ΥΠΟΘΗΚΑΙ

Βασιλεύς Γεώργιος Β'

Βασιλεύς Γεώργιος Β'

(Εὑρεθεῖσαι χειρόγραφοι μετὰ θάνατον)

Ὅταν εἶσαι λησμονημένος ἢ παραμελημένος ἢ σκοπίμως ἐκμηδενισμένος καὶ μειδιᾷς ἐσωτερικῶς ὑπερὴφανος διὰ τὴν ὕβριν:
- Αὐτὸ εῖναι νίκη.

῞Οταν ἡ καλωσύνη σου κακολογῆται, ὅταν αἱ ἐπιθυμίαι σου πολεμοῦνται, ἡ καλαισθησία σου προσβάλλεται, ἡ συμβουλή σου περιφρονῆται, αἱ γνῶμαι σου γελοιοποιοῦνται, σὺ δὲ δέχεσαι ὅλα αὐτὰ μὲ σιγὴν ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης:
- Αὐτὸ εἶναι νίκη.

῞Οταν εἶσαι εὐχαριστημένος μὲ οἵανδήττοτε τροφήν, μὲ οἱονδήποτε ἔνδυμα, οἱονδήποτε κλῖμα, οἱανδήποτε συναναστροφήν, οἱανδήποτε μοναξιάν, οἱανδήποτε διακοπήν:
- Αὐτὸ εἶναι νίκη.

῞Οταν ὑπομένῃς πᾶσαν ἀταξίαν, πᾶσαν ἀνωμαλίαν, πᾶσαν ἀπροσεξίαν εἰς χρόνον καὶ τόπον, πᾶσαν ἐνόχλησιν:
- Αὐτὸ εἶναι νίκη.

῞Οταν ἠμπορῇς νὰ ἀντιμετωπίζῃς τὴν κενὴν ἀνοησίαν, τὸν παραλογισμόν, τὴν διαναητικὴν ἀναισθησίαν καὶ ὑπομένῃς όλα αὐτά, ὅπως τὰ ὑπέμεινεν ὁ Ἰησοῦς:
- Αὐτὸ εἶναι νίκη.

῞Οταν ποτέ δέν ἀρέσκεσαι νὰ περιαυτολογῆς ἢ νὰ ἀπαριθμῇς τὰ ἰδικά σου καλὰ ἔργα ἢ νὰ ἐπιδιώκῃς, ἐπιμόνως ἐπαίνους, ὅταν δύνασαι ἀληθῶς νὰ ἀρέσκεσαι νὰ εἶσαι ἄγνωστος:
- Αὐτὸ εἶναι νίκη

Λόγος μνημόσυνος εἰς Γεώργιον Β’, 1949
Γ. Π. Οἰκονόμου

Πηγή: Νεοελληνικά Ἀναγνώσματα Β’ Λυκείου (1967)
Ἀντιγραφή: Ἑλλήνων Φῶς

Aπό το απόκρυφο ημερολόγιο του "Βασιλέως της Νίκης" Γεωργίου του Β’

xeirografo-vasileu-georgiou-b

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *