Tagged: Ο ΚΙΤΣΟΣ

0

Ο ΚΙΤΣΟΣ

Ο ΚΙΤΣΟΣ 1750 - 1760 #ΑΓΡΑΦΑ Τοῦ Κίτσ΄ἡ μάνα κάθουνται στήν ἄκρη στό ποτάμι· Μέ τό ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολοῦσε· "Ποτάμι μου λιγόστεψε, ποτάμι στρέψε πίσω, Γιά νά περάσ΄ ἀντίπερα πέρα στά κλεφτοχώρια,...