Ο Μωάμεθ ζητάει την παράδοση της Πόλης - Ο Κωνσταντίνος αρνείται

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος Πηγή: wikipedia

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος
Πηγή: wikipedia

XXXIX 1 Ἀπαρτίσας οὖν τὰ πάντα, ὡς αὐτῷ ἐδόκει καλῶς, ἔπεμψεν ἔνδον λέγων τῷ βασιλεῖ «Γίνωσκε τὰ τοῦ πολέμου ἤδη ἀπήρτησθαι· καὶ καιρός ἐστιν ἀπό τοῦ νῦν πρᾶξαι τὸ ἐνθυμηθὲν πρὸ πολλοῦ παρ’ ἡμῖν νῦν· τὴν δὲ ἔκβασιν τοῦ σκοποῦ τῷ Θεῷ ἐφίεμεν. Τί λέγεις; Βούλει καταλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀπελθεῖν, ἔνθα καὶ βούλει, μετὰ τῶν σῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καταλιπὼν τὸν δῆμον ἀζήμιον εἶναι καὶ παρ' ἡμῶν καὶ παρά σοῦ; ἤ ἀντιστῆναι καὶ σὺν τῇ ζωῇ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἀπολέσεις σύ τε καὶ οἱ μετὰ σέ, ὁ δὲ δῆμος αἰχμαλωτιστθεὶς παρὰ τῶν Τούρκων διασπαρῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ;» Ὁ βασιλεὺς δ’ ἀπεκρίνατο σὺν τῇ συγκλήτῳ· «Εἰ μἐν βούλει, καθὼς καὶ οἱ πατέρες σου ἔζησαν, εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν συζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γὰρ τοὺς ἐμοὺς γονεῖς ὡς πατέρας ἐλόγιζον καὶ οὕτως ἐτίμων, τὴν δὲ πόλιν ταύτην ὡς πατρίδα· καὶ γὰρ ἐν καιρῷ περιστάσεως ἅπαντες ἐντὸς ταύτης εἰσιόντες ἐσώθησαν καὶ οὐδεὶς ὁ ἀντισταίνων ἐμακροβίω. Ἔχε δὲ καὶ τὰ παρ' ἡμῖν ἁρπαχθέντα ἀδίκως κάστρα καὶ γῆν ὡς δίκαια καὶ ἀπόκοψον καὶ τοὺς φόρους τόσους, ὅσους κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν, κατ’ ἔτος τοῦ δοῦναι σοι καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί γὰρ οἶδας, εἰ θαῤῥῶν κερδᾶναι εὐρεθῇς κερδανθείς; Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».Μετάφραση

XXXIX 1 (Ο Μεχεμέτ), αφού ετοίμασε τα πάντα όπως καλύτερα νόμιζε, έστειλε μήνυμα λέγοντας στο βασιλιά: «Μάθε ότι έχουν τελειώσει οι πολεμικές προετοιμασίες. Ήρθε πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που θέλουμε εδώ και πολύ καιρό. Την έκβασή του την αφήνουμε στο Θεό. Τι λες; Θέλεις να εγκαταλείψεις την Πόλη και να φύγεις, όπου θέλεις, μαζί με τους άρχοντές σου και τα υπάρχοντά τους, αφήνοντας αζήμιο το λαό και από μένα και από σένα; Ή θέλεις να αντισταθείς και να χάσεις τη ζωή σου και τα υπάρχοντά σου και συ και οι μετά σου, κι ο λαός αφού αιχμαλωτιστεί από τους Τούρκους, να διασκορπιστεί σ' όλη τη γη;» Κι ο βασιλιάς με τη σύγκλητο αποκρίθηκε: «Αν θέλεις να ζήσεις μαζί μας ειρηνικά, όπως και οι πρόγονοί σου, ας έχεις την ευλογία του Θεού. Γιατί εκείνοι θεωρούσαν τους γονείς μου ως πατέρες τους και τους τιμούσαν ανάλογα, κι αυτή την πόλη τη θεωρούσαν ως πατρίδα τους. Σε καιρό ανάγκης όλοι τους έτρεχαν μέσα να σωθούν και κανένας αντίπαλός της δεν έζησε πολλά χρόνια. Κράτα τα κάστρα και τη γη που μας άρπαξες άδικα, όρισε και ετήσιους φόρους ανάλογα με τη δύναμή μας κα φύγε ειρηνικά. Σκέφτηκες ότι ενώ νομίζεις πως θα κερδίσεις μπορεί να βρεθείς χαμένος; Το να σου παραδώσω την Πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι ούτε κανενός άλλου από τους κατοίκους της· γιατί όλοι με μια ψυχή προτιμούμε να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δε λυπόμαστε για τη ζωή μας».

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΟΥΚΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ)Πηγή: "Ελληνικός Πολιτισμός"

Σχετικά άρθρα...

2 Σχόλια

 1. Ο/Η Χρυσα λέει:

  Οἱ ὑπέροχοι Λόγοι τοῦ Βασιλιά τίς τελευταῖες ὥρες,γνωρίζοντας τήν ὑπεροχή τοῦ Μωάμεθ,ἁποδεικνύουν τό φρόνημα καί ἐκεῖνα τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀντάξιου ἠγέτη μιάς τέτοιας αὐτοκρατορίας.Ὁ Μωάμεθ καί τίς δύο φορές ἀφοῦ διάβασε τούς αὐτούς τοῦς Λόγους,σκότωσε τοῦς Πρέσβεῖς ποῦ τούς μετέφεραν.
  Ὀ Κωνσταντίνος δέν μποροῦσε να εἶναι ὁ πρῶτος ἀρχηγός τοῦ ὑπόδουλου Γένους.
  Ἐπέλεξε νά΄ναι ὁ τελευταῖος τοῦ ἐλευθέρου..
  Ἐζησε τίς τελευταίες του στιγμές,πιστεύοντας στό θαῦμα πού δέν έγινε.
  Βίωσε τήν αἴσθηση που συμβαίνει λίγες φορές στήν Ἱστορία....
  Αὐτήν,τῆς νίκης τῆς λογικής.
  Ἔπεσε ὡς κοινός στρατιώτης,49 χρονῶν...

  "Τήν Πόλιν ἀνέστησεν καί εἰς ἄκρον εὔδαιμονίας καί τύχης ὡδήγησε καί ἐπί αὐτοῦ Ἑάλω καί εἰς ἐσχάτην δουλείαν καί κακοδαιμονίαν κατέπεσεν"

 2. Ο/Η Ἑλλήνων Φῶς λέει:

  "Ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος - ὄχι μόνο γενναῖος, ἀλλὰ καὶ μέγας στὴ σκέψη καὶ στὴν ψυχὴ - ἤξερε καλὰ ὅτι, κ' ἄν ὅλοι τους πέθαιναν, δὲ θὰ πέθαινε τὸ Γένος, ἐνῶ ἄν, υἱοθετώντας τὶς προτάσεις τοῦ σουλτάνου, δεχόταν νὰ σώσει τὸν ἑαυτό του καὶ ὅλους τους ἄρχοντες, τὸ Γένος θά χανόταν."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *