Χαρὰ τῶν …τσοπάνηδων!!!

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΗΛΙΟΙ ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΓΗ ΔΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΕΣ

Μὲ δύο συλλαλητήρια, ἕνα ὁλοκληρωμένο καὶ ἕνα ὑπὸ διοργάνωσιν, ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι πὼς εἶναι τώρα ἡ μεγάλη εὐκαιρία τῶν σαπροφύτων νὰ καπελώσουν κάθε προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἀνεξαρτησία. Κόμματα, κομματίδια, νεο-«ἐθνοσωτῆρες», «ἀνεξάρτητοι» καὶ μ-«πατριώταροι» στὴν πρώτη γραμμὴ γιὰ νὰ ἁρπάξουν κάτι ἀπὸ τὸ πατριωτικό μας φρόνημα. Κι ἐμεῖς παρακολουθοῦμε αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ἄλλοτε κλαίγοντας κι ἄλλοτε γελώντας!!!

Ἕλληνες… Αὐτὴν τὴν στιγμὴ διακυβεύεται ἡ Ἐθνική μας ὑπόστασις.
Ἡ Μακεδονία μας, μὰ καὶ ὅλες οἱ, κατοικούμενες ἀπὸ ἀρχαιοτάτων μὲ Ἕλληνες, περιοχὲς τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου, δὲν εἶναι ὑπὸ διαπραγμάτευσιν! Εἶναι Ἑλλάς!!! Δὲν κυττᾶμε τὶ μᾶς ἔμαθαν στὸ σχολεῖο. Οὔτε κυττᾶμε τὶς πολιτικοκομματικὲς κωλοτοῦμπες. Οὔτε τὶς κορῶνες ποὺ ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα πολυεθνικῶν.
Κυττᾶμε μόνον τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ τίποτα περισσότερο!!!

Ἴσως κάποιοι νὰ ἀναρωτηθοῦν πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ὁπτικὴ φαίνεται ἐπιθετική, ἐθνο-ἀπελευθερωτικὴ καὶ ἰμπεριαλιστική. Λάθος. Αὐτὴ ἡ ὁπτικὴ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ταὐτότητα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποὺ ἔμαθε νὰ διαβιώνῃ σὲ συγκεκριμένο γεωγραφικὸ τόπο καὶ πού, ἡ ὁποιαδήποτε (ἂς ποῦμε) ἐθνική του συνείδησις διαμορφώνεται μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίζη τὴν Ἐλευθερία του. Διότι, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, εἶχε (κι ἔχει) νὰ κάνῃ μὲ τὸν τόπο καὶ τὸν χῶρο ποὺ διαβιεῖ. Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ καὶ θεωροῦνται πρόσφυγες ἢ μετανάστες, ἢ ἄλλως ξεῤῤιζωμένοι, ἅπαντες αὐτοὶ ποὺ χάνουν τὸ δικαίωμα διαβιώσεως στὴν φυσική τους γενέτειρα.

Ὁ τόπος δὲν ξέρω ἐὰν διαμορφώνῃ τοὺς ἀνθρώπους. Ξέρω ὅμως, μετὰ βεβαιότητος, πὼς οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες τὸ κάνουν. Κι αὐτὲς τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες πασχίζουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες νὰ ἀλλοιώσουν πολλὰ σαπρόφυτα στὴν περιοχή μας, ὄχι μὲ σκοπὸ τὴν Ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου φυσικά, ἀλλὰ τὸν ἔλεγχό του.
Ὅσο πιὸ ἀσαφὲς εἶναι τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, τόσο πιὸ καλὰ ἐλεγχόμενος εἶναι ὁ (ἂς ποῦμε) πολίτης. Ὅσο πιὸ πολλὲς κομματικὲς φωνές, τόσο πιὸ μεγάλες οἱ κοινωνικὲς διασπάσεις καὶ τόσο πιὸ οὐσιαστικὸς ὁ κοινωνικὸς ἔλεγχος.
Γιὰ αὐτὸ καὶ τώρα (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) στόχος εἶναι ἡ ἐθνικὴ συνείδησις κι ὄχι ἡ γεωγραφικὴ ὁριοθέτησις.

Σκοπός μας λοιπόν, στόχος μας καὶ ἔργο μας νὰ παραμείνουμε ἔξω ἀπὸ κάθε εἴδους μαντρί.
Δουλειά μας νὰ περιφρουρήσουμε τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεώς μας.
Ἀγῶνας μας τὸ νὰ πετάξουμε ἀπὸ τὶς κινητοποιήσεις κάθε καπελωτὴ καὶ «τσοπάνη».

Τὴν Ἐλευθερία μας θὰ τὴν κερδίσουμε μὲ τὸν πόνο μας, μὲ τὸν κόπο μας καὶ τοὺς ἀγῶνες μας.
Ἤδη ξεκινήσαμε, συνειδητῶς ἤ μή, αὐτὴν τὴν πορεία!
Χρέος μας καὶ σκοπός μας καὶ κληροδότημα στὶς ἐπόμενες γενεὲς νὰ παραδόσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ Ἐλευθέρα Πατρίδα!!!

ΦιλονόηΠηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *