Σύγκριση Νεοτούρκων καὶ Σύριζα, 1919-2019.

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)

Παραβάλλοντας τὴν πρὸ ἑνὸς αἰῶνος ἱστορία τοῦ ἐθνικιστικοῦ κινήματος τῶν Νεοτούρκων καὶ τοῦ ἡγέτη τους Κεμὰλ Ἀτατούρκ καὶ τὴν πορεία ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τοῦ νεοαριστεροῦ κινήματος τοῦ Σύριζα καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ του Ἀλέξη Τσίπρα, θὰ λέγαμε τὰ ἐξῆς:

– Ὁ πρῶτος, Κεμὰλ Ἀτατούρκ, γεννήθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, ἐνῶ ὁ δεύτερος, Ἀλέξης Τσίπρας γεννήθηκε  στὴν Ἀττική. Ὁ πρῶτος νωρὶς ἐπιδόθηκε σὲ μιὰ στρατιωτικὴ σταδιοδρομία, ἐνῶ ὁ δεύτερος γρήγορα ἐπιδόθηκε σὲ μιὰ πολιτικὴ σταδιοδρομία.

– Ὁ δεύτερος ἔχει κύρια ἀναφορά, ὅπως εἴχε καὶ ὁ πρῶτος, ὑποτίθεται σὲ ἐλευθερία, ἰσότητα καὶ δικαιοσύνη.  Στόχος του δεύτερου εἶναι, ὅπως ἦταν καὶ τοῦ πρῶτου, ἕνα κατὰ τὴν ἀντίληψή τους ἐκσυγχρονισμένο, ἐξευρωπαϊσμένο κράτος.

– Ἡ γέννηση καὶ διάδοση τοῦ κινήματος τῶν Νεοτούρκων, ὅπως καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Σύριζα στὴν ἐξουσία, σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση κατὰ τὴν ἐποχή ποὺ συνέβησαν, στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία κατὰ τὴν δύση της στὴν πρώτη περίπτωση, στὴν πτωχοποιημένη Ἑλλάδα τῶν τελευταίων χρόνων στὴν δεύτερη.

– Σύμμαχος καὶ ἐντολέας τῶν Νεοτούρκων ἤταν οἱ Γερμανοί, ὅπως εἶναι καὶ σήμερα τῶν Συριζαίων. Παρόλη τὴν ἤττα τους κατὰ τὸν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οἱ Γερμανοί, εἶχαν τὴν ἱκανοποίηση νὰ δοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Μικρὰς Ἀσίας νὰ καταστρέφεται διὰ χειρῶν τῶν ὀργάνων τους Νεοτούρκων, ποὺ πρώτοι ἐφάρμοσαν ἐπιτυχῶς τὶς γερμανικῆς ἐμπνεύσεως μεθόδους μαζικῆς ἐξόντωσης στὴν ὑπηρεσία τῆς γενοκτονίας. Δὲν θὰ πρέπει νὰ μας προξενεῖ ἐντύπωση ὁ χειρισμὸς τῶν ΜΑΤ ἀπὸ τὴν διοίκηση τοῦ Σύριζα, ποὺ ὅσο δὲν εἶχε τὴν ἐξουσία τασσόταν ὑπὲρ τῆς καταργήσεώς τους, καὶ τώρα μέσω αὐτῶν τυλίγει μέσα σὲ σύννεφα αἐρίων, καὶ μάλιστα ἀκόμα καὶ ληγμένων ἐδῶ καὶ μήνες, τὸν πολυπληθὴ λαὸ τῶν συλλαλητηρίων, χωρὶς νὰ λογαριάζει ἡλικίες – πόσα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἀθώοι  καὶ ἀνυποψίαστοι, δὲν πνίγηκαν μέσα σὲ θαλάμους τέτοιων αἐρίων ἀπὸ τὶς ναζιστικὲς δυνάμεις τῆς Γερμανίας; Αὐτὸ τὸν τρόπο μόνο ξέρουν.

– Οἱ  Νεότουρκοι ἐπιχείρησαν νὰ ἐκτουρκίσουν ὅλους τοὺς πληθυσμούς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας (Βόρεια Ἑλλάδα, ἰδίως Θράκη), οἱ Συριζαίοι προσπαθοῦν νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους κάτοικους τῆς Ἑλλάδας, τηρώντας ταυτόχρονα μιὰ ἄκρως εὐνοϊκὴ στάση ἀπέναντι στοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ ὅπου ἀλλοῦ βρίσκονται στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ὅπως καὶ ἄφησαν τὴν Ἑλλάδα ξέφραγη καὶ δέχθηκαν μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες χιλιάδες λαθραίως εἰσερχόμενους στὴν χώρα μας μετανάστες, στὴν μεγάλη πλειοψηφία τους μουσουλμάνους.

– Οἱ Νεότουρκοι μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης ἀκύρωσαν τὴν συνθήκη τῶν Σεβρῶν, ἐνῶ οἱ Συριζαίοι μὲ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀκύρωσαν τὴν Ἐνδιάμεση Συμφωνία τοῦ 1995. Καὶ οἱ δύο συμφωνίες ἦταν ὑποχωρητικὲς καὶ ταπεινωτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἰδίως ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔγινε χωρὶς κάποια πολεμικὴ ἤττα τῶν Ἑλλήνων, αὐτοβούλως τῆς  Κυβέρνησης τοῦ Σύριζα.

– Στὶς 19 Μαΐου 1919 ἀρχίζει ἡ δεύτερη φάση τῶν διώξεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺς Νεότουρκους, ποὺ ὁδήγησε στὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Καππαδοκίας, τῆς Ἰωνίας, ξεριζώνοντας τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς Μικρὰς Ἀσίας, χιλιάδες χρόνια ριζωμένο ἐκεῖ, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ποὺ ἐκδίωξε ὁριστικὰ τοὺς Πέρσες, τότε διασωσμένο καὶ ἐδραιωμένο πλέον μόνιμα γιὰ ὁλόκληρες χιλιετίες. Στὶς 20 Ἰανουαρίου 2019, ἑκατὸ χρόνια ἀργότερα, οἱ Συριζαίοι, μὲ τὴν βοήθεια καὶ ὁκτῶ ἄλλων βουλευτῶν, παιρνοῦν τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκχωροῦν τὸ ὄνομα τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Βασιλιὰ τῶν Ἑλλήνων, ὅπως τὸν ὀνομάζουν ἱστορικὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς καὶ μεταγενέστερες, μὲ τὸ ὁποῖο ὄνομα χαρακτηρίζονται καὶ ὅσοι Ἕλληνες κατάγονται ἀπὸ αὐτή, δηλαδὴ Μακεδόνες, στὸ γειτονικὸ κρατίδιο μὲ πρωτεύουσα τὰ Σκόπια, ὅπου ὁ βασικὸς πληθυσμὸς εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ἐμφανίστηκε στὴν περιοχὴ πρώτη φορὰ τὸν ἕκτο αἰώνα μ.Χ., χρησιμοποιῶντας αὐτὸ τὸ ὄνομα γιὰ τὴν κρατικὴ ἀναγνώρισή του, καθῶς καὶ γιὰ τὴν ἀναγνώριση μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα τῆς γλώσσας του καὶ ἐθνικότητάς του. Πλέον στὶς ἐμπορικὲς συναλλαγές, τὸ νέο αὐτὸ κρατίδιο θὰ ἔχει τὰ δικαιώματα ἐπὶ τοῦ ὀνόματος, ἐνῶ ἀποκτὰ καὶ πρόσβαση στὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ. Τὰ βιβλία Ἱστορίας σκοπὸς εἶναι νὰ ξαναγραφοῦν. Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ἀκολουθεῖ ἡ Βορειοελλαδίτικη καταστροφή καὶ μαζὶ σὰν ἕνα, οἱ ἐκτὸς καὶ οἱ ἐντὸς τῶν τειχῶν, οἱ μισέλληνες ἐθνικιστὲς Νεότουρκοι καὶ οἱ πεμπτοφαλαγγίτες ἐθνομηδενιστὲς Συριζαίοι, βάλθηκαν νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα στοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὰ ὅσα κληρονόμησαν ἀπὸ τὸν μοναδικὸ στὴν παγκόσμια ἱστορία αὐτὸν προγονό τους, τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ἔτσι, μετὰ τοὺς εἰς ἀνατολὰς δικούς τους μέσα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων τόπους καὶ πολιτισμούς, θέλουν νὰ τοὺς ἀρπάξουν καὶ τὸ ὄνομα καταγωγῆς του προγόνου τους ποὺ δικαιωματικὰ φέρουν, τὸ ὁποῖο αὐτὸς ἐδόξασε καὶ ἄφησε σὲ αὐτοὺς ὡς ἀπογόνους του. Καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀδικία αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια τῆς ἱστορίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στὸ τέλος τοῦ ἴδιου τοῦ τόπου τῆς καταγωγῆς, τῆς μίας καὶ μόνης Μακεδονίας, τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία σήμερα ἀποτελεῖ σχεδὸν πλήρως  ἑλληνικὸ ἔδαφος.


-Ὅπως ὁ ἄθεος Κεμάλ Ἀτατούρκ δημιούργησε τὸ σύγχρονο, κοσμικό ‘ἐθνοκράτος’ τῆς Τουρκίας, προσπαθῶντας νὰ τὸ ἀπελευθερώσει πλήρως ἀπὸ τὴν θρησκεία καὶ νὰ τὸ βασίσει σὲ δυτικὰ πρότυπα, ἔτσι καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ποὺ δηλώνει ὁ ἴδιος ἄθεος, προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει ἕνα οὐδετερόθρησκο κράτος, ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν θρησκεία, ὅπου ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμὸς δὲν θὰ εἶναι πιὰ ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία (ἔστω καὶ ἄν ‘γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου’ δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ἀφαιρέσει ἀρχικὰ τὸν χαρακτηρισμὸ αὐτὸ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, προσθέτωντας ὅμως ὡστόσο καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ ‘οὐδετερόθρησκο’), καὶ σὲ αὐτὸ στοχεύει μέσω τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτήρα τῆς παιδείας μας, τῆς ἀλλοίωσης τῶν σχολικῶν βιβλίων, καὶ μάλιστα τῶν θρησκευτικῶν, τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος μισθοδοσίας τῶν ἱερέων.

-Καὶ ὅπως τὸ τούρκικο ἔθνος δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸ κράτος τῆς Τουρκίας εἶναι κατασκευασμένο καὶ τεχνητό, συνονθύλευμα λαῶν ἐντελῶς διαφορετικῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς, ἔτσι καὶ τὸ «μακεδονικὸ ἔθνος» ποὺ ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἐμπνεύστηκαν οἱ ἀριστεροὶ ἀρχιτέκτονες στὴ χώρα μας καὶ οἱ γείτονές τους, δὲν ὑπάρχει, οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες καὶ δὲν ἀποτελοῦν ἐθνικότητα ξεχωριστή, ἐνῶ στὴν διπλανὴ χώρα οἱ Ἕλληνες εἶναι μειοψηφία, ποὺ δὲν τοὺς λογαριάζουν, μὲ τὴν πλειοψηφία νὰ ἔχει σλαβικὴ καταγωγή. Ὅπως καὶ τὸ κράτος τῆς «Βόρειας Μακεδονίας» εἶναι ἐπίσης τεχνητό, ποὺ μάλιστα ἔχει βασίσει τὴν ὕπαρξή του στὸ σφετερισμό εἰς βάρος τῶν γειτόνων του.

– Ἄν καὶ μὲ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις Γαλλία, Ἀγγλία καὶ Ρωσία ἀρχικὰ βρίσκονταν ὁ Κεμὰλ σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση, στὸ τέλος βρέθηκε σύμμαχος μὲ ὅλους αὐτοὺς καὶ δέχθηκε τὰ συγχαρητήριά τους γιὰ τὶς ‘ἐπιτυχίες’ του (ἡ μεγαλύτερη ‘ἐπιτυχία’ του ἦταν ἡ ὁλοκλήρωση γενοκτονίας χριστιανικῶν μικρασιατικῶν πληθυσμῶν) καὶ τὴν δημιουργία τοῦ κράτους του. Ἔτσι καὶ ὁ Τσίπρας, μετὰ ἀπὸ ὁλιγόμηνη διαμάχη ἀρχικὰ μὲ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς Δύσης, ὑπέκυψε  στὴν συνέχεια σὲ αὐτοὺς ἱκανοποιῶντας τὰ  συμφέροντά τους καὶ δέχθηκε επανειλημμένα συγχαρητήρια ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀξιώνουν μιὰ Ἑλλάδα ὑποτελὴ καὶ ὑποχείριό τους, ὑπακούουσα στὰ κελεύσματά τους χωρὶς ἀντιδράσεις καὶ διεκδικήσεις.

Ὅμως κανεῖς ποὺ ἀγαπάει τὴν πατρίδα Ἑλλάδα καὶ τὴν ἱστορία της ἄς μὴν παραιτηθεῖ, ἀκόμη καὶ ἄν οἱ πάντες συντάσσονται μὲ αὐτὴ τὴν ἐλεεινὴ καὶ οἰκτρὴ κατάσταση ποὺ βρέθηκε ἡ πατρίδα μας καὶ χαίρονται  μὲ τὰ ‘μεγάλα κατορθώματα’ τῶν Συριζαίων καὶ τῶν γειτόνων φίλων τους στοὺς ὁποίους ἐκχώρησαν τὸ ἔνδοξο ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ποὺ εἶναι ἑλληνικὸ καὶ μόνο ἑλληνικό, καὶ αὐτὴ εἶναι Ἑλλάδα καὶ μόνο Ἑλλάδα, καὶ τοὺς δημιούργησαν μὲ αὐτὸ κράτος, γλώσσα καὶ ἐθνικότητα. Ἀλλὰ, ἀκόμα καὶ ἄν μᾶς τὰ πάρουν ὅλα, καὶ πάλι κανεῖς νὰ μὴν τὸ βάζει κάτω. Καὶ στοὺς ἁγίους καὶ στοὺς ἐθνικοὺς ἥρωες τὰ πήραν ὅλα, συχνὰ ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τους τὴ ζωή, καὶ ὅμως ἔχουν μείνει ἀθάνατοι, ζοῦν καὶ βασιλεύουν μέσα στοὺς αἰώνες.

Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία, ὅπως ἐξελίχθηκαν τὰ πράγματα, εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ ἀναγκαίο νὰ προσέξουμε καὶ νὰ γνωρίζουμε καλὰ κάτι, χωρὶς νὰ τὸ ξεχνάμε, ὥστε μπορέσουμε νὰ ἀντισταθοῦμε καλῶς. Οἱ ὑπεύθυνοι ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν γειτόνων γιὰ τὴν τήρηση τῆς συμφωνίας, ἐξ᾿ ἀρχῆς ἤδη, δὲν ἔπαυσαν νὰ τὴν παραβιάζουν σὲ πλειάδα σημείων, πράγμα ποὺ ἀναφέρουν πλήθος δημοσιεύσεων στὸ διαδίκτυο: α) Δὲν μιλοὺν γιὰ «Βόρεια Μακεδονία», ὅπως ἀναφέρει ἡ συμφωνία, τουλάχιστον ἐντὸς τῆς χώρας, ἀλλὰ γιὰ «Μακεδονία» σκέτο, β) δὲν μιλοὺν γιὰ «Πολίτες τῆς Βόρειας Μακεδονίας», ἤ ἔστω γιὰ «Βόρειους Μακεδόνες», ἀλλὰ γιὰ «Μακεδόνες» σκέτο, γ) δὲν λογάριασαν τὸ δημοψήφισμα, ποὺ ἔκαναν, ὅπως ὅριζε ἡ Συμφωνία, ὅπου ἀντὶ γιὰ τὴν ἀναμενόμενη περίπου 50% συμμετοχὴ τῶν πολιτῶν, τελικὰ μόνο τὸ 34% πολιτῶν πήγε νὰ ψηφίσει, δ) δὲν πέρασαν τὶς συνταγματικὲς ἀλλαγές στὴ Βουλή τους ἐγκαίρως μέσα στὸ ἔτος 2018, ὅπως προέβλεπε ἡ συμφωνία, πράγμα ποὺ φέρει πολὺ βάρος γιὰ διεθνὴ συμφωνία, ε) δὲν τὶς ἐφάρμοσαν ἀμέσως καὶ προτοῦ ἔρθει ἡ συμφωνία στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ἀλλὰ οὔτε καὶ τώρα ποὺ ἦρθε, καὶ τελικὰ εἶναι ἀβέβαιο τὸ πότε αὐτὸ θὰ γίνει (βέβαια αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ κάνουν, γιατὶ ἀλλιῶς δὲν θὰ μποροῦν νὰ μποῦν στὴν ΕΕ καὶ στὸ ΝΑΤΟ – πῶς ἄραγε ὅμως μποροῦμε νὰ περιμένουμε ὅτι μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ τὸ κάνουν κατὰ τὰ προβλεπόμενα σωστά, χωρὶς νὰ προκύψουν νέα θέματα;), στ) ὁ λόγος τους συχνὰ ὁδηγεῖ καθαρὰ σὲ ἀλυτρωτισμό, ποὺ τόσο κόπτονται νὰ διασφαλίσουν μὲ τὴν συμφωνία ὅτι θὰ ἀποφευχθεῖ, καὶ ὅμως δὲν φαίνεται σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ τηρεῖται αὐτό, ὁπότε εἶναι εὐνόητο ὅτι οὔτε καὶ θὰ τηρηθεῖ. Ἄρα λοιπὸν ἄν δὲν τὴν τηροῦν αὐτοί, γιατὶ νὰ τὴν τηροῦμε ἐμεῖς, πολὺ περισσότερο ὅταν κραυγαλέα τὸ δίκιο καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι μὲ τὸ μέρος μας, μὲ αὐτὴ τὴν συμφωνία βάναυσα νὰ τὰ καταπατεῖ; Καὶ μὴ ξεχνάμε ἐδῶ ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἀλήθεια μᾶς εἶπε: «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.», Ιω. 16,33.

Καὶ νὰ ἐπαναλάβουμε ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι ἀκόμα καὶ ἄν μᾶς τὰ πάρουν ὅλα, πάλι τότε κανεῖς νὰ μὴν τὸ βάζει κάτω. Καὶ τοῦ Κυρίου τὰ πήραν ὅλα, τοὺς ἔχασε ὅλους, ἔμεινε μόνος, τοῦ πῆραν τὸν χιτώνα, στὸ τέλος καὶ τὴν ζωή, ὑψώνοντάς Τον πάνω στὸ Σταυρό. Καὶ ὅμως ἐκεῖ ποὺ φαίνονταν ὅτι ὅλα εἴχαν τελειώσει, κανένας δὲν μποροῦσε νὰ βοηθήσει, καμιά  ἐλπίδα δὲν ὑπήρχε, τότε ἦταν ποὺ ὅλα ἄρχιζαν. Ἀναστήθηκε!


Ἀντίβαρο

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *