AΠΟΚΑΛΥΨΗ: OΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ GREXIT ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

thinking

Του John Ofeon

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να συναινεί στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων, γιατί αναμένει την έγκριση ενός προγράμματος βοηθείας από τον ESM ύψους 86 δισ ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι αδιανόητα υψηλό και προκαλεί εύλογες απορίες.

Το Ελληνικό δημόσιο χρέος τον Μάρτιο του 2015 ήταν 312,7 δισ ευρώ , που αντιπροσωπεύει το 174,7% του ΑΕΠ.

ΠΗΓΗ

Αν προστεθεί στο ποσό αυτό χρέος 86 δισ ευρώ από το ενδεχόμενο νέο πρόγραμμα σωτηρίας φτάνουμε μέχρι το 2018 σε δημόσιο χρέος 398,7 δισ ευρώ ή 222,7% του ΑΕΠ του 2014.

'Οπως είναι γνωστό σε όλους, η συμμετοχή στην ευρωζώνη απαιτεί δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ της τάξεως του 60% ή εναλλακτικά συνεχή τάση μείωσης του.

Πώς είναι δυνατό να πιστέψουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα μας χαρίσουν ένα παρόμοιο πρόγραμμα σωτηρίας, ενάντια στους κανόνες συμμετοχής στην ευρωζώνη?

θυμίζουμε στους λωτοφάγους της κυβέρνησης, αλλά και των ΜΜΕ , ότι οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ το 2012 για τα προηγούμενα μνημονιακά προγράμματα προέβλεπαν ότι το 2022 το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ θα έφτανε το πολύ μέχρι το 110%.

ΠΗΓΗ

Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι σκοπεύουν οι Ευρωπαίοι να μας μειώσουν το χρέος κατά 112,7% του ΑΕΠ ή να ανεχθούν μία παρόμοια απόκλιση μέχρι το 2022, αλλάζοντας ριζικά τα σχέδια των τελευταίων τριών ετών ?

To λογικό συμπέρασμα είναι ότι κάτι άλλο σοβαρότερο συμβαίνει...

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα το ΔΝΤ υπολογίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας μέχρι το 2018 σε 60 δισ ευρώ.

ΠΗΓΗ

Γιατί λοιπόν οι Ευρωπαίοι μιλούν για πρόγραμμα βοηθείας 86 δισ ευρώ?

'Eγιναν ξαφνικά γαλαντόμοι οι σφιχτοχέρηδες των Θεσμών?

H απάντηση είναι διαφορετική.

Απλά το νέο πρόγραμμα έχει αποκλειστικά σαν σκοπό την εξόφληση της υφιστάμενης χρηματοδότησης μέσω ELA των Ελληνικών τραπεζών.

Το ύψος του ELA ως σήμερα διαμορφώθηκε σε 90,5 δισ ευρώ.

ΠΗΓΗ

Η χρηματοδότηση μέσω ELA είναι ένα βραχυπρόθεσμο εργαλείο δανεισμού των τραπεζών και δεν θα μπορούσε λογικά να συνεχισθεί για μία τριετία.

Από τα 86 δισ ευρώ έχει αναφερθεί ότι τα 25 δισ ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για νέα ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών.

Αλλά οι Ελληνικές τράπεζες δεν έχουν εμφανίσει ως σήμερα ζημίες ύψους 25 δισ ευρώ, ούτε έχουν σκοπό να δανείσουν το ποσό αυτό στην αγορά.

Στη πράξη, οι Ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν το ταμείο τους την μία ημέρα κατά 25 δισ ευρώ και την επόμενη ημέρα θα επιστρέψουν στην ΤτΕ ισόποση χρηματοδότηση ELA.

Aλλά συχρόνως θα επιβαρυνθεί και το δημόσιο χρέος κατά 25 δισ ευρώ...

Το υπόλοιπο ποσό του ELA θα επιστραφεί με παρόμοιο τρόπο εντός τριετίας , κατά την διαδοχική εκταμίευση του νέου δανειακού προγράμματος του ESM.

To ΕSM αναμένεται να μαζέψει τα 86 δισ ευρώ εκδίδοντας ομόλογα του προς τις ξένες αγορές με διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.

Αλλά τα ομόλογα αυτά θα είναι επιλέξιμα για αγορά από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης μπορούν να αγορασθούν μέχρι το 30% ανά εκδότη και μέχρι το 25% ανά έκδοση.

ΠΗΓΗ

Το 30% του 86 είναι 25,8 .

Διαβολική σύμπτωση, θα πείτε ?

H Eλλάδα με βάση το ύψος του συνολικού προγράμματος και το ποσοστό συμμετοχής της ΤτΕ στην ΕΚΤ θα ανέμενε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ κατά 21,5 δισ ευρώ. (=1060*2,03/100).

Αλλά στην Ελλάδα δεν επιτράπηκε να εκδώσει νέα ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια αντίστοιχου ύψους.

Τυχαίο, θα πείτε?

'Ετσι με αυτή τη μεθόδευση θα δανεισθούμε από τον ESM και ενδεχόμενα θα αυξήσουμε το δημόσιο χρέος μας κατά 25 δισ ευρώ για να "ανακεφαλαιοποιήσουμε" τις Ελληνικές τράπεζες ισόποσα και στη συνέχεια αυτές θα επιστρέψουν το ποσό στην ΕΚΤ,για να το επιστρέψει με τη σειρά της στον ESM σε μετρητά, για την ενίσχυση της ρευστότητας του.

Kοινώς θα δανειστούμε με αέρα κοπανιστό, θα αυξήσουμε το χρέος μας, θα παραδώσουμε τις Ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ προς πώληση και το κερασάκι στη τούρτα: θα πληρώσουμε τόκους και θα στερηθούμε οποιοδήποτε όφελος από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με τη μορφή αύξησης της ρευστότητας.

Σας φαίνεται όλο αυτό "επιτυχία" και "σωτηρία" της Ελλάδας?

Eμένα μου φαίνεται αρκετά σουεαλιστικό και αρκετά αστείο, αλλά τυχαίνει να μην έχω το IQ των βουλευτών, που στηρίζουν το πρόγραμμα "για να μείνουμε στο ευρώ"...

Στην ουσία βρισκόμαστε σήμερα εκτός ευρωζώνης.

Υπάρχουν μέτρα απαγόρευσης της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων.

'Ετσι δεν φοβάται η ΕΚΤ ότι οποιοδήποτε τμήμα της νέας "βοήθειας" μπορεί να καταλήξει πίσω στην ευρωζώνη και να ενισχύσει τη νομισματική κυκλοφορία.

Οι Ελληναράδες πλέον δεν μπορούν να στείλουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό.

Επιπλέον στην ουσία η ΕΚΤ έπαψε ν' αυξάνει τον ELA και προκάλεσε στην Ελληνική οικονομία πιστωτική ασφυξία.

Με την άνοδο του συντελεστή του ΦΠΑ των περισσοτέρων κατεργασμένων ειδών στο 23% από το 13% είναι πολύ πιθανό να εμφανισθούν πληθωριστικές πιέσεις της τάξεως του 10% ή κάμψη της ζήτησης κατά 10% ή αθροιστικά πολύ μεγαλύτερη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών από 10%.

Αυτό ισοδυναμεί με υποτίμηση του "Ελληνικού" ευρώ κατά 10% ή και παραπάνω.

Αν είχαμε σήμερα δραχμή , τι παραπάνω θα είχε προκύψει ως ζημία?

H κατάρρευση των τραπεζών και η απώλεια των αποταμιεύσεων των πολιτών?

Σκεφθείτε μόνο ότι τα 86 δισ ευρώ θα επιστραφούν στο μέλλον έντοκα μέσω της φορολογίας...

Από τα 127 δισ ευρώ καταθέσεων θα έχουν απομείνει το πολύ 41 δισ ευρώ (=127-86)

Χωρίς να έχει μειωθεί κατ' ελάχιστο το υπέρογκο δημόσιο χρέος....

Σας φαίνεται αυτό ως σωτηρία ή ως ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ?

To Eλληνικό πολιτικό σύστημα αυταπατάται οικτρά , αν νομίζει ότι το ευρύτερο σχέδιο των Ευρωπαίων είναι η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη.

Το πραγματικό τους σχέδιο είναι να αποφύγουν την ζημία των 90,5 δισ ευρώ του ELA, να μειώσουν τη λογιστική ζημία του TARGET μέσω των εσόδων των Ελληνικών εξαγωγών σε βάθος τριετίας, να αποκτήσουν την κυριότητα ή έστω το ενέχυρο των περιουσιακών στοιχείων των Ελληνικών τραπεζών και να φτωχοποιήσουν τους 'Ελληνες μέσω της αύξησης της φορολογίας.

Το πρόγραμμα των 86 δισ ευρώ μπορεί τελικά να μην συμφωνηθεί ποτέ, αν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι επικείμενες εκλογές στην Ισπανία και την Πορτογαλία μπορεί να φέρουν δυσάρεστες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και μάλιστα σύντομα.

Αλλά η έκπληξη σας θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη, αν σας αποκάλυπτα ότι και οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα γίνουν συντομότερα απ' ό τι λογικά θα περιμένατε...

Και ακόμα μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία σήμερα κυβερνάται από μεγάλο συνασπισμό και όχι αποκλειστικά από την Μέρκελ.

Θα δεχθεί το Γερμανικό κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα βοηθείας προς την Ελλάδα ύψους 86 δισ ευρώ χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ?

Μία διχογνωμία στο θέμα αυτό θα μπορούσε εύκολα να διχάσει το κόμμα της κας Μέρκελ και να οδηγήσει στην λήξη του μεγάλου συνασπισμού...

Aρκεί μόνο να ανακοινωθεί μία αύξηση της φορολογίας των Γερμανών για να "σωθεί" η Ελλάδα κατά τη συζήτηση του Γερμανικού προυπολογισμού, που συνήθως γίνεται στους τελευταίους μήνες του έτους...

Τι λέτε για φέτος τον Οκτώβριο?Πηγή: John Ofeon

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *