Παιδεία

0

Παιδιὰ μὲ ἱστορικὴ μνήμη σημαίνει ζωντανὴ Πατρίδα…

μὴν ἀπορεῖτε καὶ μὴν θυμώνετε, ὡς κακὸς σύμβουλος τοῦ ἐπομένου βήματός σας… μὴν ζητᾶτε νὰ σκοτώσετε αὐτοὺς ποὺ ἐσεῖς ψηφίσατε… μὴν ζητᾶτε τὴν τιμωρία οὔτε αὐτοῦ τοῦ ἴδιου σας τοῦ ἑαυτοῦ, γιὰ ὅ,τι μέχρι...

0

Ἡ τιμωρία φέρνει τήν εὐτυχία

«Τὶ ἰσχύει λοιπόν; Ποῖος ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάποιο κακὸ εἴτε στὸ σῶμα εἴτε στὴν ψυχὴ εἶναι αθλιότερος, αὐτὸς ὁ ὁποῖος θεραπεύεται καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ κακὸ ἤ αὐτὸς ποὺ δὲν θεραπεύεται...

Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή 0

Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή

"Ἡ ἀποκρυστάλλωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ὡς Γένους ὑπῆρξε τό θαυμασιώτερον βῆμα εἰς τήν ἱστορίαν μας. Τοῦτο δέ διότι ἡ ἔννοια τοῦ Γένους εἶναι εὐρυτέρα τῆς ἐννοίας τοῦ Ἔθνους. Ἡ ἔννοια τοῦ Ἔθνους διεμορφώθη ὁριστικῶς,...

0

Ἀπὸ πότε οἱ ἐξωμότες εἶναι «μεγάλοι Πόντιοι»;

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός Δάσκαλος-Κιλκίς Ἦρθε καὶ μίλησε τὶς προάλλες ἐδῶ στὸ Κιλκὶς ὁ Μιχάλης Χαραλαμπίδης, σὲ μία λαμπρὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων. Ἐξαιρετικὴ καὶ συγκινητικὴ ἦταν ἡ συμμετοχὴ...

Σύλλογος Ιμβρίων - Το χρονικό της Ιμβριακής παιδείας 0

Τό χρονικό τῆς Ἰμβριακῆς παιδείας - Σύλλογος Ἰμβρίων

Σἐ λίγες μέρες ἔφτασε κι ὁ ἀρμόδιος ἐπί τῆς παιδείας, μέ τόν χαρτοφύλακά του, ἔφερνε μάλιστα καί τή διαταγή. Μπῆκε στό γραφεῖο μουδιασμένος, ξεροκατάπινε, δέν μποροῦσε νά ἀρθρώσει λέξη. Ὁ Λάζαρος, πού κι ἐκείνη...

Ελληνική Σημαία 0

Ὅπλα κατὰ τῶν πολεμίων τῆς Πίστεως

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός Δάσκαλος-Κιλκίς Τὸν μήνα Μάιο, ἂν καὶ ζοῦμε τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀναθυμόμαστε καὶ τὰ πάθη τοῦ Γένους, τὶς Γενοκτονίες καὶ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας. Χίλια χρόνια ἔχουμε...

0

Γλώσσα καὶ ἔθνος

[Κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου, ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου «Πρὶν ἀπὸ τὸ ξεκίνημα — Μελετήματα», Ἀστήρ, 1988.] ( Ἀξίζει μίας ἀναγνώσεως..) Γλώσσα καὶ ἔθνος. Δὲν ἀγαπῶ τὴν διατύπωση. Εἶναι πολὺ ἀόριστη. Γλώσσα καὶ ἐθνικὸς πολιτισμός, ἴσως...

0

Αρχαία κυπριακή ποίηση (συνέχεια)

Στον αγλαό κόσμο της Ανατολής, η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία θα συνεχίσει την περιπλάνηση στα γλαφυρά του ελληνικού κοσμοσυστήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαϊκής εποχής.[1] Παρά τη μακρά περίοδο των κατακτήσεων που ακολουθεί, τα...