EΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ συνέχεια – Η ανακοίνωση του Eurogroup για την Ελλάδα της 20-2-2015

Ἑλλάδα

Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν γίνει από την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λίγων εβδομάδων ενεπλάκημεν, από κοινού με τα Θεσμικά Όργανα, σ’ ένα εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες Ελληνικές αρχές και σήμερα επιτύχαμε κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.

Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της εν ισχύ διευθετήσεως, το αίτημα των Ελληνικών Αρχών για παράταση της Κύριας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως (MFFA – Δανειακή Σύμβαση), η οποία θεμελιώνεται από ένα σύνολο δεσμεύσεων.

Σκοπός της επεκτάσεως είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολογήσεως επί τη βάσει των όρων της εν ισχύ διευθετήσεως, δια της βέλτιστης δυνατής χρήσεως της δεδομένης ευελιξίας, που θα ληφθεί από κοινού υπ’ όψιν από τις Ελληνικές Αρχές και τα Θεσμικά Όργανα. Η παράταση αυτή θα παράσχει επίσης, τη χρονική γέφυρα για τις (απαραίτητες) συζητήσεις προς μία πιθανή επόμενη διευθέτηση μεταξύ του Eurogroup, των Θεσμικών Οργάνων και της Ελλάδος.

Οι Ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μία πρώτη λίστα μεταρρυθμιστικών μέτρων, βασισμένων στην τρέχουσα διευθέτηση, έως το τέλος της Δευτέρας 23ης Φεβρουαρίου. Τα Θεσμικά Όργανα, θα παράσχουν μία πρώτη γνώμη για το κατά πόσον αυτή (η λίστα) διαθέτει επαρκές εύρος, ώστε για να αποτελέσει ένα έγκυρο σημείο ενάρξεως για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολογήσεως. Αυτή η λίστα θα διευκρινισθεί περαιτέρω και κατόπιν θα συμφωνηθεί με τα Θεσμικά Όργανα εώς τα τέλη Απριλίου.

Η εκταμίευση της εναπομείνασας δόσεως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (EFSF) και η μεταφορά των κερδών του 2014 από τα Ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι Κεντρικές Τράπεζες της ευρωζώνης (κέρδη SMP) θα επιτραπούν αποκλειστικά, μόνο κατόπιν εγκρίσεως των συμπερασμάτων της αξιολογήσεως αυτής της παρατεινόμενης διευθετήσεως από τα Θεσμικά Όργανα . Και τα δύο χρειάζονται εκ νέου έγκριση από το Eurogroup.

Εν όψει της αξιολογήσεως από τα Θεσμικά Όργανα, το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι εως τώρα διαθέσιμα στο απόθεμα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (HFSF) θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (EFSF), ελεύθερα από δικαιώματα τρίτων κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατάσεως της Δανειακής Σύμβάσεως (MFFA). Τα κεφάλαια συνεχίζουν να διατίθεναι καθ’ όλη τη διάρκεια της επεκτάσεως της Δανειακής Συμβάσεως και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και το κόστος τραπεζικών εξυγιάνσεων. Θα αποδεσμευτούν αποκλειστικά με αίτημα του Μηχανισμου Τραπεζικής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ECB/SSM).

Υπό αυτή την οπτική, καλοσωρίζουμε τη δέσμευση από μέρους των Ελληνικών Αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Επιπλέον, συμφωνήσαμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.

Οι Ελληνικές Αρχές εξέφρασαν την ισχυρή τους δέσμευση για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που σκοπεύουν στη βελτίωση της αναπτύξεως και των προοπτικών απασχολήσεως, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ανθεκτικότητα του δημοσιονομικού τομέα και ενισχύοντας τη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της διαφθοράς και της φοροαποφυγής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητος της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ελληνικές Αρχές εγγυώνται τη βέλτιστη χρήση της συνεχιζόμενης διαθέσεως τεχνικής βοήθειας.

Οι Ελληνικές Αρχές επαναλαμβάνουν την ξεκάθαρη δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους, πλήρως και εγκαίρως.

Επίσης, οι Ελληνικές Αρχές δεσμεύονται να διασφαλίσουν τα πρέποντα πρωτογενή πλεονάσματα ή τα οικονομικά έσοδα που απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους, συμφώνως προς την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Τα Θεσμικά Όργανα θα συνυπολογίσουν για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015 τις οικονομικές συνθήκες του 2015.

Υπό την οπτική αυτών των δεσμεύσεων, αναγνωρίζουμε ευχαρίστως ότι σε έναν αριθμό τομέων, οι Ελληνικές πολιτικές προτεραιότητες μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της παρούσης διευθετήσεως. Οι Ελληνικές Αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε υποχώρηση (ανάκληση) μέτρων ή μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αυτά καθορίζονται από τα Θεσμικά Όργανα.

Επί τη βάσει του αιτήματος (της Ελληνικής Κυβερνήσεως), των δεσμεύσεων των Ελληνικών Αρχών, της εισηγήσεως των Θεσμικών Οργάνων και της σημερινής συμφωνίας, θα εκκινήσουμε τις Εθνικές διαδικασίες, σκοπεύοντας στην επίτευξη μίας τελικής αποφάσεως για την επέκταση της υπαρχούσης Κύριας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως του EFSF, για ως και 4 μήνες, από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF. Καλούμε επίσης τα Θεσμικά Όργανα και τις Ελληνικές Αρχές να επαναλλάβουν αμέσως την εργασία που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολογήσεως.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παράσχουμε επαρκή υποστήριξη στην Ελλάδα, εως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, εφόσον τιμήσει τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Απόδοση: Πετροβούβαλος/Αβέρωφ
Πηγή για το Αγγλικο κείμενο: Reuters


Πηγή

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *