Ὅλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλάς!

Marin_Sanudo.000

Τὰ «Ἡμερολόγια» (1497-1533) τοῦ Marin Sanuto

Ὁ Marin Sanuto (1466 – 1536), ἀνῆκε σὲ μία ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων καὶ διαπρεπεστέρων ἑνετικῶν οἰκογενειῶν. Ὁ πρῶτος Sanuto ἀναφέρεται σὲ κώδικες τοῦ 420 μ.Χ., καὶ ἡ οἰκογένεια αὐτὴ διατηρήθηκε μέχρι τὸ 1700. Ὁ Marin Sanuto ἐχρημάτισε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν νομοθέτης τῆς ἑνετικῆς ἀριστοκρατίας, κατέλαβε διάφορες ὑψηλὲς θέσεις καὶ τοῦ εἶχε ἐπιτραπῇ νὰ λαμβάνῃ γνώσιν μυστικῶν ἐγγράφων, ὁποιουδήποτε περιεχομένου.

Ἔτσι εἶχε ὁ Sanuto στὴν διάθεσί του ὑλικό, ἀπὸ τὸ οποῖο κατέγραφε σὲ εἰδικοὺς κώδικες καὶ γιὰ δικό του λογαριασμό, ὅλα ὅσα θεωροῦσε ἐνδιαφέροντα καὶ χρήσιμα γιὰ τὴν ἱστορία τῆς πατρίδος του, ἀπὸ τὰ πολυάριθμα ἔγγραφα ποὺ κατέφθαναν στὸ δουκικὸ παλάτι ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους διοικητὲς τὴς ἑνετικῆς ἐπικράτειας.

Τὰ «Ἡμερολόγια» αὐτά φυλάσσονται σὲ ἄριστη κατάσταση στὴν Μαρκιανὴ βιβλιοθήκη καὶ ἀπαρτίζουν 59 τόμους* ἀπὸ 250-500 φύλλα. Εἶναι γραμμένα ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Sanuto στὴν ἑνετικὴ ἀρχαϊκὴ διάλεκτο καὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ πολύτιμα γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐκθέσεις τῶν πρεσβευτῶν καὶ τὰ ψηφίσματα τῆς Γερουσίας, ἐλάχιστα ἄλλα ἒγγραφα διεσώθηκαν.

Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ «Ἡμερολόγια» μὲ τὴν ἡμερομηνία «1503 Δεκεμβρίου 3», ὁ Marin Sanuto δημοσιεύει ἀποσπάσματα δύο μακρῶν ἐκθέσεων οἱ ὁποῖες εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν.

Νὰ σημειώσουμε ὅτι γράφτηκαν 50 μόλις ἔτη μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἶναι πιθανῶς οἱ πλέον αὐθεντικὲς μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γιὰ τὴν κατἀστασιν τῆς Ὀθωμανικῆς ἐπικράτειας.

«… ὁ Μέγας Αὐθέντης εἰσπράττει ἀπὸ τὸν κεφαλικὸν φόρον ἐτησίως δουκάτα 1.200.000. Ἔχει 10.000 γενιτσάρους μὲ 100 ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνδιαφέρονται περὶ τοῦ ποῖος εἶναι ὁ Μέγας Αὐθέντης, ἀρκεῖ μόνον νὰ μισθοδοτῶνται ἀνελλιπῶς. Ὁ σουλτάνος ὀνομάζεται Μπαγεζίτ. Ἔχει τρεῖς βεζὐρηδες, ἤτοι τὸν Ἀχμέτ πασσᾶν, ποὺ εἶναι γαμβρός του, τὸν Μουσταφᾶ πασσᾶν καὶ τὸν Δαοὺτ πασσᾶν. Οἱ βεζύρηδες ἔχουν ὁ καθεῖς 1.000 ἄσπρα τὴν ἡμέραν καὶ ἄλλα 1.000 εἰσπράτουν ἀπὸ τὰ ἰδιόκτητα χωριά των. Ὁ ἀγᾶς τῶν γενιτσάρων ἔχει 500 ἄσπρα τὴν ἡμέραν. Ἔχει ὑπὸ τὰς διαταγάς του 3.000 γενιτσάρους πρὸς 5 ἄσπρα τὸν καθένα ἡμερησίως.

Ὅλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλὰς καὶ ἡ ἐν τῇ Ἀσίᾳ Ἀνατολή… ὁ δεύτερος βεζύρης Μουσταφᾶ πασσᾶς εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ἐχρημάτισε πρεσβευτὴς ἐν Ρώμῃ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ σουλτάνου Τζιέμ. Εἶναι φιλάργυρος, προικισμένος μὲ ἑλληνικὴν εὐφυΐαν, πανοῦργος καὶ εὔστροφος…[…]…»

Ὅλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλάς!Βιβλιογραφία
"ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ", Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Β΄ Ἒκδ., Θεσσαλονίκη 2007.
Ἡ φωτογραφία τοῦ χειρογράφου τοῦ Sanuto εἶναι ἀπὸ τὴν en.wikipedia.org

* Ἐξετυπώθηκαν στὴν Βενετία κατὰ τὰ ἔτη 1879-1902.Πηγή: Ἀνιχνευτές

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *