Ὅπλα κατὰ τῶν πολεμίων τῆς Πίστεως

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

Τὸν μήνα Μάιο, ἂν καὶ ζοῦμε τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀναθυμόμαστε καὶ τὰ πάθη τοῦ Γένους, τὶς Γενοκτονίες καὶ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας. Χίλια χρόνια ἔχουμε δίπλα μας τὸ λυσσασμένο θηρίο τῆς Ἀνατολῆς, τὴν «μάστιγα» τῆς Ἀσίας. Αἰῶνες τώρα πίνει αἷμα ρωμαίικο, παραμένει ἀχόρταγο καὶ ἄπληστο. Καὶ ἐμεῖς, ὅσοι ἀπομείναμε Ἕλληνες σὲ τοῦτο τὸν εὐλογημένο τόπο, τὶς κρισιμότερες ὧρες τῆς νεότερης ἱστορίας μας βρεθήκαμε μὲ ὅ,τι χειρότερο ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν τὰ κομματικὰ διαφθορεῖα. Ἀντὶ νὰ ὁμονοοῦμε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κινδύνου ποὺ ὀνομάζεται Τουρκία, ἡ ὁποία ποδηγετεῖται ἀπὸ ἕναν- τύπου Χίτλερ- παράφρονα Ἐρντογάν, παρακολουθοῦμε τὶς βατραχομυομαχίες τοῦ πολιτικοῦ κηφηναριοῦ. Θυμήθηκα κάτι ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ἱστορία. Ὅταν ἑδραιώθηκε κάπως ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα, ξεβράστηκε δυστυχῶς καὶ τὸ προαιώνιο σαράκι τῆς φυλῆς, ἡ «δολερὴ διχόνοια». Ἐρίζουν οἱ καπεταναῖοι τοῦ Μοριᾶ γιὰ τὴν ἀρχηγία. Μαθαίνοντάς το ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος, τοὺς γράφει: «Σᾶς στέλνω τὸν Δράμαλη μὲ 30.000 ἀσκέρι γιὰ νὰ μονοιάσετε». Καὶ σήμερα τὰ ἀσκέρια τοῦ Δράμαλη καὶ τοῦ Ἰμπραὴμ μᾶς ἀπειλοῦν, ἀπειλὴ θανάσιμη. Χιλιάδες εἰσβολεῖς Μωαμεθανοὶ -οἱ γνωστὲς «συγκινητικὲς ἱστορίες» ποὺ πρόβαλλαν τὰ σαπιοκάναλα ἀποκοιμίζοντας τὸ ζαλισμένο τηλεοπτικὸ κοπάδι, τὸ ὁποῖο καταπίνει ἀμάσητα τὴν προπαγάνδα- κατέφθασαν στὴν χώρα μας γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση, ὁ «βλαμμένος» Τοῦρκος δὲν κρύβει οὔτε προσχηματικῶς τὴν ἁρπακτικότητά του καὶ ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὶς κοκορομαχίες τῆς Βουλῆς καὶ τὸν ἐκκλησιομάχο Φίλη.

Ἤδη σπίτια ἀνοίκιαστα, καὶ ἐδῶ στὸ Κιλκίς, γεμίζουν ἀπὸ μωαμεθανούς. Χρῆμα ἡ ἐγκληματικὴ Νέα Τάξη ἔχει ἄφθονο. Ὅπως ἀκούγεται, δίδονται 400 εὐρὼ τὸ μήνα, μὲ προκαταβολὴ δύο ἐτῶν, γιὰ ὅσους δέχονται τοὺς εἰσβολεῖς στὰ σπίτια τους. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί παρατείνεται ἡ οἰκονομικὴ φρίκη. Ἂν κάνουμε πολλαπλασιασμό, 24 ἐπὶ 400, κατανοοῦμε γιατί πολλοὶ ἐμπερίστατοι Ἕλληνες τοὺς βάζουν στὰ σπίτια τους. Τὸν Σεπτέμβριο θὰ ἔρθουν καὶ στὰ σχολεῖα μας. Ὁπότε, ἂν παραμείνει ἡ νῦν ἀπάτη ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, ἡ πρωινὴ προσευχή, τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, θὰ καταργηθοῦν γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ… «συγκινητικὲς ἱστορίες». Κανεὶς δὲν θὰ μιλᾶ καὶ ἀντιδρᾶ, γιατί θὰ τὸν ἀναμένει ἡ ρετσινιὰ τοῦ «ρατσιστῆ». Οἱ καμπάνες θὰ σιγήσουν καὶ σὲ μερικὰ χρόνια -Κύριος οἶδε-σκαρφαλωμένος κάποιος ἰμάμης στὸν μιναρὲ τοῦ Κιλκὶς θὰ ἀναπέμπει προσευχὲς στὸν Ἀλλάχ. Κι ἐπειδή, ὅπως προεῖπα, ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους θὰ ἐνταθεῖ τὰ ἑπόμενα χρόνια, κυρίως μέσῳ τῆς Παιδείας, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν μετατροπὴ τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν σὲ πολυπολιτισμικοὺς καταυλισμούς, θὰ παραπέμψω σὲ ἕνα σύντομο κείμενο τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. κ. Βάσ. Νικόπουλου μὲ τίτλο «Διατάξεις προστατευτικὲς τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων». Καλὸ εἶναι νὰ τὶς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν γονεῖς καὶ δάσκαλοι – τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς- γιὰ νὰ ὑπερασπίζονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια ἀπὸ τοὺς ποικιλώνυμους Γραικύλους ἐθνομηδενιστές. Ὁ κὺρ Φίλης ἤδη ἔθεσε στὸ στόχαστρό του τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, συνεπικουρούμενος δυστυχῶς ἀπὸ τοὺς νεοπατερικούς… θολολόγους καὶ ὄχι θεολόγους τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ». (Λόγῳ ἀνικανότητας ἀνασύρεται καὶ πάλι ἡ ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν γελοιοποιηθεῖ. Ὅλοι οἱ θεσμοὶ τοῦ σημερινοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συστήματος -κόμματα , ἐκλογές, κοινοβούλιο-ἔχουν χρεωκοπήσει στὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς καλοῦνται νὰ προσεπικυρώσουν τὴν σκηνοθεσία. Τί ρόλο παίζουν οἱ ἐκλογὲς ἐφ’ ὅσον οἱ μείζονες πολιτικὲς ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπὸ τὰ ἐξωεθνικὰ κέντρα-κουαρτέτα).

Ἐπειδὴ ξέρουμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀντιδροῦμε στὰ ἄνομα σχέδια τοῦ ὑπουργοῦ, προτείνω σὲ ὅσους συναδέλφους πιστεύουν εἰς Χριστὸν καὶ ἀγαποῦν τὴν πατρίδα μας, νὰ τροποποιήσουν μόνοι τους τὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα. Κόβουμε μία ὥρα ἀπὸ τὰ «Φυσικά», γιὰ παράδειγμα, καὶ διδάσκουμε Θρησκευτικά. Θὰ ἀντιτείνει κάποιος ὅτι αὐτὸ εἶναι παράνομο ἢ πὼς «θὰ βρῶ τὸν μπελά μου»…Ὅμως «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις». Ἂν αὔριο μεθαύριο μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ἀποκαθηλώσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν αἴθουσα διδασκαλίας, τί θὰ κάνουμε; Θὰ ὑπακούσουμε, θὰ πειθαρχήσουμε; Τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοὺς ἀπειλοῦσαν τὰ θηρία μὲ ἀποκεφαλισμὸ καὶ ἔχυναν μὲ χαρὰ τὸ τίμιο αἷμα τους, φωνάζοντας «χριστιανός εἰμι»! Ἐμεῖς χριστιανοὶ «τοῦ γλυκοῦ νεροῦ» δὲν ἔχουμε τὴν τόλμη καὶ τὴν ἀνδρεία νὰ ποῦμε «ΟΧΙ» στὰ τωρινὰ ἀπολειφάδια; Ντροπὴ νὰ ντροπιαστοῦμε! Παραπέμπω ὅμως στὰ «ἀπολογητικὰ» κείμενα.

Α) ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1) Προστατευτικὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων εἶναι πρωτίστως αὐτὸ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τὸ Σύνταγμα, ὡς γνωστόν, εἶναι ψηφισμένο «εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ἡ ἐπίκλησις αὐτὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ λεγόμενο προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τοῦτο σημαίνει νομικῶς ὅτι ὅλες οἱ πράξεις τῶν ὀργάνων τοῦ Κράτους πρέπει νὰ εἶναι ἐναρμονισμένες πρὸς τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιον, διότι διαφορετικὰ εἶναι ἀπηγορευμένες ὡς ἀντισυνταγματικές. Σημαίνει ὠσαύτως ὅτι τὸ Κράτος «θρησκεύεται» καὶ συνεπῶς ὀφείλει νὰ τιμᾶ καὶ νὰ σέβεται ἀπολύτως τὶς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα τῆς θρησκείας, τὴν ὁποία πρεσβεύει. Ἡ θρησκεία αὐτὴ μὲ βάση τὸ συνταγματικὸ προοίμιον εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστεύει εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἀπόρροια τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀνάρτησις τῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων στοὺς δημόσιους χώρους π.χ. δικαστήρια, σχολεῖα, δημόσια γραφεῖα κ.λ.π. ἀπὸ τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ χωρὶς νὰ ὑποστεῖ τὶς συνταγματικὲς συνέπειες.

2) Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ὁποῖον καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ Κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ σέβονται ὅλοι, τιμῶντες τὰ ἱερὰ αὐτῆς σύμβολα.

3) Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ρητῶς ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνεται στὰ πλαίσια τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας μὲ ὅλα τὰ πρόσφορα μέσα ποὺ αὐτὴ διαθέτει καὶ βεβαίως μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα.

4) Τὸ ἄρθρο 120 πάρ. 4 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖο καθιερώνεται τὸ δικαίωμα ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ἑπομένως καὶ ὁ κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἀνωτέρω συνταγματικῶν προβλέψεων στὰ σχολεῖα, καταγγέλλοντας ἁρμοδίως κάθε παραβάτη αὐτῶν μηδὲ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἑξαιρουμένου.

Β) ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ

1) Τὸ ἄρθρο 181 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, τὸ ὁποῖο προβλέπει τὰ περὶ προστασίας τῆς σημαίας μας τιμωρώντας τὴν ἐπὶ σκοπῷ ἐκδηλώσεως μίσους ἢ περιφρόνησης ἀφαίρεσιν, καταστροφή, παραμόρφωση ἢ ρύπανση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἡ ὁποία ὅμως κατὰ νόμον φέρει ὑποχρεωτικὰ στὸ ἐπάνω δεξιὸ ἄκρο τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.

2) Τὸ ἄρθρο 198 τοῦ Π.Κ. τὸ ὁποῖο τιμωρεῖ τὴν κακόβουλη βλασφημία, ὅποιον δηλαδὴ βρίζει κακόβουλα τὸν Θεό. Ὡς βλασφημία ὅμως μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ἡ πρὸς τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων.

3) Ὁ Νόμος 851/1978 ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὸν Τίμιον Σταυρὸν ὡς τὸ κύριον περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας.Πηγή: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *