Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΤΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Άγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη προβολῆς ἑνὸς ἰδανικοῦ προτύπου πρὸς μίμηση γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὑποβοήθηση τοῦ λαοῦ νὰ ἀποκτήση ὀρθὰ πολιτικὰ κριτήρια στὴν ἐπιλογὴ τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ἔθνους μας».

Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τοῦ ἀνεξαρτήτου ἑλληνικοῦ κράτους, Ἰωάννης Καποδίστριας, παραμένει μέχρι σήμερα, μεταξὺ ὅλων ὅσοι κυβέρνησαν, μοναδικός, διότι:

-Εἶχε βαθειὰ καὶ συνειδητὴ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἐκπλήρωνε ἀνελλιπῶς τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα.

-Ὑπῆρξε ἀκατάκριτος καὶ ἄμεμπτος στὴν προσωπική του ζωή, γι’ αὐτὸ ἀποκαλεῖται «ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς».

-Εἶχε σπάνιες ἡγετικὲς καὶ ὀργανωτικὲς ἱκανότητες καὶ ὑπῆρξε διπλωματικὴ ἰδιοφυΐα.

-Δὲν ὑπερηφανεύθηκε, δὲν ἀλαζονεύθηκε, δὲν ἀλλοιώθηκε ἀπὸ τὶς δόξες, τὶς τιμές καὶ τὰ πλούτη, ὅταν μεσουρανοῦσε τὸ «ἄστρο» του στὸ εὐρωπαϊκὸ στερέωμα τῆς διπλωματίας καὶ ὡς ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας ρύθμιζε τὶς τύχες τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν.

-Θυσίασε ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀκόμη καὶ τὴν οἰκογενειακή του ζωή. Δὲν νυμφεύθηκε, γιὰ νὰ βοηθήσει καλύτερα τὴ δοκιμαζόμενη πατρίδα.

-Δὲν ἀπολάμβανε τὶς ἀνέσεις καὶ τὶς ἀπολαβές τοῦ ἀξιώματός του· ἔζησε ὡς ἀκτήμων ἀσκητής, διαθέτοντας τὰ χρήματά του γιὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας.

-Δὲν δέχθηκε τὸν μισθὸ τοῦ κυβερνήτου· ἀντιθέτως, προσέφερε καὶ ἀπὸ τὴν πατρική του περιουσία.

-Δὲν ἦλθε ὡς κυβερνήτης γιὰ νὰ τιμηθεῖ καὶ νὰ διακονηθεῖ, ἀλλὰ νὰ διακονήσει καὶ νὰ ἀνορθώσει τὴν ἐρειπωμένη πατρίδα.

-Εἶναι ὁ μόνος ποὺ σεβάσθηκε καὶ προσπάθησε νὰ προστατεύσει τὴν Ἐκκλησία νὰ παραμείνει ἐλεύθερη χωρὶς πολιτικὲς παρεμβάσεις, διότι ὡς πιστὸ τέκνο της τὴν πονοῦσε καὶ τὴν ἀγαποῦσε.

-Ὁ μόνος ποὺ πολέμησε τὴ μασονία ἐπισήμως.

-Ὁ μόνος ποὺ προσπάθησε νὰ συνδέσει τὸ νεοπαγὲς ἐλεύθερο κρατίδιο μὲ τὴ ρωμαίικη παράδοση καὶ νὰ τὸ προφυλάξει ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις τῶν ξένων δυνάμεων.

-Ὁ μόνος ποὺ προσπάθησε τὴν παιδεία, τὸν στρατό, τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ νὰ τὰ στηρίξει σὲ χριστιανικὰ θεμέλια.

-Ὁ μόνος ποὺ προσπάθησε νὰ ἑνώσει καὶ νὰ ἀξιοποιήσει γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος ὅλες τὶς ἀντιμαχόμενες παρατάξεις.

-Ὁ μοναδικὸς ποὺ εἶχε συνείδηση τοῦ καθήκοντός του ὡς θυσίας. Ἑκουσίως ἀνέλαβε τὸν Σταυρὸ καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴν πατρίδα. Ἔδωσε καὶ τὴ ζωή του, ἀφοῦ πρῶτα θυσίασε γι’ αὐτὴν τὰ πάντα.

Ἄραγε, ἂν σήμερα ὁ Θεὸς μᾶς ἔστελνε ἕναν νέο Καποδίστρια γιὰ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὴ δυσκολία, οἱ Ἕλληνες θὰ τὸν ἀναγνώριζαν; Θὰ τὸν δέχονταν; Θὰ τὸν ἄκουγαν;

Ἢ μήπως θὰ συνεχίσουν νὰ ἀναζητοῦν ψευτοσωτῆρες, λαοπλάνους, διεφθαρμένους πολιτικοὺς καὶ φθορεῖς τῆς πατρίδος;Πηγή: Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *