Προεστοὶ καὶ κοτζαμπάσηδες

Ἀπὸ τὸν φίλο Ἀνδρέα Γερμανό:

Κατανοῶ τὸν πατέρα τοῦ νεαροῦ 16χρονου ποὺ ὑπέγραψε τὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν κατοχικὸ ἡγέτη Ἀκιτζὶ μὲ τὴν ὁποία ζητᾶ συγγνώμη γιὰ τὴν πράξη τοῦ παιδιοῦ του..

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ πατέρα του καὶ ὁμολογῶ ὅτι μετὰ ἀπὸ τόσες πιέσεις ποὺ ἐδέχθη τὸν συμμερίζομαι καὶ κατανοῶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἠναγκάσθη νὰ ὑπογράψῃ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή.

Λέω «ὑπέγραψε» καὶ ὄχι «ἔγραψε» γιατί ἐὰν διαβάσῃ κάποιος προσεχτικὰ τὴν ἐπιστολή, θὰ διαπιστώση ὅτι οὐδεὶς πατέρας θὰ ἔγγραφε αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ καὶ οὐδέποτε θὰ ζητοῦσε τὴν κατανόηση τοῦ κατακτητοῦ.

Ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ὑπαγορεύθη καὶ συνετάχθη ἀπὸ κάποιαν ὑπηρεσία καὶ ὁ πατέρας μετὰ ἀπὸ πίεση ἢ καὶ ἀπειλὲς ἠναγκάσθη νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὰς ὑποδείξεις…

Συγχαρητήρια λοιπὸν στὸ Κράτος, στὶς ὑπηρεσίες του καὶ τοὺς κάθε λογὴς ὑπερμάχους τοῦ ἐξευτελισμοῦ, τοῦ διασυρμοῦ καὶ τῆς ταπεινώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς πατρίδος.

Δῶστε τὰ κλειδιὰ στὸν Ἀκιτζί!!!

Καὶ μία καὶ φθάσαμε ἔως ἐδῶ καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλος πάτος, τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ὁ φίλος Πρόεδρος Νίκος Ἀναστασιάδης, στὴν ἑπομένη συνάντηση ποὺ θὰ ἔχη μὲ τὸν Ἀκιντζὶ νὰ τοῦ παραδώσῃ τὰ κλειδιὰ καὶ τῆς ὑπολοίπου Κύπρου. Γιατί; Ποιὸς ξέρει ὅτι δὲν θὰ εὐρεθῆ συντόμως ἕνας ἄλλος 16χρονος ποὺ θὰ κατεβάση καὶ πάλι τὴν σημαία τῆς κατοχῆς;;; Καὶ τότε; Τί θὰ ποῦμε στὸν κατοχικὸ ἡγέτη;;
Πάλι θὰ ἀναγκάσουμε τὸν πατέρα νὰ στείλῃ ἐπιστολή;

Γιὰ αὐτὸ κύριε Πρόεδρε δῶστε τὰ κλειδιὰ στὸ πραγματικὸ ἀφεντικὸ τῆς Κύπρου. Ναί!!! Στὸν κ. Ἀκιτζί, γιατί πάντοτε θὰ ὑπάρχη ὁ φόβος νὰ χάσῃ ἕνας νεαρὸς τὴν ζωή του γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῆς πατρίδος του καὶ νὰ θυμώσῃ ὁ Μεγάλος Βεζύρης καὶ νὰ μαζέψῃ ὅλους τους προεστοὺς καὶ κοτζαμπάσηδες καὶ τὴν Κυπριακὴ ELIT καὶ νὰ τοὺς σφάξῃ ἄδικα, ὡς ἀντίποινα γιὰ ἕνα παλιόπαιδο…!!!

ΠΡΟΕΔΡΕ εἶναι ἡ μόνη λύσις!!!Πηγή:

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *