῶν ἄφροντις καὶ συμμάχων,
 ἀγῶνος πάλιν ᾖρεν ἀνίσου,
   σημαίαν ᾖρε τυραννομάχον.
-Τίνες οἱ σύμμαχοι τοῦ δυνάστου;
 -Εἰσὶν ὁμόθρησκοι τῶν θυμάτων,
 ἀλλὰ δημίους ἐκτελεστάς του
  τοὺς μισθοῖ, φόρον παρ' αὐτῶν πράττων
  καὶ συνειδήσεως καὶ αἱμάτων.
-Καὶ ἡ πατρίς σου εἰς τί ἐλπίζει;
 -Εἰς τὸν Παντόπτην, ὅστις τὰ πλήθη,
 ὅστις τὰς τύχας αὐτῶν ὁρίζει·
   εἰς τοὺς βραχίονας, εἰς τὰ στήθη
 ἄ ὁ ἐχθρός της κ' αὐτὴ γνωρίζει.Ἄπαντα τὰ φιλολογικά, Ἀλεξάνδρου Ῥίζου τοῦ Ραγκαβῆ, Τόμος Α' Λυρική ποίησις.
Ἒν Αθήναις - Τύποις Ελληνικῆς Ἀνεξαρτησίας, 1874.Ἀντιγραφή: Ἑλλήνων ΦῶςΠηγή: Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *