Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἡ ἔρευνα, σὲ ἐπίπεδον μαρτυριῶν ἀπὸ πληγέντες, φίλους καὶ συγγενεῖς τους, κατὰ κύριον λόγο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κάποιους δημοσιογράφους καὶ τὶς ἐπιτόπιες ἔρευνές τους, δὲν γίνεται νὰ κλείσῃ κυρίως λόγῳ τῆς παραπλανητικῆς σιωπῆς. Μίας σιωπῆς, γιὰ τὴν ὁποίαν, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπεφάσισαν νὰ «κρατήσουν χαμηλοὺς τόνους», ἀποκρύβοντάς μας καὶ τὴν ἀλήθεια ἀλλά, κυρίως, τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων.

Σήμερα λοιπὸν ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ προσθέσω μερικοὺς ἀκόμη νεκρούς, ὄχι μόνον αὐτοὺς τῶν νοσοκομείων, ἀλλὰ καὶ κάποιες ἐπὶ πρόσθετες πληροφορίες γιὰ αὐτοὺς ποὺ ξεβράζονται (κυριολεκτικῶς), ἀκόμη καὶ τώρα, σὲ διάφορες γειτονικὲς (καὶ μή) ἀκτές.
Παρατίθεται ἡ ἔρευνα ὡς εἶχε καὶ ἁπλῶς προσθέτω-συμπληρώνω, ὅπου ἀπαιτεῖται, τὰ ἐπὶ πλέον στοιχεία.
Ἐκ τῶν πραγμάτων, λόγῳ συναφείας (ἢ μή) ἔχω μετακινήση κάποιες ἀναφορὲς ἢ τὶς ἔχω ἐμπλουτίση.

Εἴπαμε… 26 (σχεδόν) ἀγκαλιασμένοι, σὲ ἕναν μόνον οἰκόπεδον…

Ὁ τελευταῖος δὲ ποὺ ἐπέτυχε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ παρανάλωμα τοῦ πυρός, τὰ λέει πιὸ λεπτομερῶς:

Ἀκόμη ὀκτὼ [8 (7+1)] κάπου μέσα στὸ Μάτι, ἐκεῖ ποὺ οἱ δύο ἡλικιωμένες κάποτε κατοικοῦσαν (26+8=34…!!!).

Ἀκόμη δώδεκα πτώματα κάπου στὴν Ῥαφήνα (34+12=46…!!!)

Ἀκόμη πέντε πτώματα μέσα στὸ κολαστήριον.
Ἐπὶ πλέον μία μητέρα καὶ ἕνα βρέφος, ἀγκαλιὰ καὶ ἀποτεφρωμένοι (ποὺ τοὺς παρέσυρε τὸ νερό)…
[46+5+2=53…!!!]

Καί σέ αὐτόν τόν δρόμο πόσοι ἀκόμη;
Σίγουρα μία γυναῖκα 50 ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη δύο γείτονες… (53+3=56…!!!).

Κι ἀκόμη πέντε ἄτομα (δύο γυναῖκες, δύο παιδιά, μία ἀκόμη ἀπανθρακωμένη)
Μία μητέρα μὲ δύο παιδιά.
Δύο νεκροὶ σὲ μίαν πυλωτή.
Δύο νεκροὶ ἀπὸ ἔμφραγμα, μέσα στὸ νερό.
Τέσσερα ἄτομα σὲ ἕνα αὐτοκίνητο…
Σῦν μία μητέρα μὲ τὸ βρέφος της ποὺ κατέληξαν σὲ νοσοκομεῖα.
Σύνολον; 18!!! (56+18=74…!!!)

Ἕξι ὧρες μέσα στὴν θάλασσα οἱ τουρίστες…
Πνιγμένοι πόσοι; Καμμένοι πόσοι;
Ἕνα κοριτσάκι (14 ἐτῶν) νεκρό, ἐπισήμως. (74+1=75…!!!)

Ἀκόμη ἕνας συμπολίτης μας ὡς …πυροτέχνημα (μᾶλλον γυναῖκα), μέσα στὸν περιβάλλοντα χῶρο ἑνὸς ξενοδοχείου!!!
(75+1=76…!!!)

Ὁ ἴδιος μάρτυς ἀναφέρει ἐπίσης πὼς ὅσοι παρέμειναν στὰ αὐτοκίνητά τους …ἐξηφανίσθησαν (πόσοι;;;)!!!
Δὲν ἔμεινε ζωντανὸς κάποιος ἀπὸ αὐτὴν τὴν φρίκη!!!

Ἀκόμη δύο
Τούς προσεμέτρησε κάποιος; (76+2=78…)

Ἀκόμη μία γυναῖκα, 50 ἐτῶν… Πάει… (78+1=79…!!!)

Δυστυχῶς ἔχει καῆ πολὺς κόσμος… Πάρα πολὺ περισσότεροι ἀπὸ ὅσους (ἀκόμη καὶ ἀκροθιγῶς) μᾶς ἀναφέρουν…
Ὅταν θὰ ἀνοίξουν τὰ σπίτια (4.000-4.500 συνολικῶς) θὰ εὑρεθοῦν ἀκόμη ἑκατοντάδες νεκροί.
Θά τό ἀποκαλύψουν ἤ θά τό πνίξουν κι αὐτό;

Ἀκόμη μία γυναῖκα, γιὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἀκούσαμε κάτι.
Φίλη φίλης μου ποὺ πέθανε ἀπὸ ἀσφυξία, στὴν προσπάθειά της νὰ σώσῃ τὰ σκυλιά της. (79+1=80…!!!)

Ζευγάρι ἡλικιωμένων, ἀγκαλιὰ ἀνανθρακωμένοι, γιὰ τὸ ὁποῖον ἀκούσαμε πολλὲς μαρτυρίες, διότι ἡ σύζυγος ἦταν ἀνίκανη νὰ περπατήσῃ. (80+2=82…!!!).

Τρία παιδιά, μέσα σὲ ἕνα ὄχημα στὴν διαδρομὴ πρὸς τὸ ὁλοκαυτήρειον τῆς Μαραθῶνος (μὲ τοὺς ὁποίους συνοδούς τους) καὶ ὁπωσδήποτε ἕνας ὁδηγός, ἀπωλέσθησαν… (82+4=86…!!! + πόσους ἀκόμη ἐγκλωβισμένους ἐντός τῶν αὐτοκινήτων καί τῶν στενῶν δρόμων πέριξ τῆς Μαραθῶνος;;;…)

Τὰ τρία παιδιὰ στὸ αὐτοκίνητο ἐμπρός τους, ποὺ ἐξηκολούθησαν τὴν προσπάθεια διαφυγῆς, ἐχάθησαν.

Ξεβρακώνονται μόνοι τους οἱ κάθε λογῆς ἀνίκανοι

Τὸ κοριτσάκι (οἰκογένεια Φύτρου) ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τὰ βράχια… (86+1=87…!!!).
(Τὰ ὑπόλοιπα μέλη, πατέρα καὶ υἱό, δὲν τὰ προσθέτω, διότι ἀναφέρονται μέσα στὶς γενικὲς ἀναφορὲς ὡς νεκροί, δίχως ἐπὶ πλέον λεπτομέρειες!!!)

Ἡ ἡλικιωμένη μητέρα του ἔγινε παρανάλωμα…
Μία ἀκόμη ἡλικιωμένη θὰ μοῦ πεῖτε…
(87+1=88…!!!).Ὅμως ὁ δρόμος τῶν ἡλικιωμένων καταγράφει μόνον νεκροὺς καὶ ἀγνοουμένους, πού, καταληκτικῶς, (σκεπτόμενοι λογικὰ καὶ μόνον) εἶναι νεκροί. Πόσοι; Πόσοι;… Θά μᾶς ποῦν; Ὄχι, δὲν θὰ μᾶς ποῦν. Δὲν ὑπάρχουν.
Λὲς καὶ εἴμαστε ἠλίθιοι καὶ δὲν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὁ ππληθυντικὸς ἀριθμὸς ἀφορᾶ σὲ περισσοτέρους (τοὐλάχιστον) ἀπὸ δύο.
Χαμένα τὰ ἴχνη τους…Πόσοι λοιπόν; Πόσοι;

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 26 ἔχουμε ἀκόμη τρεῖς, τὴν ἐπομένη. Ἕνα παιδάκι καὶ δύο ἑνήλικες. (88+3=91).


Ἕνας νεκρὸς (ἐπισήμως ὁ πρῶτος) μέσα σὲ αὐτοκίνητο ἀπανθρακωμένος (91+1=92…!):


Κι ἕνα σκυλάκι θρηνοῦσε τὸ ἀπανθρακωμένο πτῶμα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸ φιλοξενοῦσε…
Δύο ἀκόμη ἀπανθρακωμένοι ἐκεῖ κοντά…
Σύνολον ἀκόμη τρεῖς νεκροί… (92+3=95…!!!)


Ἀκόμη ἕνας καμμένος στὴν Ἀργυρᾶ Ἀκτή (95+1=96…!!!)Ἡ Λαμπίρη τί λέει; Ἀκόμη ἕνας νεκρός, στὴν γωνία τοῦ σπιτιοῦ της… (96+1=97…!!!)Μία ἀκόμη ἀπανθρακωμένη γυναῖκα, ἀλλὰ κι ἀκόμη τέσσερεις στὴν γύρω γειτονιά.
Ἕνας καμμένος ἀκόμη ἀνάμεσα σὲ δύο ἐπίσης καμμένα αὐτοκίνητα…
Σύνολον ἀκόμη ἕξι νεκροί!!! (97+6=103…!!!)
Χώρια τὰ φουσκωτὰ πού, ἀργότερα, στὸ λιμάνι τῆς Ῥαφήνας, ἔρχονταν συνέχεια γεμάτα σορούς, γιὰ νὰ ἀδειάσουν καὶ νὰ τὶς παραλάβουν τὰ ἀσθενοφόρα…Ἀκόμη ἕνας ὅμως, κατὰ τὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια διασώσεώς του μέσα ἀπὸ τὸ νερό, κατέληξε πνιγμένος…
(103+1=104…!!!)Μητέρα, δύο παιδιά, γιαγιά, Νέος Βουτζᾶς… Τέσσερα ἄτομα…
(104+4=108…!!!)Ἀκόμη μία μητέρα, ἡ ἀκτινολόγος Βίκυ Χερουβείμ, μὲ τὰ δύο παιδιά της, καθὼς καὶ ἡ γιαγιά…
Τέσσερα ἄτομα νεκρά μέσα στὸ σπίτι τους…
Μία οἰκογένεια ἐπίσης (τέσσερα ἄτομα) μέσα σὲ ἕνα αὐτοκίνητο καμμένοι, καθὼς καὶ δύο ἀκόμη λίγο πιὸ πέρα… (108+10=118…!!!)

πηγὴΚαὶ μία ἀκόμη ἀνήμπορη γυναῖκα, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ μετακινηθῇ. (118+1=119…!!!)Κι ἀκόμη ἕνα ἐνδεκάχρονο παιδάκι….(119+1=120…!!!)
Μὰ καὶ ἀμέτρητα (πόσα ἀλήθεια;) πτώματα καμμένων καὶ πνιγμένων…
Παιδιά, ἡλικιωμένοι, νέοι ἄνθρωποι… Φρίκη…
Οἱ φίλοι τους δὲν τὰ κατάφεραν…Ἀκόμη ἕξη ἄτομα ἔτσι, θυσία στὴν βλακεία καὶ τὴν ἀνικανότητα…(120+6=126…!!!)Ἕνα ἀγοράκι κι ἕνας πατέρας… Ἀγνοούμενοι ἔως τότε… Τί νά ἀπέγιναν; Μήπως ὑπάρχουν πιθανότητες νά εἶναι ζωντανοί…
Ὄχι, νεκροὶ κι αὐτοί…
Ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ οἰκογένεια Κοκκινίδου, πέντε ἄτομα, εἶναι σαφῶς νεκροί…
Μία γυναῖκα ἐπίσης ἀγνοουμένη, ποὺ τελικῶς εἶναι στοὺς νεκρούς…
Ἡ οἰκογένεια Κατσουλάκη, τέσσερα ἄτομα, νεκροί…
Σπύρος Κάκαρης καὶ Ἀθηνᾶ Καραλῆ, στὴν θάλασσα, νεκροί… Ἀκόμη δύο…
Χαμηλοθώρης καὶ Σιαπκαρᾶ….
Μία κοπέλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία…
Πολυφόρτης Μιχάλης, Βίκτωρ Μίχας, Μπάμπης Ῥουμπῆς, Βάνα Κατηφόρη… Ἀπὸ ἀγνοούμενοι κατέληξαν νεκροί, εἴτε στὴν προσπάθειά τους νὰ διαφύγουν, εἴτε μέσα στὰ σπίτια τους… (126+21=147…!!!)Μία ἀκόμη, φίλη αὐτῆς τῆς γυναῖκας, πάει… (147+1=148…!!!)Πτώματα, πτώματα, πτώματα…
Καί, κυρίως, ἀνικανότης, ἀνικανότης, ἀνικανότης…Ἄνθρωποι ποὺ καίγονταν ἔτρεχαν πανικόβλητοι…Ἕνα παιδάκι παρεπάτησε κι ἔπεσε στὸν γκρεμό…
Ἕνα ἄλλο ἦταν καμμένο, ἐκεῖ κοντά…
Ἕνας παπποῦς μὲ ἐγκαύματα, ἐγλύτωσε ἀπὸ τὴν φωτιά, ἀλλὰ δὲν ἄντεξε καὶ κατέληξε…
Δύο ἀκόμη ἐδῶ… Τέσσερεις ἀκόμη λίγο πιὸ κάτω…
Λίγο παρακάτω οἱ δύο ἐπιβάτες μίας μοτοσυκλέτας ἔγιναν ὁλοκαύτωμα…
Ἕνα πτῶμα στὴν παραλία… (148+12=160…!!!)Δύο πνιγμένοι ποὺ περισυνελέγησαν ἀπὸ περιπλέοντα πλοία, σχεδὸν ἀμέσως καὶ πάντα ἐπισήμως, βάσει τῶν μαρτυριῶν τῶν πληρωμάτων καὶ τοῦ πλοιάρχου, ποὺ ἢδη ἀνεφέρθησαν στὰ δελτία εἰδήσεων. (160+2=162…!!!)

Ἰατροὶ καταγγέλλουν πὼς ἂν καὶ ὑπῆρχαν νεκροί, οἱ ὑπεύθυνοι τοὺς ἔδιωχναν…
«Φύγετε» τοὺς ἔλεγε ἡ Πυροσβεστική…Ὁ δημοσιογράφος τοῦ «ΑΛΦΑ» ἀναφέρεται σὲ ἄγνωστον ἀριθμὸ πνιγμένων, ποὺ σιγὰ σιγὰ (φαντάζεται) θὰ τοὺς ξεβράση ἡ θάλασσα…
Ὅμως ἕνας νεκρὸς ἀκόμη, λόγῳ ἀδυναμίας καὶ ταλαιπωρίας, ἐξέπνευσε μέσα στὴν ψαρόβαρκα δίπλα του…
(162+1=163…!!!).Ὅμως… ἤδη ἡ θάλασσα ἔχει ξεβράση περισσότερα ἀπὸ δέκα πτώματα, εἴτε ἀπανθρακωμένα εἴτε πνιγμένους μὲ ἐγκαύματα.
Ἐπισήμως τέσσερα... (163+4=167…!!!)
…ἔχουν ἤδη γίνη γνωστά…

«Πνίγονταν άνθρωποι δίπλα μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Πέσαμε στην θάλασσα στον Κάβο Ραφήνας λίγο μετά τις 7. Πήγαμε πολύ μέσα, αλλά είχε πολύ ρεύμα. Δεν βλέπαμε τίποτα, ένα σκοτάδι παντού. Αφεθήκαμε στο ρεύμα και στις 11 τη νύκτα μας μάζεψαν στην Λούτσα με μια μηχανότρατα.

Ήμασταν πολλές ώρες στη θάλασσα. Χάσαμε ανθρώπους! Ήμασταν 6, χάσαμε μια κυρία κι ένα παλληκάρι. Την ώρα που κολυμπούσαμε είδαμε ένα πτώμα. Μία μεγάλη γυναίκα με άσπρα μαλλιά επέπλεε διπλά μας. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε κανέναν».

πηγὴ

Ο Νίκος Κ. συμμετείχε μαζί με τις δυνάμεις του Λιμεναρχείου Ραφήνας και άλλους εθελοντές στην διάσωση ανθρώπων δια θαλάσσης.

«Τα σκάφη του λιμενικού πήγαν να σώσουν κόσμο πριν ακόμα τους καλέσουν. Ήταν εκεί με το που έγιναν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες», τονίζει και συνεχίζει τη διήγησή του: «Πήγαμε να σώσουμε κόσμο που βγήκε στην παραλία για να γλυτώσει από την πύρινη λαίλαπα. Ο αέρας όμως φύσαγε ρπάνω τους. Πήγαν εκεί για να σωθούν και στην ουσία λυποθυμούσαν από τις αναθυμιάσεις, έπεφταν μέσα στην θάλασσα και πνίγονταν. Βρήκαμε πτώματα. Εγώ μόνο είδα μπροστά μου 10 νεκρούς να επιπλέουν στο νερό».

πηγὴΣύνολον; (Ἐπισήμως πάντα…) Ἀκόμη 13… (167+13=180…!!!)
Τοὐλάχιστον…
(Σαφῶς καὶ δὲν μᾶς εἶπαν τὸ τὶ ἀπέγιναν οἱ ὑπόλοιποι…!!!, μά, κυρίως, τὸ πόσοι ἦσαν!!!)

Ἕνα ἀκόμη πτῶμα ἀνδρὸς στὴν Ῥαφῆνα.
Ἀκόμη πέντε (πατῆστε ἐδῶ: ἕνα, δύο, ἕνα καὶ ἕνα) σὲ Σχοινιά, Φλέβες, Γλυφάδα κι Εὔβοια.
Ἕνα πτῶμα στὴν Βουλιαγμένη (πατῆστε ἐδῶ).

Φθάνουμε ποῦ; (180+7=187…!!!) Στούς 187 λέμε… Ὄχι στοὺς 97 ποὺ ἰσχυρίζονται τὰ παπαγαλάκια!!!Στά νοσοκομεῖα πόσοι κατέληξαν;
Στὶς 27 Αὐγούστου μᾶς εἶπαν πὼς ἔχουν ἤδη καταλήξη, ἐντὸς τῶν νοσοκομείων δεκατέσσερα (14), ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς εἰσαγωγῆς τους σὲ αὐτά. (187+14=201…!!!).

Ἢδη, τὴν Τρίτη (14 Αὐγούστου) τὸ πρωΐ, ἕνα ἀπὸ τὰ κλιμάκια τῶν δευτεροβαθμίων ἐπιτροπῶν (ἐλέγχου στατικότητος καὶ δυνατότητος ἀποκαταστάσεως κατοικιῶν, γιὰ νὰ κινηθοῦν διαδικασίες ἀποζημιώσεως) μόνον σὲ ἕνα ὑπόγειον στὴν Ῥαφήνα, ἀνεκάλυψαν δεκαπέντε (15) ἀπανθρακωμένους!!! (201+15=216…!!!)
Ναί, δὲν ἔγινε ἀναφορὰ στὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως γιὰ αὐτούς, ἀλλὰ κατὰ …σύμπτωσιν ἤμουν παρούσα στὶς τηλεφωνικὲς ἀναφορές τους, καθὼς φυσικὰ καὶ σὲ κάποιες ἐκ τῶν κοινῶν τους συναναστροφῶν.
Ἀπὸ τὰ ἴδια κλιμάκια, μόνον σὲ ἕνα ἐξ αὐτῶν σὲ δύο μόνον ἡμέρες καταγραφῶν (καὶ ἐξ ἀνάγκης συμμετοχῆς στὴν ἔρευνα) ἀνεκάλυψαν ἀκόμη 11 ἀπανθρακωμένους ἢ νεκροὺς ἀπὸ θερμοπληξία καὶ ἀναθυμιάσεις. (216+11=227…!!!)
Ἐπὶ πλέον ὅμως αὐτῶν ὑπάρχει, ἐπίσημος ἀναφορά, ἐσωτερικὴ τοῦ ΤΕΕ καὶ τῶν ἐπιτροπῶν, ποὺ κάνει λόγο γιὰ τοὐλάχιστον 150 ἀκόμη νεκρούς, ποὺ ἀνεκαλύφθησαν, ἐπαναλαμβάνω, μόνον μέσα στὶς δύο πρῶτες ἡμέρες τῶν ἐρευνῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἀκούσθη κίχ. Ἀληθεύει ἤ οἱ μηχανικοί μοῦ λέν παραμυθολογίες;
(Ὑπ΄ ὄψιν, πρόκειται γιὰ ἄτομα ποὺ γνωρίζω ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια καὶ τὰ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ σοβαρὰ καὶ φερέγγυα, ἔχουν -τὶ …«σύμπτωσις»- ἐπίσης ὑπογράψη πρὸ ἐτῶν, στὸ ΤΕΕ, χαρτὶ τὸ ὁποῖον τοὺς ὑποχρεώνει σὲ Δημοσία Σιωπή, μὲ ποινικὲς κυρώσεις καὶ στέρησιν ἐπαγγελματικῆς ἀδείας, ὅταν θὰ συμμετέχουν σὲ ἔρευνες συνεπείᾳ μεγάλων καταστροφῶν!!!)

Ὑπάρχει μία φωτογραφία, ποὺ κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυον (θὰ τὴν δεῖτε ἐδῶ, σὲ διάφορα μεγέθη), ἀλλὰ ποὺ δὲν θέλω νὰ τὴν δημοσιεύσω, Αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἐμφανίζει, σὲ ἕναν ἐξώστη, ἀκόμη ἕξιἑπτὰ ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ πέντε ἢ ἕξι εἶναι παιδιά, καθὼς καὶ μίαν γυναῖκα (ἴσως μητέρα). 6 ἤ 7… (216+6 ἤ 7=222223…!!!) (Νά προσθέσω καί τούς 139 ἐπί πλέον πού (δὲν ἀνεφέρθησαν, ἀλλὰ βεβαιωμένα) ἀναφέρουν οἱ μηχανικοί;; Θά εἶμαι ὑπερβολική; Ποῦ φθάνουμε ὅμως τώρα; Μήπως στούς 361 (ἤ καί στούς 362);
(Ἐὰν ἔχετε τὰ κουράγια νὰ τὴν μελετήσετε, θὰ διαπιστώσετε πὼς ὑπάρχει ἕνα πόδι μωροῦ ἀνάμεσα στὰ δύο μεγαλύτερα παιδάκια, ποὺ ἀνεβάζει ἐπίσης τὴν ἔννοια τῆς φρίκης. Ἐὰν τὸ ποδαράκι αὐτὸ εἶναι τμῆμα ἀπὸ τὸ πόδι κάποιου ἐκ τῶν δύο παιδιῶν, δὲν τὸ γνωρίζω.)

Σῦν ἀκόμη ἕξιἑπτά, ποὺ μετεφέρθησαν λίγο ἀργότερα, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης περισυνελέγησαν ἀπὸ τα πλοῖα τῆς γραμμῆς, σῦν ἀκόμη δύο ποὺ περισυνελέγησαν ἀργότερα, ἀπὸ ὁμάδα διασώσεως στὴν ὁποίαν συμμετεῖχε φίλος μου σῦν κάποιος ποὺ ἀπεβίωσε ἐντὸς τῆς λέμβου…
Σύνολον (ἐπισήμως πάντα) 10 ἢ 11 (222 [ἢ 223] +6 (ἢ 7) = 228 (ἢ 229, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, 229230…!!!)
Νά προσμετρήσω κι αὐτούς τούς, ἀπὸ τοὺς γνωστούς μου μηχανικούς, ἀναφερθέντρες ὡς νεκρούς, πού μιλοῦν γιά ἐπὶ πλέον 139 (τοὐλάχιστον), ἤ ὄχι;
(Ἢ μήπως νὰ συζητήσουμε ἀπὸ τώρα γιὰ τοὐλάχιστον 360 μέ 370 νεκρούς, -τοὐλάχιστον λέμε!!!- ;;;;;;;;;;;;;)
Πόση ἀλήθεια; Μᾶς εἶπαν;Ναί… συζητᾶμε γιὰ τὸ ἀπόλυτον μπάχαλον.
Ἐπισήμως ἡ λίστα τῶν νεκρῶν ἀναφέρεται σὲ 97 πλέον. Οἱ δημοσιοκάφροι, πολὺ φιλότιμα, ἀποφεύγουν νὰ ἐπιστρατεύσουν στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικῶν (πρόσθεσις) κι ἔτσι, παπαγαλίζοντας, παρὰ τὰ πτώματα ποὺ ξεβράζονται, ἢ παρὰ τοὺς διαδοχικοὺς θανάτους σὲ νοσοκομεία, αὐτοὶ ἔχουν κολλήση ἐκεῖ ποὺ τοὺς ὑπαγορεύει ἡ κυβέρνησις καὶ τὰ παπαγάλια τους.

Πνίγονταν ἄνθρωποι δίπλα της… Πόσοι;Οἱ ὑπόλοιποι ἀγνοούμενοι; Τί ἀπέγιναν;

πηγὴ

Οἱ ταὐτοποιήσεις, λέει, ἔγιναν. Ὅλες…

Φρίκη… Φρίκη…
Μὰ ὅμως ἀκόμη μεγαλυτέρα φρίκη ἀπὸ τὸ σκηνικὸ τοῦ θανάτου καὶ τοὺς ἰδίους τοὺς νεκροὺς εἶναι ἡ σκύλευσίς τους. Εἶναι ἡ προσπάθεια τῶν ἀνικάνων νὰ συγκαλύψουν τὴν βλακεία τους, τὴν ἠλιθιότητά τους καὶ τὸν μισανθρωπισμό τους.Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω μὲ σαφήνεια.
Ἐκ τοῦ προχείρου καὶ μόνον βασιζομένη στὰ ὅσα ἔχουν δημοσιευθῆ ἢ σὲ προσωπικὲς μαρτυρίες, φίλων καὶ κατοίκων τῆς περιοχῆς, προσπάθησα νὰ παρουσιάσω μόνον αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἤδη γίνη γνωστά, σὲ διάφορες ἐκδοχές τους.

Ἐσεῖς ξανά-μετρῆστε…
Εἶναι ἀπαραίτητον…
Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κοροϊδεύουν μέσα στὰ μοῦτρα μας!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ξεβράζονται, λέει, πτώματα ἀκόμη καὶ στὴν Ἄνδρο ἢ στὴν Κρήτη. Ἀκούσατε κάτι; Διαβάσατε μήπως σχετικά;

πηγὴ

Πολλοὶ περισσότεροι εἶναι, δυστυχῶς, οἱ νεκροίς. Πάρα, πάρα, πάρα πολὺ περισσότεροι… Τὸ BBC ἀνέφερε κάτι γιὰ 300 νεκρούς. Ξέρουν κι αὐτοὶ ἀλλὰ δὲν μᾶς λέν…

πηγὴ

Υ.Γ.1. Τί λέει αὐτός; Γιά ποιά παιδιά μιλᾶ; Πόσα εἶναι; Πόσες οἰκογένειες; Τί ἀπαντοῦν στά σχόλιά του ὁ Μπουρνοῦς καί ὁ ψινάκης; Ἤ δέν ἀπαντοῦν;


Υ.Γ.2. Ἐδῶ τί μαθαίνουμε; Πόσες γειτόνισσες; Πόσα παιδιά; Πόσες οἰκογένειες;

Υ.Γ.3. Πολὺ πιθανὸν κάποιες, δυστυχῶς ἐλάχιστες, διπλὲς ἀναφορὲς ἲσως νὰ ὑπάρχουν στὰ παραπάνω, ἐφ΄ ὅσον ἐμπεριέχεται ἀσάφεια στὸ «ἕνας ἐδῶ, δύο λίγο παρακάτω», δίχως περισσότερα στοιχεία γιὰ τὴν ἀκριβὴ περιοχὴ ἀνευρέσεώς τους. Ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὶς τυχοῦσες διπλὲς καταγραφές. Δυστυχῶς ὅμως, ὅσο καὶ νὰ τὰ ἐλέγχω, ὅλα τὰ παραπάνω, φοβᾶμαι πὼς ἐλαχίστη σημασία ἔχει κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη τόσοι κι ἄλλοι τόσοι κι ἄγνωστον πόσοι ἀκόμη, δὲν ἀναφέρονται στὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις.Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *