Αἴτησις

Νίκη τῆς Σαμοθράκης

Αἴτησις

Ἡ κάτωθι ὑπογεγραμμένη Νίκη Ἑλληνίς,
ἀγνώστου πατρὸς καὶ μητρός,
διαμένουσα κατὰ τοὺς παρελθώντας χρόνους,
εἰς τὸν ναὸν τῶν «Μεγάλων Θεῶν» ἤ Καβείρων κατ’ ἄλλους,
τῆς νήσου Σαμοθράκης,
γεννηθεῖσα τὸ 200 π.χ. περίπου,
ὕψους 3,28 μὲ τὰ φτερά μου
καὶ μὲ ζηλευτὸν κορμὶ ἀπὸ λευκὸν παριανὸν μάρμαρον,
κλαπεῖσα ὑπὸ τοῦ καρόλου σαμπουαζό,
καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ πολυχρονεμένου
τὴν 15ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1863
καὶ διαμένουσα ἕως τῆς σημερινῆς πανσελήνου,
σὲ γῆς ὁποῦ ὁ πολιτισμός της ἐπιβραβεύει τὴν ἁρπαγήν μου
καὶ λέγεται μουσεῖον ἐπειδὴ κατοικῶ ἐκεῖ
μὲ πολλὰ ἄλλα μέλη τῆς παριανῆς οἰκογενείας μου,

Αἰτοῦμαι,

ἐνώπιον τῶν Θεῶν τῆς Εἰρήνης σας,
τῶν Θεῶν τῆς Ἀγάπης σας,
τῶν Θεῶν τῆς Γῆς σας,
καὶ τῶν ἡμιθέων ποὺ τοὺς ἀνωτέρω ἐκπροσωποῦν,
τὴν ἄμεσον ἐπιστροφήν μου εἰς τὰ γενέθλια χώματα,
εἰς τὸν γενέθλιον ἡέλιον,
εἰς τὴν γενέθλιον γαλάζια θάλασσα,
ποὺ τὴν γῆς ἐπροστάτευε τῆς Σαμοθράκης,
ἐκειά,
ὁποῦ τὸ φῶς ἐγέννησεν τὸ δίκαιον, τὸν ἔρωτα,
τὴν ποίησιν, τὴν τραγωδία, τὴν τιμὴ καὶ τοὺς γονεῖς μου,
εἰς τὸν ναὸν τῶν Μεγάλων Ἑλλήνων Θεῶν.

Καὶ ἐὰν αὐτὸ πράξετε,
εἰς τὸ μέλλον ἡ ἱστορία θὰ σᾶς μνημονεύσῃ
γιὰ τὴν φιλοξενίαν ποὺ ἁπλόχερα μοῦ προσφέρατε
τὰ τελευταῖα 150 ἔτη…

Μετὰ τιμῆς

Νίκη τῆς Σαμοθράκης.

11-7-2014Πηγή: Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς Ἕλλην

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *