Τό ὄραμα τοῦ Παύλου καί ἡ μετάβαση στήν Μακεδονία

Πράξη 16.6   Διελθόντες δέ τήν Φρυγίαν καί τήν Γαλατικήν χώραν, 
             κωλυθέντες ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τόν λόγον 
             ἐν τῇ Ἀσία.
             (Ἀφοῦ πέρασαν τήν Φρυγία καί τήν χώρα τῆς Γαλατίας, 
             ἐμποδίστηκαν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κηρύξουν τόν λόγο 
             τοῦ Θεοῦ στήν Ἀσία)
Πράξη 16.7   ἐλθόντες κατά τήν Μυσίαν ἐπείραζον κατά τήν Βιθυνίαν 
             πορεύεσθαι· καί οὐκ εἴασεν αὐτούς τό Πνεῦμα.
             (ἦρθαν πρός τήν περιοχή τῆς Μυσίας καί δοκίμασαν 
             νά προχωρήσουν στήν Βιθυνία· καί πάλι ὅμως 
             τό Πνεῦμα τό Ἅγιο δέν τούς ἄφησε)
Πράξη 16.8   παρελθόντες δέ τήν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα.
             (Ἀφοῦ πέρασαν σύντομα τήν Μυσία, κατέβηκαν στά παράλια, 
             στήν Τρωάδα)
Πράξη 16.9   καί ὄραμα διά τῆς νυκτός ὤφθη τῷ Παύλῳ· 
             ἀνήρ τίς ἦν Μακεδών ἑστώς, παρακαλῶν αὐτόν καί 
             λέγων· διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.
             (Έκεῖ δέ κατά τό διάστημα τῆς νύχτας παρουσιάστηκε 
             στόν Παῦλο ἕνα ὄραμα· κάποιος Μακεδόνας στάθηκε 
             μπροστά του καί τόν παρακαλοῦσε λέγοντας· 
             "πέρασε ἀπό τήν Ἀσία στήν Μακεδονία καί βοήθησέ μας".
Πράξη 16.10   ὡς δέ τό ὄραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖς, 
             εἰς τήν Μακεδονίαν, 
             συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος 
             εὐαγγελίσαθαι αὐτούς.
             (Ἀμέσως δέ μόλις εἶδε αὐτό τό ὄραμα ὁ Παῦλος, 
             πῆρε τήν ἀπόφαση νά ταξειδέψουμε στήν Μακεδονία,
             γιατί βγάλαμε τό συμπέρασμα, ὅτι ὁ Κύριος μᾶς εἶχε 
             προσκαλέσει νά κηρύξουμε τό Εὐαγγέλιο 
             στούς κατοίκους τῆς.Πηγή: Καινή Διαθήκη, Πράξεις Ἀποστόλων, κεφάλαιο 16
Φωτογραφία: https://www.researchgate.net/

Χρύσα Νικολοπούλου/Ἑλλήνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *