«Δήλωσε μὲ νόημα»

Πηγή: Περιοδικό Προβολή

Πηγή: Περιοδικό Προβολή

Ad perpetuam rei memoriae (=πρὸς αἰωνίαν μνήμην τοῦ πράγματος). Ἔτσι ἄρχιζαν κάποτε (δὲν ξέρω γιὰ τώρα) οἱ παπικὲς βοῦλλες περὶ δογματικῶν ζητημάτων. Ὁ πρωθυπουργὸς, ἤ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας ἤ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως «δήλωσε μὲ νόημα». Ἔτσι ἀρχίζουν ἐδῶ καὶ χρόνια οἱ πολιτικὲς μας βοῦλλες μέσῳ διάφορων ΜΜΕ. Καὶ ἀπορῶ: Ἄλλες προηγούμενες δηλώσεις τους δὲν εἶχαν νόημα; Ἦταν ἀέρας κοπανιστὸς; Μὲ κάτι τέτοια λεκτικὰ εὑρήματα, ὅπως τὸ ὀψιγενὲς «ἀφήγημα», χάσαμε στὴ μετάφραση τὸ νόημα. Μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιώνυμες δηλώσεις, ποὺ τάχα περιέχουν ἕνα βαρὺ νόημα ἤ αὐστηρὸ μήνυμα, ἀνοίγουμε διάπλατα τὴν πόρτα τοῦ τίποτε.

Ἀκοῦμε ἐδῶ καὶ χρόνια «δηλώσεις μὲ νόημα» ἀπὸ τὰ χείλη προέδρων, πρωθυπουργῶν, ὑπουργῶν σχετικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικό. Τὶ ἔγινε μὲ τὸ νὸημα αὐτὸ; Μιὰ μεγάλη ἀνοησία. Τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς, στοὺς ὑπάρχοντες μετανάστες ἤ λαθρομετανάστες ἔχουν προστεθεῖ ἄλλες 60.000, ποὺ φθάνουν στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου μὲ ἑκατοντάδες «φουσκωτὰ» ἤ ἄλλου εἴδους πλωτά μέσα. Ἴσως τὸ νόημα τῶν δηλώσεων αὐτῶν θὰ πρέπει νὰ ἀποκρυπτογραφηθεῖ κάπως ἔτσι: Καλὸ θὰ εἶναι γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας νὰ ἀφήσουμε τὴν Ἑλλάδα στοὺς λαθρομετανάστες κι ἐμεῖς νὰ γίνουμε... μετανάστες!

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ δυστυχισμένο (ὄχι καθ’ ὁλοκληρίαν) ἀνθρωπομάνι τὸ προωθεῖ ἡ Τουρκία, ποὺ ἐπιζητεῖ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γῆς.Ἔχουμε ἀκοὺσει ἄπειρες «δηλώσεις μὲ νόημα», ποὺ σὰν βέλη κατεθύνονταν πρὸς τὴν Τουρκία, τὶς ὁποῖες δηλώσεις ὁ Ἐρντογὰν γράφει στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του. Ἄν μάλιστα εἶναι ἐπὶ χάρτου, τοποθετεῖ τὸ χαρτίον αὐτὸ στὴν ὀπισθίαν τσέπη τοῦ πανταλονίου του γιὰ νὰ εὑρίσκεται ἐγγύτερα πρὸς τὸν... προορισμό του. Κι ὅταν ρωτῶ, γιατὶ ἡ Ἑλλὰς δὲν προβάλλει τὸ casus belli, κάποιοι εἰδήμονες μοῦ ἀπαντοῦν ὅτι ἔναντι ἡμῶν ἡ Τουρκία ἔχει πολεμικὴ ὑπεροχὴ. Ὅταν δίδασκα σὲ ἀνώτατες στρατιωτικὲς σχολὲς, δὲν εἶχα κανένα δισταγμό νὰ λέω ὅτι ὁ στρατὸς τῆς Τουρκίας εἶναι γιὰ κλάματα. Ἔπρεπε νὰ ἔλθει τὸ καλοκαιρινὸ ὀπερετικὸ πραξικόπημα γιὰ νὰ δικαιωθῶ. Ποτὲ δὲν μἐ φόβιζε ἡ τουρκικὴ στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ. Αὐτὸ ποὺ πάντα μὲ φόβιζε καὶ μὲ φοβίζει εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τουρκία ὑπερτερεῖ ἔναντι ἡμῶν σὲ σοβαρὲς πανεπιστημιακὲς δυνάμεις. Στὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια παρέχονται μαθήσεις. Στὰ ἑλληνικὰ προσφέρονται... καταλήψεις. Οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὴν ὀργάνωση τῆς ὀρδῆς ἔγιναν ἔθνος σφριγηλό. Ἐμεῖς ὡς ἔθνος, ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκατίες, βρισκόμαστε σὲ ὑποστολὴ καὶ καταστολή.

Δηλώσεις μὲ νόημα, στεφόμενες κατὰ τῶν Ἀλβανῶν καὶ Σκοπιανῶν ἔχουμε ἀκούσει μὲ τὸ σωρὸ. Ποιὸ τὸ ἀποτέλεσμα; Οἱ Τσιάμηδες καταπατοῦν τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἁρπάζουν περιουσίες καὶ βεβηλώνουν ἐκκλησίες, προσβάλλουν Ἕλληνες πολιτικούς καὶ συνάμα, συνεπικουρούμενοι ἀπὸ κάποιους πολιτικούς, θέτουν θέμα Τσαμουριᾶς, ποὺ τὴν προεκτείνουν ὡς τὴν Πρέβεζα! Τὸ ὅτι χάρη στὴν Ἑλλάδα ἔφαγαν ψωμὶ καὶ σήμερα κάποιοι προκομμένοι Ἀλβανοὶ στὸν τόπο μας εὐημεροῦν, εἶναι ἕνα «νόημα» ποὺ ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἀλβανίας κάνει πὼς δὲν κατανοεῖ. Ὅμοια καὶ οἱ Σκοπιανοί. Ὑπέκλεψαν τὸ ὄνομα Μακεδονία, σφετερίστηκαν τὴν ἱστορικὴ κληρονομιὰ τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου (ἔχουν στήσει 100 κακόσχημα ἀγάλματα γιὰ τοὺς δύο βασιλεῖς στὴ χώρα τους) καὶ ἐπὶ πλέον, χωρὶς νὰ πατήσουν ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἔρριξαν πυροβολισμοὺς ἐντὸς τοῦ χώρου αὐτοῦ. Ἄν ὑπῆρχε νόημα στὶς δηλώσεις τῶν ἁρμοδίων, ἔπρεπε μιὰ ταξιαρχία μας νὰ ὁρμήσει στὸ σκοπιανὸ ἔδαφος, παρασύροντας μαζὶ της ὅλο τὸ πλῆθος τῶν προσφύγων, καὶ νὰ μὴν ἀποχωρήσει προτοῦ οἱ Σκοπιανοὶ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὸ ὄνομα Μακεδονία. Τώρα κάνουν παιχνίδια εἰς βάρος μας μὲ κάποιες ΜΚΟ καὶ σὲ μᾶς μένει τὸ... νόημα. Καὶ τὸ θλιβερὸ εἶναι ὅτι κάποιοι, ποὺ κάποτε κόπτονταν γιὰ τὸ ὄνομα Μακεδονία, κάνουν πὼς δὲν ἀκοῦν καὶ δὲν βλέπουν. Ἴσως μάλιστα κάποιος ρηξικέλευθος δήμαρχος στὸ μέλλον νὰ δηλώσει μὲ νόημα ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη πρέπει νὰ ὀνομασθεῖ... Σκοπιανῶν Νίκη!

Καὶ ἡ κάποτε ἀγέρωχη Ἑλλάς; Ἄς μὴ βιάζονται κάποιοι. Μπορεῖ τὰ πάντα νὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὴν κηδεία ἀλλ’ ὁ νεκρὸς εἶναι ἀκόμη... ζωντανὸς!


Πηγή: Κόντρα
Ημερομηνία: 11/10/2016Πηγή: Σαράντος Ι. Καργάκος

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *