Πίσω ἀπὸ τὰ μνημόνια κρύβεται ἡ ἀναπηρία τῆς Φράγκικης θεολογίας

Meteora

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Γιὰ τὸ μίσος τῶν Φράγκων ἐναντίον τῶν Ρωμηῶν, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς πολλά. Θαρρῶ, ὅμως, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει γιὰ ἐμᾶς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ τονισθεῖ, εἶναι ἡ προέλευση αὐτοῦ τοῦ μίσους.(1) Δὲν πρόκειται γιὰ μίσος συναισθηματικῆς τάξεως. Δηλαδὴ ρηχό, ἐπιπόλαιο καὶ εὐκόλως ἀναστρέψιμο. Εἶναι μίσος τάξεως ὀντολογικῆς. Ξεκινάει ἀπὸ τὰ κατάβαθά τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης, ἡ ὁποία εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική μας.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος Βλάχος, διακεκριμένος μελετητὴς τῶν σχέσεων Ἀνατολῆς-Δύσης, γράφει σχετικά: ’’Τό μίσος αὐτὸ ἐκδηλώθηκε ἀκόμη ἀπὸ τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία θέσπισε τὴν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ συνεχίσθηκε ἀργότερα. Ἡ πολιτικὴ τῶν Φράγκων συνδέθηκε μὲ μιὰ θεολογία, ποὺ ἦταν ἀντίθετη μὲ τὴν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς’’. (2)

Πράγματι, πίσω ἀπὸ κάθε ἀπανθρωπία καὶ σκληρότητα τῶν Δυτικῶν ἐναντίον μας, κρύβεται ἡ ἀναπηρία τῆς θεολογίας τους. Θέλετε νὰ θυμηθοῦμε τὴν.... πολιτικὴ τοῦ Ὄθωνα καὶ τῆς τρόϊκας τῶν εὐρωπαίων ἐπιτρόπων του;

1. Τετρακόσια Ὀρθόδοξα μοναστήρια κλείνουν διὰ τῆς βίας, καταληστεύονται, καὶ τὸ προϊόν τῆς λεηλασίας φυγαδεύεται στὰ φράγκικα ἀρχοντικά.

2. Ὁ θρυλικὸς Παπουλάκος διώκεται καὶ φυλακίζεται, μὲ τὴν συγκατάθεση δικῶν μᾶς ἐνδοτικῶν.

3. Προωθεῖται τὸ αὐτοκέφαλόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ταλανίζει μέχρι καὶ αὐτὴ τὴν ὥρα τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τῆς Πατρίδας μας, ὄχι μονάχα σὲ ἐπίπεδο διοικητικό, ἀλλὰ προπαντὸς σὲ θέματα Πίστεως καὶ Ὀρθοπραξίας.

Θέλετε νὰ θυμηθοῦμε τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τὰ γεγονότα τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς;

Δὲν ἤσαν οἱ Δυτικοί, ἐκεῖνοι ποὺ ὀργάνωσαν στρατιωτικά, ποὺ ἐνίσχυσαν οἰκονομικὰ καὶ ποῦ κάλυψαν πολιτικὰ τὴν θηριωδία τοῦ Κεμάλ;

Θέλετε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν Κατοχή;

Γιὰ τὰ 2.000 χωριά μας ποῦ παραδόθηκαν στὴν φωτιά; Γιὰ τὰ δωδεκάχρονα παιδιὰ ποῦ ἐκτελέστηκαν ἐν ψυχρῶ στὰ Καλάβρυτα; Γιὰ τὸν ἐξανδραποδισμὸ ἀθώων γυναικόπαιδων καὶ ὑπερηλίκων ἀνδρῶν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Ἑλλάδος; Γιὰ τὶς ξεκοιλιασμένες ἐγκύους, τὶς καρφωμένες μὲ ξιφολόγχες στὰ δένδρα τοῦ Διστόμου; Γιὰ τὴν πείνα καὶ τὸ θανατικό;

Δὲν ἦταν τὸ μίσος τῶν Γερμανικῶν φύλων ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Ρωμηῶν, πού τὰ προκάλεσε ὅλα αὐτά;

Θέλετε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ μνημόνια τὰ σημερινά;

Γιὰ τὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας; Γιὰ τὴν ἀνεργία καὶ τὴν φτώχεια ποῦ μαστίζουν τὴν Ἑλλάδα μᾶς τὰ τελευταῖα χρόνια; Γιὰ τὰ νιάτα μας ποῦ φεύγουν γιὰ τὰ ξένα; Γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τὸν ἐποικισμὸ τῆς πατρίδας μας ἀπὸ τὰ στίφη τοῦ Ἰσλάμ;

Δὲν εἶναι, ὅλα αὐτὰ τὰ δεινά, δαιμονικὲς μεθοδεύσεις τῆς γερμανικῆς Εὐρώπης, ἐναντίον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ρωμηοσύνης;

Πάντως, αὐτὸ ποὺ ματιάζει πρῶτο-πρῶτο το φράγκικο μίσος, δὲν εἶναι τὰ ὑλικά μας πλούτη. Ἐπειδὴ ἡ ρίζα τοῦ μίσους ἐναντίον τῆς Ρωμηοσύνης εἶναι τάξεως θεολογικῆς, τὸ πρῶτο καὶ κύριο ὄνειρό τους εἶναι νὰ μᾶς ὑποτάξουν ἐκκλησιαστικῶς καὶ νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὴν Πίστη.

Νὰ μᾶς ἀναγκάσουν μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀναγνωρίσουμε ἐκκλησιαστικότητα στὴν ’’κουρελού’’, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἅγιος γέροντάς μας Παΐσιος. Δηλαδή, στὸν κάθε αἱρετικό τοῦ λεγόμενου παγκοσμίου συμβουλίου τῶν ἐκκλησιῶν, στοὺς ὁποίους ἡ ξεθωριασμένη ἐκκλησιολογικὴ μᾶς συνείδηση ἔχει ἤδη , δυστυχῶς, ἀναγνωρίσει μυστήρια, συνεπῶς καὶ ἱεροσύνη.

Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές: Ἀπέναντι στὸ ἄσβεστο μίσος τῶν Δυτικῶν, ὀφείλουμε ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ εἴμαστε διαρκῶς ἐξαιρετικὰ προσεκτικοὶ καὶ νὰ φυλαγόμαστε δεόντως.

Καὶ ὅπως ἔχουν ἀποδείξει τὰ γεγονότα, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τακτικὲς δικές τους. Δηλαδή, μὲ ἀγαπολογίες καὶ δημόσιες σχέσεις. Μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μονάχα μὲ τὸν τρόπο τὸν δικό μας.

Δηλαδή, μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια, μὲ φιλότιμο, μὲ ἀγωνιστικότητα, μὲ προσήλωση στὴν Πατερική μας παράδοση, καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα μὲ ἀναφορὰ στὸ θέλημα καὶ στὴν Πρόνοια τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ.

Μὲ δυὸ λέξεις: Μὲ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας.

(1). Ἡ Πτώση τῆς Πόλης ὠφείλετο σὲ δυὸ κυρίως λόγους: Πρώτον, στὴν προηγηθεῖσα καταστροφὴ καὶ καταλήστευση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Φράγκους τὸ 1204 καὶ δεύτερον, στὸ μίσος τῶν Δυτικῶν ἐναντίον τῆς Ρωμηοσύνης. (Συμπέρασμα τοῦ Στῆβεν Ράνσιμαν)

(2). Ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ’’Ἡ Πόλις ἑάλω, ἀλλὰ ζῆ’’. http://agiameteora.net/index.php/i-polis-ealo/1796-i-polis-ealo-alla-kai-zi.html)Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *