Ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν νέο Ὀργανισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τὸ συνταγματικὰ κατοχυρωμένο σκέλος "τῆς ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης"

“Ως ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν εὐθύνη νὰ ὑπηρετοῦμε τοὺς συνταγματικὰ κατοχυρωμένους σκοποὺς τῆς Παιδείας, αἰσθανόμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦμε, μὲ κάθε νόμιμο μέσον, τὸ ρόλο καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου”

"Στο νέο Ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας διατηρειται μὲν τὸ σκέλος τῆς «ἀνάπτυξης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης» τῶν Ἑλλήνων, ἀπαλείφθηκε ὅμως πλήρως τὸ (ἐξίσου) συνταγματικὰ κατοχυρωμένο σκέλος «τῆς ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης”.

Αὐτὸ ἀναφέρει ὀ Σύλλογος Ὑπαλλήλων τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, μὲ ἐπιστολὴ πρὸς τον Αρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, καὶ τοῦ ἀνακοινώνει τὴν ἀπόφαση ὅτι:

“Επειδή σύμφωνα καὶ μὲ τὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 120 τοῦ Συντάγματος: «O σεβασμὸς στὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους ποὺ συμφωνοῦν μὲ αὐτὸ καὶ ἡ ἀφοσίωση στὴν Πατρίδα καὶ τὴ Δημοκρατία ἀποτελοῦν θεμελιώδη ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων», ὡς ὑπάλληλοι τῆς...
Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων καὶ ὡς δημόσιοι λειτουργοὶ ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν εὐθύνη νὰ ὑπηρετοῦμε τοὺς συνταγματικὰ κατοχυρωμένους σκοποὺς τῆς Παιδείας, αἰσθανόμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦμε, μὲ κάθε νόμιμο μέσον, τὸ ρόλο καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ὑπουργείου στὴν πληρότητα τους”.

Ὡς γνωστόν, σημειώνει ὁ Σύλλογος, στὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος ὁρίζεται ρητὰ ὅτι:

«Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».

Βάσει τῆς ἐν λόγω Συνταγματικῆς ἐπιταγῆς, τονίζεται στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Συλλόγου, τὸ προϊσχύον Ὀργανόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου (π.δ. 114/2014) προέβλεπε ρητὰ στὸ ἄρθρο 1 ὅτι:

«Ἀποστολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι:

α) ἡ προαγωγὴ τῆς παιδείας μὲ σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες,

β) ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ προαγωγὴ τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἔρευνας, τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς διὰ βίου μάθησης,

γ) ἡ προστασία τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τῆς θρησκευτικῆς λατρείας καὶ ἡ ἐποπτεία τῶν λειτουργῶν ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν».

Ὡστόσο, ἐπισημαίνει πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ Σύλλογος, μὲ κατάπληξη παρατηροῦμε ὅτι στὸ ἄρθρο 1 («Ἀποστολὴ») τοῦ νέου Ὀργανισμοῦ τοῦ ΥΠΠΕΘ (π.δ. 18/2018) διαλαμβάνονται πλέον τὰ ἑξῆς:

«Ἀποστολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων (ἐφεξῆς Ὑπουργεῖο) εἶναι ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ συνεχὴς ἀναβάθμιση τῆς παιδείας μὲ σκοπό:

α) τὴν ἠθική, τὴν πνευματικὴ καὶ τὴ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων,

β) τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς συνείδησης,

γ) τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τῆς λατρείας καὶ τὴν ἐποπτεία τῶν λειτουργῶν ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν, […]».Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *