με το 27639/11-5-2018 έγγραφό του ο Συντονιστής διατάσσει: Όπου έχει φρύγανα, είναι δημόσιο δάσος

Ο εικονιζόμενος διορίστηκε να είναι "Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου", με εμπειρία κάτι ελάφια στην Ρόδο και ...σινιάλα επικοινωνίας από τις δυνάμεις δασοπυρόσβεσης.

Μου ήρθαν δύο έγγραφα, που αναφέρονται σε αυτό και είναι μάλλον "από μέσα":

"Mε το με αριθμό 27639/11-5-2018 έγγραφό του ο (εικονιζόμενος) Συντονιστής της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, διατάσσει τις Διευθύνσεις Δασών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου , Λέσβου, Σάμου και Χίου , στο εξής να χαρακτηρίζουν ως δασικές όλες τις εκτάσεις, οι οποίες φέρουν βλάστηση από φρύγανα, δηλαδή θυμάρια, λαδανιές, κουνούκλες, αστοιβή , αφάνες κ.λ.π., τα οποία δεν είναι δασικά είδη, σύμφωνα με το Δασικό νόμο. Μάλιστα, διατασσει να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, εκ μέρους του Δημοσίου, όπου διαπιστώνεται οτι μια έκταση με τα είδη αυτά , έχει καταχωρισθεί ως χορτολιβαδική , ώστε και αυτή να γίνει τελικά δασική.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί μια απίστευτη ακρότητα αυστηρότητας και διαγραφής της ατομικής περιουσίας και επίσης μια συμπεριφορά ακατανόητη και πολυ μεμπτή, τόσο απο επιστημονική άποψη, όσο και από την σκοπιά της δίκαιης και χρήσιμης για τους ανθρώπους Διοίκησης. Αν το ακραίο αυτό έγγραφο τελικά δεν ακυρωθεί από την κυβέρνηση, θα συμβούν τα ακόλουθα :

Κάθε οικόπεδο (εκτός σχεδίου) , χωράφι ή χέρσος αγρός, ο οποίος φέρει σήμερα θυμάρια και κουνούκλες , θα γίνει δασική έκταση η δάσος και θα πάψει να έχει έστω και την παραμικρή οικονομική αξία για τους ιδιοκτήτες.

Επίσης κάθε έκταση, που σήμερα έχει έγγραφο από την Δασική υπηρεσία ότι είναι τελεσίδικα ή κυρωμένα (από τον δασικό χάρτη) αγροτική έκταση, εάν στο μέλλον αποκτήσει τα προαναφερόμενα φυτικά είδη, δεν θα ισχύει [σε συνδυασμό και με άλλα έγγραφα] το τελεσίδικο έγγραφο της Δασικής υπηρεσίας και θα χαρακτηρίζεται ξανά από την αρχή ως δασική έκταση, κάτι το οποίο τινάζει στον αέρα την ασφάλεια των συναλλαγών και την θεμελιώδη εμπιστοσύνη του πολίτη , τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην οικοδόμηση της οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Είναι ολοφάνερο, τουλάχιστον σε όσους κατανοούν το νόημα αυτού του εγγράφου, ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της ατομικής περιουσίας των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας , και υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, απαξιώνει και σε σημαντικό βαθμό ακυρώνει την κύρια οικονομική δραστηριότητα των νησιών, που αφορά τον ευρύτερο κύκλο του τουριστικού προϊόντος, διότι αφενός ποτέ πλέον καμιά συναλλαγή, που θα αφορά επένδυση πάνω στην γη δεν θα είναι ασφαλής, αφετέρου οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες θα απολέσουν άμεσα μεγάλο η και πολύ μεγάλο μέρος των κτημάτων και οικοπέδων τους".

Και συνεχίζει, το δεύτερο έγγραφο:

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΦΡΥΓΑΝΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΣ Η ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Από το 2016 έως σήμερα έχει τεθεί από την κεντρική Δασική διοίκηση το θέμα του αναπροσδιορισμού του χαρακτήρα της φρυγανικής χορτολιβαδικής βλάστησης , που βρίσκεται έξω και κάτω από τα δασικά συγκροτήματα, ώστε αυτή να χαρακτηρίζει πλέον ως δασικές τις εκτάσεις επί των οποίων φύεται. Ειδικότερα :

Α. Ο Ν. 998/1979, στο άρθρο 3 παρ. 6β, όπως ίσχυε μέχρι το 2014, είχε ορίσει ότι τα χορτολιβαδικά οικοσυστήματα δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ο τροποποιητικός νόμος 4280/2014 κατέταξε τις χορτολιβαδικές μη δασικές εκτάσεις στην παρ. 5α του αρθρου 3 του Ν. 998/79 και διευκρίνισε ρητά στο άρθρο 53 παρ. 3 και 4 ότι όταν αναφερόμαστε στις χορτολιβαδικές εκτάσεις της παλαιάς παρ. 6β, εννοούμε τις ίδιες εκτάσεις, που τώρα κατατάσσουμε ως παρ. 5α.

Επομένως , η ΥΑ 159140/1077/1980 που εκδόθηκε διευκρινιστικά προς το Ν. 998/79 και όριζε με συγκεκριμένο πίνακα ότι τα φρυγανώδη είδη, ήτοι θυμάρι, κουνούκλα, αφάνα, αστοιβή, λαδανιά, αχινοπόδι, σπαράγγια κλπ δεν χαρακτηρίζουν ως δασική μιά έκταση, εξακολουθεί να ισχύει και με το Ν. 4280/2014.

Β. Κατά παράδοξο τρόπο, το ΠΔ 32/16, που εκδόθηκε για να εξειδικεύσει τα κριτήρια αξιολόγησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, στο άρθρο 5 παρ. 1, εντός παρενθέσεως, εισήγαγε την έκφραση “μη ξυλώδη” και με αυτήν επιχειρεί να χαρακτηρίσει πλέον ως δασική βλάστηση την φρυγανική χορτολιβαδική μη δασική τοιαύτη, ερχόμενο σε απόλυτη αντίφαση στο σημείο αυτό με τον Δασικό Νόμο 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον προαναφερθέντα με αρ. 4280/14.

Με το ΠΔ 32/2016 επιχειρήθηκε να ακυρωθεί από την πίσω πόρτα ο Ν. 998/79 όπως ισχύει μετα την τροποποιησή του από τον 4280/2014, ανοίγοντας αυτό τους ασκούς του Αιόλου.

Γ. Στην συνέχεια , εκδόθηκε η ΥΑ 145957/4835/2016, σύμφωνα με την οποία, εαν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού, η οποία χαρακτήρισε μια έκταση ως αγροτική (στα ακολούθως αναφερόμενα της περ. Δ αποδεικνύεται ότι μιλάμε και για τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμου), εφόσον μετά από κάποιο διάστημα μέσα στην έκταση αυτή φυτρώσουν δασικά είδη, τα οποία σύμφωνα με το ΠΔ 32/2016 μπορεί να είναι τα συχνάκις αναδυόμενα στους χέρσους αγρούς, δηλαδή θυμάρι, κουνούκλα, αφάνα, αστοιβή, λαδανιά, αχινοπόδι, σπαράγγι κλπ, τότε ο δασάρχης θα πρέπει να ξαναχαρακτηρίσει εξ αρχής την ήδη χαρακτηρισμένη , ως αγροτική, έκταση, χαρακτηρίζοντάς την τώρα ως δασική ή δάσος. (και, να μου το θυμηθείτε, θα εξαιρούνται εκτάσεις σε ολοκληρωμένα επενδυτικά προγράμματα, λέμε τώρα...)

Δ. Στον Ν. 4389/2016, που αφορά τις διαδικασίες του δασικού χάρτη, στο άρθρο 155 παρ. 4, ορίζεται ότι ακόμα και ο κυρωμένος δασικός χάρτης θα συμπληρώνεται μετά την κύρωσή του με τις εκτάσεις που θα δασωθούν επιγενομένως της κύρωσης.

Αυτό, σε συμπόρευση με τα άρθρα 19 και 20 του ίδιου Νόμου, σημαίνει αμέσως ότι οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και οι κυρωμένες τελεσίδικα αγροτικές εκτάσεις του δασικού χάρτη, στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε τελεσίδικες ούτε κυρωμένες, παράγοντας ένα συνεχή τρόμο καθώς ακυρώνει την ασφάλεια των συναλλαγών και την στοιχειώδη εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος.

Ε. Τα αναφερόμενα στις πιο πάνω περ. Β, Γ και Δ έρχονται να προσλάβουν μια συμπαγή δύναμη ανατροπής των έως τώρα δεδομένων, με την προσθήκη του τελευταίου με αριθ. 27639/11-5-2018 εγγράφου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το οποίο ουσιαστικά διατάσσει τις Δ/νσεις Δασών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου να χαρακτηρίζουν όλες τις εκτάσεις, που φέρουν φρύγανα των κατονομασθέντων πιο πάνω ειδών, ως δασικές (όταν αυτά έχουν μια ελάχιστη πυκνότητα, την οποία όμως έχουν κατά κανόνα στα νησιά).

ΣΧΟΛΙΑ

Το τελευταίο έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εάν τελικά δεν ανακληθεί και εφαρμοσθεί, θα έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

1. Ο Δασικός Νόμος θα ορίζει ότι η φρυγανική βλάστηση των προαναφερθέντων ειδών δεν είναι δασική βλάστηση και δεν χαρακτηρίζει μιά έκταση ως δασική και παρόλα αυτά αντίθετα προς το Νόμο η δασική υπηρεσία θα χαρακτηρίζει αυτές τις μη δασικές εκτάσεις (οι οποίες θα είναι αγροτικές ή χορτολιβαδικές), ως δασικές και δάση.

2. Θα διαιωνίζεται μια παράνομη επικυριαρχία ενός ΠΔ (32/2016) επί του Δασικού Νόμου (998/79)

3. Κάθε αγροτική έκταση του τελεσίδικα κυρωμένου δασικού χάρτη θα δύναται να ξαναχαρακτηρισθεί ως δασική, εφόσον αποκτήσει αργότερα τα φρυγανικά είδη που έχουν ήδη αναφερθεί.

4. Ομοίως, κάθε χορτολιβαδική έκταση του τελεσίδικα κυρωμένου δασικού χάρτη θα δύναται να ξαναχαρακτηρισθεί ως δασική

5. Θα δημιουργηθεί απίστευτη απαξίωση και αφερεγγυότητα του έργου των Δασικών χαρτών στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες για τρεις λόγους:

α) Διότι οι καταχωρίσεις των χρήσεων γης θα αντιφάσκουν απολύτως προς την κοινή λογική και δεν θα μπορέσουν ποτέ να γίνουν δεκτές. Το έργο αυτό θα αποκτήσει ένα φονταμενταλιστικό χαρακτήρα, ως επιστημονική αντίληψη και ως διοικητική συμπεριφορά προς τον πολίτη , παράγοντας μια τεράστια αδικία , μια αδικία η οποία απονομιμομοποιεί κάθε αναφορά στην δήθεν αξία των δασικών χαρτών.

β) Διότι θα έχουμε ένα “σχιζοφρενικό” διχασμό στους δασικούς χάρτες των νησιών.

Στα νησιά, που ήδη κυρώθηκαν δασικοί χάρτες, οι καταχωρίσεις των χρήσεων γης έχουν γίνει σύμφωνα με το Ν.998/79 και τα φρύγανα έχουν θεωρηθεί ως χορτολιβαδική βλάστηση μη δασική (Σύρος, Μήλος, Κίμωλος, Μύκονος, Σίφνος).

Στα νησιά, που θα αναρτηθούν τώρα οι νέοι δασικοί χάρτες (Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, Τήνος, Άνδρος, Αμοργός, Σίκινος κ.λ.π), τα φρυγανώδη είδη θα θεωρηθούν ως δασικά και οι εκτάσεις θα καταχωρισθούν ως δασικές!!! (όχι ότι έχει σχέση με το ότι διασυνδέθηκαν τα νησιά αυτά)

Στην περίπτωση της Μυκόνου μάλιστα, όπου το μισό νησί έχει ήδη αναρτηθεί από το 2017 και τα φρυγανώδη είδη έχουν αντιμετωπισθεί ως μη δασική βλάστηση, θα προκύψει μια ένταση αυτού του διχασμού, καθώς το υπόλοιπο μισό νησί, που θα αναρτηθεί σε λίγο καιρό θα δείχνει τα φρυγανώδη είδη ως δασικό οικοσύστημα

6. Η ασφάλεια των συναλλαγών και η θεμελιώδης εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος θα υποστούν βαρύ πλήγμα, αφού ποτέ κανείς δεν θα γνωρίζει “τι του ξημερώνει” και θα δημιουργηθεί σημαντική απαξίωση της αναπτυξιακής προοπτικής μέσα από την ακύρωση αξιόλογων πλευρών του τουριστικού προϊόντος των νησιών.

7. Χιλιάδες πολίτες, στις Κυκλάδες ειδικά, αλλά και στα άλλα νησιά θα απωλέσουν τις περιουσίες τους, καθώς άμεσα, χιλιάδες στρέμματα θα χαρακτηρισθούν ως δασικές εκτάσεις και δάση, ενώ είναι αγροί και χορτολίβαδα.

Έμμεσα δηλαδή , μετά την κύρωση των δασικών χαρτών , πολλές αγροτικές εκτάσεις του κυρωμένου δασικού χάρτη θα χαρακτηρισθούν ως δασικές αν σε αυτές εγκατασταθούν φρυγανώδη είδη.

Σημ. : Μια γρήγορη επισκόπηση, μόνο της νήσου Σύρου, δείχνει ότι περισσότερα από 7.000 στρέμματα χορτολιβαδικής γης του κυρωμένου δασικού χάρτη μπορούν να ξαναχαρακτηρισθούν και να γίνουν δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ τουλάχιστον 2.000 στρέμματα αγροτικής γης του κυρωμένου δασικού χάρτη μπορούν να ξαναχαρακτηρισθούν και να γίνουν δασικές εκτάσεις ή δάση επί παλαιών αγρών.

8. Η διαδικασία του δασικού χάρτη στα νησιά θα γίνει μια αντιλαϊκή διαδικασία, διότι από τη μιά οι πολίτες θα έχουν καταβάλει ένα σημαντικό κόστος σε παράβολα, έγγραφα και μελέτες και από την άλλη αντί να βελτιώσουν το αποτέλεσμα των δασικών χαρτών επ’ ωφελεία τους, αντίθετα θα χάσουν τα κτήματά τους , στα οποία επένδυσαν τη ζωή τους οι γονείς τους, οι παππουδες τους και οι παππούδες των παππούδων τους.

Η προηγούμενη αντιλαϊκή αίσθηση θα επιταθεί από το αίσθημα της μεροληπτικής αδικίας, αφού ο νόμος νομιμοποίησε όλες τις παράνομες εκχερσώσεις για αγροτική χρήση ή οικοδόμηση σε πολλές χιλιάδες στρέμματα ανά την Ελλάδα και στις Κυκλάδες χιλιάδες στρέμματα τα οποία ήταν ανέκαθεν αγροτικές γαίες, χωρίς να φέρουν καμιά παράνομη επέμβαση, τώρα θα γίνουν δασικές εκτάσεις. Το αποτέλεσμα θα καταλήξει να δείχνει σαν ένα είδος κλοπής των ατομικών περιουσιών των νησιωτών.

9. Θα εφαρμοσθεί μια φονταμενταλιστική ακρότητα, που βρίσκει αντίθετους τους περισσότερους φορείς, ενώσεις δασολόγων κλπ καθώς και την συντριπτική πλειοψηφία των δασικών υπαλλήλων στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι έχουν την άμεση γνώση των συνεπειών μιας τέτοιας ανεφάρμοστης εφαρμογής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να ανακληθεί άμεσα και να μην εφαρμοσθεί το με αριθ. 27639/11-5-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

2. Να διευκρινισθεί με νομοθετική ρύθμιση ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν αφορά ούτε τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες, αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες έχουν χρονίσει με ευθύνη του πολίτη.

Καθώς επίσης ότι ως προς τις χαρακτηρισθείσες ως αγροτικές εκτάσεις η καταχώριση του τελεσίδικα κυρωμένου δασικού χάρτη θα είναι πραγματικά οριστική και δεν θα μεταβάλλεται από καμιά εκδοχή μελλοντικής δάσωσης.

3. Να αναμορφωθεί το ΠΔ 32/2016 ως προς το άρθρο 5 παρ. 1 και να εναρμονισθεί με το Ν.998/79, όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών, φρυγανικών οικοσυστημάτων, ως μη δασικών

4. Κατανοώντας την αξία των φρυγανικών χορτολιβαδικών οικοσυστημάτων στα νησιά του Αιγαίου και στις Κυκλάδες ειδικά, εισηγούμαστε το άνοιγμα ενός δημόσιου διαλόγου , με ευφάνταστες προτάσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην προστασία τους, αλλά με τρόπο που δεν θα ακυρώνει τις περιουσίες των νησιωτών και δεν θα δημιουργεί ανασφάλεια και κλονισμό της εμπιστοσύνης τους προς την διοίκηση και το κράτος.

Οι προτάσεις θα μπορούσαν να είναι τόσο γενικές όσο και εξειδικευμένες για το κάθε νησί.

#

Πέραν τούτων, προτείνουμε να ρυθμισθούν νομοθετικά δύο ακόμη θέματα, που αφορούν τις συνέπειες από την ανάρτηση και κύρωση του δασικού χάρτη:

# Στην παρ. 7 αρθ. 3 Ν. 998/79 να συμπεριληφθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες φέρουν οικοδομή ή οικοδομικές άδειες.

# Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο, που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβασθούν.

Ιδιοκτησίες, που περιέχουν αγροτική αλλά και δασική ή χορτολιβαδική έκταση δεν μεταβιβάζονται διότι αν πωληθούν εξ ολοκλήρου θα πρέπει να προηγηθεί η χρονοβόρα διαδικασία της αναγνωριστικής αγωγής για το δασικό ή χορτολιβαδικό τμήμα και μέχρι τότε το αγροτικό τμήμα βρίσκεται σε ομηρία.

Αν πωληθεί μόνο το αγροτικό τμήμα, τότε αυτό εκλαμβάνεται ως υπαίτια κατάτμηση και το τμήμα αυτό χάνει τις πολεοδομικές του ιδιότητες, οπότε η αγοραπωλησία αυτών των εκτάσεων παγώνει.

************

Είπε κάποιος κάτι για μαζικές πυρκαγιές στα νησιά να καθαρίσουν τα φρύγανα?Πηγή: archaeopteryx

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *