Διαπραγματεύεται κάποιος τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας;

Ναί, ἐπισήμως (καὶ μόνον) πολλοί… Κι αὐτοὶ οἱ πολλοὶ δὲν τὸ κάνουν σήμερα καί, ὁπωσδήποτε, δὲν εἶναι κάποιοι τυχαῖοι.
Ἔχουν ταὐτότητα, συνειδήσεις (ποιός ἦλθε;;;) συγκεκριμένες, σκοποὺς ἀπολύτως σαφεῖς. Καί, ὁπωσδήποτε, ἂν καὶ ἑλληνόφωνοι, οὐδέποτε ἦσαν Ἕλληνες καὶ οὐδέποτε ἐπέτρεψαν στὸν Ἕλληνα νὰ σηκώσῃ κεφάλι.
Μά, συνάμα, οὐδέποτε ἐτέθη θέμα διαπραγματεύσεως τῆς Μακεδονίας… Ἐντολὲς ἐκτελοῦν ὅλοι τους…
Κι ἐκτελοῦν ἐντολὲς διότι δὲν λαμβάνει κάποιος ἐκ τῶν «διαπραγματευτῶν» τὸ πολυπόθητο «διαβατήριον» γιὰ νὰ εἰσαχθῇ στὴν βο(υ)λή τους ἢ γιὰ νὰ ἀναλάβῃ κυβερνητικὲς θέσεις ἐὰν δὲν ἀνήκῃ στὴν κλίκα ἐκείνην τῶν ἀπολύτως ἐλεγχομένων καὶ ἐξηρτημένων ἀπὸ τὴν μία καὶ μοναδικὴ τοκογλυφικὴ μαφία, ποὺ λυμαίνεται (ὄχι μόνον) τὴν Ἑλλάδα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.

Ἱστορικά, ἐὰν ἁπλῶς «σκαλίσουμε» ἀκροθιγῶς τὰ ἐλάχιστα διασωθέντα δεδομένα, θὰ ἀνακαλύψουμε πὼς ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του τὸ ἴδιο τὸ κράτος «Ἑλλάς» ἦταν καὶ παραμένει ἀνθελληνικό, ποὺ σκοπὸ ὑπάρξεώς του δὲν εἶχε τὴν ἀναβίωσιν τῆς Ἑλληνικῆς ταὐτότητος καὶ συνειδήσεως, παρὰ μόνον τὴν καταστολή της.

Ἐὰν ἐπὶ πλέον «σκαλίσουμε» τὰ περὶ κομμάτων, τοῦ λόγου ὑπάρξεώς τους καὶ τῶν συμφορῶν ποὺ ἐπιφέρει ἡ ὕπαρξίς τους, θὰ κατανοήσουμε σαφῶς τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσες πολλὲς «ἐναλλακτικές» προτάσεις, ποὺ καταληκτικῶς ὅλες συγκλίνουν στὴν μία καὶ μοναδικὴ γραμμὴ τῶν σαπροφυτικῶν μηχανισμῶν, ποὺ θέλει (ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἕλληνα) κάθε ἀνθρώπινο ὂν ἁλυσοδεμένο, μέσῳ τῶν δημοκρατικῶν καὶ σοσιαλιστικῶν καθεστώτων τους. Εἴδατε, γιὰ παράδειγμα, πόσους …«δικτάτορες» ἀποκτᾶ κατά καιρούς ὁ πλανήτης (Μιλόσεβιτς, Μπερλουσκόνι, Καντάφι, Γιαννούκοβιτς, Ἄσαντ, Ἐρντογάν); Εἴδατε πόσο γρήγορα σπεύδουν οἱ ΝΑΤΟϊκοί καί οἱ Δυτικοί …δημοκράτες νά τούς ἀποκαθηλώσουν; Μήπως ἀντιλαμβάνονται τό τί κάνουν; Μήπως ἁπλῶς καί ὑπηρετοῦν πιστά τούς ἐργοδότες τους, πού διαχρονικῶς παραμένουν οἱ ἴδιες οἰκογένειες ἐδῶ καί αἰῶνες;

Ἐὰν τέλος περιορισθοῦμε μόνον στὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, τὸ πλέον ἐπίσημο ὄργανον τῶν τοκογλύφων παγκοσμίως, καθὼς καὶ στὰ ὁποιαδήποτε παρακλάδια του, ποὺ δημιουργοῦνται γιὰ νὰ ἀλλάξουν ὀνόματα καὶ νὰ χαθοῦν ἴχνη, θὰ διαπιστώσουμε πὼς σκοπό του εἶχε, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του, ἕνα καὶ μόνον: τὴν ὑποταγὴ κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος στὸν …«περιούσιο» λαό!!!
Εἰδικῶς δὲ γιὰ ἐμᾶς, ἐπὶ πλέον τῆς σοσιαλιστικῆς τους μέριμνας, ὅλα αὐτὰ τὰ πρακτοράκια καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ὁπαδοί τους, πρωτοτυποῦν. Θέλουν (ἀνοικτὰ καὶ δίχως προσχήματα πλέον) τὴν ἀποκοπὴ μεγάλων τμημάτων τῶν Ἐθνικῶν ἐδαφῶν, γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν μικρότερα κρατίδια, ἐπίσης ἀπολύτως ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους ἐγκεκριμένους δεσμοφύλακες (βλέπε καὶ πολιτικούς, κάθε χρώματος καὶ ἀποκόμματος!!!).
Μὴν βλέπουμε ὅμως μόνον τὸ Κ.Κ.Ε.. Νὰ βλέπουμε καὶ ὅλα του τὰ παρακλάδια, τὰ ἐπίσημα καὶ ἀνεπίσημα. Νὰ βλέπουμε τὸν τΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ μΠατΣοΚ, ἀλλὰ καὶ τὸν ΑΝΤΑΡCIA, μαζὺ καὶ τὴν ΝουΔουλάρα, τὴν Χρυσῆ Αὐγή, τὰ καμμενικὰ ΑΝ-θ-ΕΛληνικὰ σαπρόφυτα, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν σοσιαληστρικὸ συρφετό τους…!!!)

Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὴν Μακεδονία μας, ἐδῶ καὶ ἔναν τοὐλάχιστον αἰῶνα, τὸ δηλώνουν εὐθαρσῶς.

Γιατί ἡ ἀριστερά ἀπαιτεῖ ἀπό τούς Ἕλληνες νά ὑποταγοῦν σέ κάθε ἐχθρό τους;

Γιατί ὅμως θέλουν τήν Μακεδονία μας νά ἀποκοπῇ ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ κορμό;
Γιατί εἰδικῶς τήν Μακεδονία; Μὰ διότι εἶναι κάπως …κέντρο. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ …Σαλὸμ (Θεσσαλονίκη) ἀνήκει, λέει, ὡς …θεϊκὸ κληροδότημα στοὺς …«περιουσίους» τοῦ κόσμου μας, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Ἀπὸ τὸν 16ον αἰῶνα ἀκόμη, ποὺ ὁ σουλτάνος τοὺς ἔφερε ἐδῶ, ἔχουμε χορτάση ἀνθελληνισμό, ὑποκρισία καὶ ξεπουλήματα.

Παρατηρώντας μόνον τὸ ποιοὶ ἦσαν οἱ ἱδρυτες τῆς Σοσιαλιστικῆς Ἐργατικῆς Ὁμοσπονδίας Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὸ 1916 ἀκόμη, θὰ καταλάβουμε πολλὰ περισσότερα:

Ἡ ἐν λόγῳ ὁμοσπονδία ὅμως, πρόδρομος τοῦ ΚΚΕ, δὲν ἦταν καὶ τόσο …ἀνεξάρτητος, ἐφ΄ ὅσον, ἐπισήμως καὶ μόνον, ἠλέγχετο πλήρως ἀπὸ τὸ τότε κομμουνιστικὸ κόμμα Ῥωσσίας, ποὺ λίγο μετὰ ἀνέτρεψε κι ἐσφαγίασε τοὺς Ῥομανῶφ, γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ τὸν κομμουνισμὸ στὴν Ῥωσσία, δημιουργώντας τὴν πρώτη, παγκοσμίως, σοσιαλιστικὴ κοινωνία, ποὺ ἠλέγχετο ἐπιδήμως καὶ πλήρως ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους. Μίαν σοσιαλιστικὴ κοινωνία ποὺ βασίζετο, λέει, στὰ λόγια τοῦ Μᾶρξ, ὁ ὁποῖος ὅμως, ὅλως …τυχαίως, «ἀγνοοῦσε» τοὺς συγγενεῖς του Rothschild, ποὺ ἐχρηματοδότησαν πολὺ συνειδητῶς (μεταξὺ πολλῶν ἄλλων καί) τὴν …«ῥωσσικὴ ἐπανάστασιν»…

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Οἱ ἴδιοι χρηματοδότες τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Λένιν (ἀλλὰ καὶ τοῦ Τρότσκυ) οὐδέποτε ἀναφέρονται… Παραμένουν ὅμως ἐκεῖ, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν τὸ αὐτονόητον.

Ἴδιοι οἱ χρηματοδότες Χίτλερ, Λένιν καὶ Τρότσκυ

Ὅλο τὸ μυστικὸ τῆς ὑπάρξεως τοῦ τότε ἑλληνοφώνου κομμουνιστικοῦ κόμματος κρύβεται στὸ χρῆμα ποὺ διέθεσαν τὰ τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα παγκοσμίως, μέσῳ τῶν πρακτόρων τους καί, κυρίως, μέσῳ τῶν «ἰδεολογιῶν», ποὺ οἱ ἴδιοι ἐπίσης ἐμφύτευσαν μὲ τὰ ὄργανά τους στὶς κοινωνίες μας. Πόσο πιό ἁπλᾶ πρέπει νά τό ποῦμε γιά νά τό κατανοήσουν κάποιοι …«ἰδεολόγοι»;

Γιατί θέλουν τήν Μακεδονία εἴπαμε λοιπόν ἀπεκομμένη ἀπό τόν ἐθνικό κορμό;
Μὰ διότι εἶναι τὸ σημαντικότερον πάτημά τους στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου. Τὸ Ἰσραὴλ τῆς Βαλκανικῆς. Ὅπως ἐμφύτευσαν τὸ Ἰσραὴλ στὴν Μέση Ἀνατολή, καταστρέφοντας, διαιρώντας καὶ ἀλλοιώνοντας τὴν σύστασιν τῶν ἀραβικῶν κοινωνικῶν δομῶν, ἔτσι ἀκριβῶς πρόκειται νὰ συμβῇ κι ἐδῶ… Αὐτὸ εἶναι τὸ (ἐκ πρώτης ὄψεως) σχέδιον καὶ αὐτὸ ὑπηρετοῦν ὅλα τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.

Κι ὁ Τῖτο, μαζὺ μὲ τοὺς λοιποὺς Σέρβους, τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Γιουσκοσλαυΐας, ἐπίσης στὴν Μεγάλη Σλαυικὴ Μακεδονία ἀπέβλεπε.
Καὶ τὸ ΚΚΕ, ἐπίσης ὄργανον τῆς Μόσχας (τοκογλύφων δῆλα δή), ἐπίσης σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἐπεδόθη…

Λέει (καί) κάποιες ἀλήθειες ὁ πάγκαλος…

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Ἡ στάσις τῶν «ἀκροναυπλιωτῶν» στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ στὸν πόλεμο τοῦ 1940.

Γιατί κάποιοι τσακίζονται νά χαρίσουν τήν Μακεδονία μας;

4. Ἃπαντα τὰ ποσὰ, μέχρι τοῦδε προωρισμένα πρὸς διευκόλυνσιν τῆς μεταναστεύσεως τῶν Σλαύων εἰς Ρωσσίαν, θὰ κατανεμηθῶσιν εἰς τὰ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Κομιτᾶτα καὶ Πρακτορεῖα, ὃπως διανέμωνται εἰς ἐκείνους τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, οἲτινες θὰ προσφερώσι τὰς περισσοτέρας ἐκδουλεύσεις εἰς τὴν σλαυϊκὴν ὑπόθεσιν».

Τμήμα χάρτη του H. Kiepert, 1869, Μακεδονία

Τμήμα χάρτη του H. Kiepert, 1869, Μακεδονία

Ἀπόρρητα ῥωσσικὰ ἔντυπα γιὰ τὸ μακεδονικόν.

Μὲ λίγα λόγια κι ἁπλᾶ:

  • Μητσοτακέικο σημαίνει βενιζελικὸς ἀπόγονος. Οἱ βενιζελικοὶ ἀπόγονοι μᾶς κυβερνοῦν ἐπισήμως ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
  • Ὅλα τὰ σοσιαληστ(ρ)ικὰ κόμματα (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ΝουΔουλάρας), μὲ τὶς ὅποιες ἐπίσημες «ἰδεολογίες» τους, σκοπὸ ὑπάρξεώς τους ἔχουν μόνον τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν τοκογλυφικῶν συμφερόντων.
  • Τὰ τοκογλυφικὰ συμφέροντα ἐπιτάσσουν μίαν Μακεδονία ἀνεξάρτητο, ἀπολύτως κομμουνιστικὴ καί, μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, κεντρικὸ πυλῶνα στηρίξεως τοῦ …ἑβραϊκοῦ δρόμου γιὰ τὴν Εὐρώπη.
  • Ὅλες οἱ (ἐπίσημες) διαπραγματεύσεις σκοπό τους ἔχουν τὸ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν, μοιράζοντας ἐλπίδες καὶ κερδίζοντας χρόνο γιὰ νὰ παραμένουν τὰ ἐγχώρια σαπρόφυτα (δεσμοφύλακες) στὶς ἴδιες θέσεις ἐξουσίας, δίχως νὰ στοχοποιοῦνται.
  • Τὸ σχέδιον ποὺ ἐξυφαίνεται σήμερα ἐμπρὸς στὰ μάτια μας δὲν μᾶς προέκυψε ξαφνικά. Κρύβει πίσω του (τοὐλάχιστον) πέντε αἰώνων προετοιμασία.

«Όλα πλέον είναι στην θέση τους επί τέλους, – μετά από 500 χρόνια – για να κτισθούμε έναν αληθινό «Νέο Κόσμο» στο δυτικό ημισφαίριο»
David Rockefeller, στο Wall street Journal, 1 Οκτώβριου 1993

Αὐτοεκπληρούμενες νεοταξίτικες προφητεῖες

Ἰουδαῖοι …αὐτομεταλλασσόμενοι…

Τυχαία νομίζετε ἔφεραν ἐδῶ τούς σεφαραδίτες ἑβραίους ἐπί Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας;
Γίνονται αὐτά τά πράγματα τυχαία;
Ἐδῶ, μόνον γιὰ τὴν Κύπρο, δουλεύουν κάτι αἰῶνες…

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

…στήν Μακεδονία θά σταματοῦσαν;

ΦιλονόηΠηγή: Φιλονόη καὶ φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *