Ἑλλήνων Φῶς

Πρὸς Στενωπὸν Κλεισούρας 0

Η ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ ΚΟΡΥΦΗ*

Ὑπάρχουν μέσα στὴ ζωὴ τῶν λαῶν μερικὲς ἡμερομηνίες κρίσιμες. Εἶναι ὁρόσημα, καὶ εἶναι σταθμοί. Ὁρόσημα ποὺ ἔχουν στηθῆ γιὰ νὰ σημαδεύουν τὶς ἀκρότατες ἐπιδόσεις των, ὅπως τὰ τρόπαια. Στὸν ἥσκιο τους σταματᾷ γιὰ λίγο...

Σαλπιγκτής 0

ΠΙΝΔΟΣ

Τῶν προγόνων βλαστοὶ, μ' ἀτσαλένια κορμιά, τοῦ πολέμου περνῶντας τὴ φρίκη, τῆς καρδιᾶς μας τὴ φλόγα τὴ φέραμε μιὰ ὣς ἐκεῖ, ποὺ μᾶς πρόσμενε ἡ Νίκη. Μὲ τὴ λόγχη χαράξαμε ἁδρὸ στὰ βουνὰ τ'...

0

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ

Ὂχι πιὰ λόγια, ὄχι τὰ μάταια, τὰ τριμμένα λόγια τοῦ Ἔπους! Μὲ τὴ λόγχη Σας μόνο· μὲ τὴ λόγχη Σας καὶ μὲ τὴν ψυχή Σας· μὲ τὴ λόγχη Σας καὶ μὲ τὴν ψυχή μας,...

0

ΜΗΝΙΝ ΑΕΙΔΩ

Τὼρα ποὺ πόλεμο ἔταξαν βουλὲς τοῦ Δωδωναίου καὶ μὲ ὀρεσίβιους Ἰλλυριοὺς τὰ δυτικὰ φουσᾶτα τὸν ὀξυνούστατον Ἀχαιὸ μάχονται στὶς κλεισοῦρες, κάθησα ἐδῶ καὶ ἀνασκοπῶ χρησμὸν ἀνανεωμένο ποὺ βρίσκει πλήρωσι βραδεῖα στὸ γύρισμα τοῦ κύκλου....

0

Ω ΞΕΝΕ

Ἡ ἀρχαία Σπάρτη δὲν πέθανε. Ξαναζῇ στὰ ὀχυρὰ τῆς Μακεδονίας. Τὰ νέα στενὰ τῶν Θερμοπυλῶν λέγονται Ἰστίμπεϋ, Κέλκαγια, Ἐχινὸς καὶ Νυμφαία -ἔχουν τὰ ὁνόματα ὅλων τῶν ὀχρυρῶν, ὅπου τὰ ἡρωϊκὰ τάγματα τῶν σύγχρονων Λακεδαιμονίων...

Ιωάννης Μεταξάς 0

ΥΠΟΘΗΚΑΙ

[Ἀπὸ λόγον ἐκφωνηθέντα πρὸς τοὺς μαθητὰς τῆς Θεσσαλονίκης τὴν 25-10-1936] Παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀγόρια καὶ κορίτσια, Αὐτὴ ἡ σημαία, ποὺ σᾶς ἔδωσαν σήμερα στὰ χέρια σας, δὲν εἶναι ἕνα κομμάτι πανί. Ἔχει μέσα της...

Ἀέρας! 0

«ΑΕΡΑΣ»

Λέξις μαγική, ποὺ δὲν σημαίνει σχεδὸν τίποτε καὶ ὅμως τὰ σημαίνει ὅλα. Τρεῖς συλλαβαὶ ποὺ ἐβγῆκαν μιὰν ἡμέρα ἀπὸ τὰ χείλη ἑνὸς ἁπλοϊκοῦ ἐκεῖ στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου, ὃταν εἶδε νὰ σκάζουν αἱ ὀβίδες...

0

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΑΙ

«Ἄμμες πόκ' ἦμες ἄλκιμοι νεανίαι· Ἄμμες δέ γ' εἰμές, αι δὲ λῇς, πεῖραν λάβε· Ἄμμες δέ γ' ἐσσόμεθα πολλῷ κάρρονες» Γενιά, ποὺ χρόνους καὶ καιροὺς εἶχε πιστὰ συντρόφια στὰ κορφοβούνια τοὺς ἀϊτούς, στὰ πέλαγα...