Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ “知己知彼,百戰不殆”

20140309222455631


“知己知彼,百戰不殆”
ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ὁ ἔμπειρος ἡγέτης ὑποτάσσει τό στρατό τοῦ ἐχθροῦ χωρίς μάχη. Καταλαμβάνει τίς πόλεις, χωρίς νά τίς πολιορκήσει, ἀνατρέπει τά ἐχθρικά βασίλεια χωρίς μακροχρόνιες ἐπιχειρήσεις. Μέ τίς δυνάμεις του ἄθικτες ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τῆς αὐτοκρατορίας κι ἔτσι, χωρίς νά χάσει οὔτε ἕναν ἄνδρα, ὁ θρίαμβός του εἶναι πλήρης.
Αὐτή εἶναι ἡ τέχνη τῆς ἐπιθετικῆς στρατηγικῆς.

Ὁ στρατηγός εἶναι ὁ προμαχῶνας τοῦ κράτους: ἄν ὁ προμαχῶνας εἶναι ἰσχυρός σέ ὅλα τά σημεῖα, τὀ κράτος θά εἶναι δυνατό. Ἄν ὁ προμαχῶνας εἶναι ἀδύναμος, τό κράτος θά εἶναι ἀνίσχυρο.
Ἄς ἔχουμε ὑπόψη μας πέντε οὐσιώδη σημεῖα γιά τή νίκη.
Θά νικήσει αὐτός πού ξέρει πότε νά πολεμήσει καί πότε νά μήν πολεμήσει.
Θά νικήσει αὐτός πού ξέρει νά χειρίζεται ἀνώτερες καί κατώτερες δυνάμεις.
Θά νικήσει αὐτός τοῦ ὁποίου ὁ στρατός ἐμψυχώνεται ἀπό τό ἴδιο πνεῦμα σέ ὅλες τίς βαθμίδες.
Θά νικήσει αὐτός πού, προετοιμασμένος ὁ ἴδιος, περιμένει νά βρεῖ τόν ἐχθρό ἀπροετοίμαστο.
Θά νικήσει αὐτός πού ἔχει στρατιωτικές ἰκανότητες καί δέ δέχεται παρεμβάσεις ἀπό τόν ἡγεμόνα του.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ
預測

Αὐτό πού δίνει τἠ δυνατὀτητα στόν σοφό ἡγεμόνα καί στόν καλό στρατηγό νά ἐπιτίθενται, νά νικοῦν καί νά κατορθώνουν πράγματα πέρα ἀπό τίς δυνατότητες τῶν συνηθισμένων ἀνθρώπων, εἶναι πρόγνωση.
Αὐτή ἡ πρόγνωση δέν προέρχεται ἀπό πνεύματα ἀόρατα καί δέν ἀποκτιέται μέ γενικεύσεις τῶν δεδομένων τῆς ἐμπειρίας ἤ κατόπιν ἐπαγωγικῶν συλλογισμῶν.
Ἡ γνώση τῶν προθέσεων τοῦ ἐχθροῦ μπορεῖ νά προέλθει μόνο ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους.
Εἶναι χρήσιμοι, ἄν ἔχουν κάποια ἔμφυτη νοημοσύνη, ἀκεραιότητα χαρακτήρα, ἐμπειρία καί δεξιοτεχνία.
Νά εἶσαι ὀξυδερκής! Νά εἶσαι όξυδερκής! Νά τούς χρησιμοποιεῖς γιά ὅλες τίς δουλειές.
Ὁ φωτισμένος ἡγέτης καί ὁ σοφός στρατηγός χρησιμοποιοῦν τά καλύτερα μυαλά κι ἔτσι πετυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα.


ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
孫子兵法

Ἄν γνωρίζεις τόν ἐχθρό σου καί γνωρίζεις καί τόν ἑαυτό σου, δέν ὑπάρχει λόγος νά φοβάσαι τό ἀποτέλεσμα χιλίων μαχῶν. Ἄν γνωρίζεις τόν ἑαυτό σου, ἀλλά ὄχι τόν ἐχθρό, γιά κάθε νίκη πού κερδίζεις θά ὑφίστασαι καί μία ἧττα. Ἄν δέν γνωρίζεις οὔτε τόν ἐχθρό οὔτε τόν ἑαυτό σου, θά ὑποκύπτεις σέ κάθε μάχη.

Σουν Τσου, 孫子Πηγή: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ἐκδόσεις, ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Φωτογραφία: http://b5.secretchina.com/

Χρύσα Νικολοπούλου/Ἑλλήνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *