ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

banksy-euro-greece

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»

Τί πήραμε ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους; Ψίχουλα… «Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν» (Κοιλοπονοῦσε ἕνα βουνὸ καὶ γέννησε ἕνα ποντίκι, δηλ. πολὺ – πολὺ μικρότερα τῶν προσδοκομένων τὰ ἀποτελέσματα). Συνεχῶς παίρνουμε δῆθεν λεφτὰ ποὺ γυρίζουν στοὺς ἴδιους…

Δώσαμε τὰ πάντα καὶ πήραμε δόσεις… ναρκωτικοῦ καὶ ὑποκατάστατα φαρμάκων, γιὰ νὰ ξεγελιόμαστε… «ἄχρι καιροῦ».

Γίναμε αἰχμάλωτοι γιὰ ἕνα αἰώνα!

Στὸ βωμὸ τῆς ἀξιολόγησης, τῆς ἐκταμίευσης καὶ τῆς ἐλάφρυνσης, κυρίως χάριν τῶν Γερμανικῶν ἐκλογῶν καὶ τῶν ἀμερικανικῶν ἀπαιτήσεων, πουλήσαμε τὰ πάντα.

Δεχτήκαμε τρία ἐπίσημα μνημόνια καὶ ἕνα ἀέναο κόφτη.

Χάσαμε λιμάνια, ἀεροδρόμια, συγκοινωνίες, φυσικὰ καὶ ἐνεργειακὰ ἀγαθά, δήλ. ἀξιοπρέπεια, ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα καὶ κυριαρχία. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ποῦμε «τὸ νερὸ νεράκι».

«Ἁμαρτήσαμε, ἀνομήσαμε, τίποτε δὲν σεβαστήκαμε καὶ ἀδικήσαμε τὴ χώρα καὶ τὸ λαό μας».

Κι ὄχι μόνο οἰκονομικά…

Ὁ Δούρειος Ἵππος τῆς Οἰκονομίας ἔφερε κατάργηση τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, Ὑπογραφὴ Συμφώνου Συμβίωσης, Κοσμικὸ κράτος, ἀδιοριστία ἱερέων, χτύπημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Οἰκογένειας, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Φυλῆς μας.

Ἀνέθαλλαν ὅλα τὰ ἀριστερὰ ἄνθη τοῦ κακοῦ στὴ συγκεκριμένη συγκυρία: ἀπιστία, ἀθεΐα, ἐκκλησιομαχία, ἀνθελληνισμός, χτύπημα στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν ἱστορία.

Ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες βγῆκαν ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ μεῖς κατὰ ἕνα παράξενο τρόπο πηγαίνουμε ὅλο καὶ παραπίσω μὲ προαπαιτούμενα καὶ εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες καὶ ἀξιολογήσεις.

Φταῖμε ὡς χώρα καὶ πολιτικὴ πρακτική. Κάναμε μεγάλα λάθη. Λειτουργήσαμε συχνὰ ὡς ἀνεγκέφαλοι:

1] Ὑπογράψαμε τὴ συνθήκη τοῦ Δουβλίνου 2 σύμφωνα μὲ την ὁποία ἡ ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν δὲν ἐπιβάλλεται πέραν τῆς ἀμέσως προηγούμενης χώρας… Κλείσαν καὶ τὰ σύνορα οἱ βόρειοί μας… Μείναμε ἐμεῖς κι αὐτοί…

2] Τὸ δεύτερο, δεχτήκαμε νὰ μετακυλιστοῦν τὰ χρέη μας καὶ ἀπὸ τραπεζικὰ νὰ γίνουν κρατικά… μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται…

3] Ἡ παρουσία δὲ ὑπερπληθῶν μεταναστῶν στὴ χώρα ἀλλοιώνει πλέον τὴ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ, τροφοδοτεῖ ἀπαράδεκτους μικτοὺς γάμους, ἑδραιώνει τὸν μουσουλμανισμό, δημιουργεῖ προϋποθέσεις Κοσσοβοποίησης τμημάτων τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδας, ρίχνει τὰ ἐργατικὰ μεροκάματα καὶ μειώνει τὴν ἀγορὰ καὶ προσφορὰ ἐργασίας, διαλύει τὶς ἐργασιακὲς ἑνώσεις καὶ σχέσεις καὶ θεριεύει τὸ κεφάλαιο καὶ τὸν ἐργασιακὸ μεσαίωνα.

4] Φτιάξαμε ἕνα ξενόδουλο ὑπερταμεῖο «κράτος ἐν κράτει» γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας καὶ εἶναι ὅλα ὑποθηκευμένα

5] Δεχτήκαμε ἕνα ἄτυπο ἀέναο μνημόνιο

6] Ἀνεχτήκαμε τὶς ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας γιὰ τοὺς μετανάστες, ὅτι ἂν δὲν τοὺς παραλάβουμε ἐμεῖς ἢ δὲν παραλάβουν αὐτοὶ (=οἱ Τοῦρκοι) τὰ λεφτὰ γιὰ τοὺς δικούς τους…θὰ ξαναπλημμυρίσει ἡ χώρα μὲ καραβιὲς ξένων.

7] Δὲν τολμήσαμε νὰ ἀνακηρύξουμε τὴν ΑΟΖ καὶ ἀνεχτήκαμε στὸ σβέρκο μᾶς ἐποπτεῖες, ἐπιτηρήσεις, διευθυντήρια, ἐλεγκτές, τρόϊκες καὶ κουαρτέτα, γίναμε ἐντολοδόχοι ξένων κέντρων καὶ κυβερνήσεων.

Ἔχουμε σκεφτεῖ ποτὲ γιατί γίνονται ὅλα αὐτὰ στὴν δύσμοιρη Πατρίδα μας;

Ὅλα ἔγιναν καὶ γίνονται γιὰ ἕνα νόμισμα. Γιὰ τὸ Εὐρώ. Τὸ καταραμένο τὸ εὐρώ. Καὶ γιὰ νὰ μὴ βγοῦμε ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη…

Τὸ σκληρὸ νόμισμα… Τὸ ἀπάνθρωπο…

Τὸ δελεαστικὸ ἀρχικὰ καὶ ἀπογοητευτικὸ στὸ τέλος…

Γι᾽ αὐτὸ τὸ εὐρώ, τὴν παραμονὴ στὴ ζώνη τοῦ εὐρώ, ὑπῆρξαν οἱ ἐπιδοτήσεις, οἱ ἐξισορροπήσεις, τὰ μνημόνια, οἱ μεταρρυθμίσεις, οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, οἱ ἰδιωτικοποιήσεις, ὁ κόφτης, τὸ ὑπὲρ-ταμεῖο…

Γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὸ εὐρώ: ἔγιναν καὶ ἀπολύσεις καὶ ὁριζόντιες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ ἐπιβλήθηκε φορολογία δυσβάστακτη καὶ δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ καὶ ἔλεγχος κεφαλαίων…

Μάλιστα τὴ στιγμὴ ποὺ ἄλλες μεγάλες χῶρες τῆς ΕΕ δὲν ἔχουν μπεῖ στὴ ζώνη τοῦ εὐρὼ καθόλου καὶ διατηροῦν σχετικὴ αὐτονομία. Καὶ μάλιστα τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἄλλες χῶρες σκέφτονται ἄμεσα τὴν ἀποχώρησή τους ἀπὸ τὴν ΕΕ γιὰ διαφόρους λόγους.

Ἐμεῖς λατρέψαμε τὸ εὐρώ. Ἀφοσιωθήκαμε σ΄ αὐτό. Τοῦ δώσαμε ὑπεραξία ποὺ δὲν τὴν ἔχει μὲ τίποτε. Χάσαμε τὸ πιὸ ἀρχαῖο νόμισμα τῆς Εὐρώπης, τὴ δραχμή, καὶ ἀσυναίσθητα κάναμε τὸ εὐρὼ θεὸ στὴ ζωή μας. Τὸ θεοποιήσαμε σὰν νὰ ἤμασταν ἰθαγενεῖς ἀπολίτιστοι ποὺ χάσκουν μπροστὰ στὰ καθρεπτάκια τῶν δυτικοευρωπαίων. Πέσαμε στὸ ἁμάρτημα τοῦ μαμωνισμοῦ καὶ εἴπαμε δυστυχῶς «εὐρὼ ἀντὶ πάσης θυσίας», δηλαδὴ «εὐρὼ καὶ πάρτε μας τὸ κεφάλι». Κι ἄλλο ποὺ δὲν ἤθελαν οἱ ἐκδοροσφαγεῖς τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης: «μᾶς πῆραν τὰ κεφάλαια καὶ τὸ κεφάλι». Ἡ ὑπόθεση τοῦ εὐρώ, ὅσο καλὰ κι ἂν ξεκίνησε μὲ ἐπιδοτήσεις καὶ χορηγίες καὶ ΕΣΠΑ, τόσο πιὸ πονηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ κατέληξε σὲ δάνεια καὶ χρέη καὶ ἄλλες ρυθμίσεις, ποὺ βγάζουν ἕνα λαὸ ἀπὸ τὸν παραδοσιακό του δρόμο. Ρυθμίσεις ποὺ φτάνουν στὴν ἀνατροπὴ καὶ ἀλλοίωση τοῦ ἀξιακοῦ τοῦ κώδικα καὶ στὸ ἦθος του καὶ στην πίστη του. Τὸ εὐρὼ μᾶς ὁδηγεῖ σταθερὰ στὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ στὴν ἀπόλυτη δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὸ εὐρὼ τὰ θέλει ὅλα: καὶ μετανάστες, καὶ ἀλλαγὲς στὸ σύνταγμα καὶ πολυπολιτισμικὴ οὐτοπία, καὶ κοσμικὸ κράτος καὶ ἀδιοριστία ἱερέων καὶ ἀνάδειξη μειονοτήτων καὶ προσφυγικὲς ροὲς καὶ κλειστὰ σύνορα καὶ τὴν Ἑλλάδα νὰ γίνει ἀποθήκη ψυχῶν -ἀγνώριστη πλέον – μὲ ἔκρηξη τῶν ἰδιωτικοποιήσεων καὶ ἀποθέωση τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου ζωῆς καὶ θάνατο στοὺς ἀδύνατους καὶ φτωχούς.

Θέλει χέρσα τὰ ἑλληνικὰ χωράφια γεμάτα φωτοβολταϊκά, χαμομήλι ἀπὸ τὴ Χιλή, πατάτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ντομάτες ἀπὸ Τουρκία, ἐλιὲς καὶ λάδι ἀπὸ μεσογειακὲς χῶρες, ζῶα ἀπὸ Βαλκάνια καὶ εὐρωπαϊκὲς χῶρες κι ἐδῶ τους Ἕλληνες ἁπλὰ νὰ δουλεύουν ὡς σερβιτόροι καὶ ξενοδοχοϋπάλληλοι στὴ μεγάλη βιομηχανία τοῦ τουρισμοῦ μας…ποὺ τείνει καὶ αὐτὸς νὰ γίνει ἁμαρτωλὸς καὶ τρισάθλιος.

Τὸ εὐρὼ ἐπιτελεῖ σατανικὸ ἔργο, ἀποτελεῖ ὄχημα τοῦ κακοῦ, ὁδηγεῖ στὴν ἐξαχρείωση τῶν λαῶν ποὺ τὸ ἀκολουθοῦν. Κι ὅσο θὰ λειτουργεῖ ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα μας ἡ ἀβάσταχτη ἐλαφρότητα τοῦ εἶναι τόσο θὰ κυβερνᾶ τὸ εὐρὼ καὶ θὰ συνεχίζονται τὰ μνημόνια.

Διότι τὸ εὐρὼ μᾶς γελοιοποίησε ὡς ἔθνος: μᾶς ἔκανε πολὺ κατώτερους ἀπὸ τὴν ἱστορία μας, ἔσχατους καὶ ἀνάξιους τῶν Μεσολογγιτῶν, μᾶς ἔφερε συχνὰ σὲ κρίση συνειδήσεως, ποὺ ὅμως δὲν ὑπερβήκαμε ποτέ, μᾶς δίχασε ὡς προσωπικότητες καὶ μᾶς ἐγκλώβισε ἀρκετὲς φορὲς στὸ δίλημμα τῆς παραιτήσεως, χωρὶς ὅμως ποτὲ ὡς ἄλλοι ἀρχαῖοι Ἕλληνες νὰ ποῦμε «οὐ περὶ χρημάτων ἠμὶν ὁ ἀγών, ἀλλὰ περὶ δόξης». Μᾶς ἔκαμε αἰχμάλωτους. Βγάλαμε δυστυχῶς τὰ μάτια μας μὲ τὰ χέρια μας. Χάλασε ἡ ψυχή μας καὶ γίναμε δειλοὶ σὰ γατάκια μπροστὰ στὸ εἴδωλο τοῦ εὐρώ. Κρίμα!!!Πηγή: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *