ΥΠΟΘΗΚΑΙ

Ιωάννης Μεταξάς

[Ἀπὸ λόγον ἐκφωνηθέντα πρὸς τοὺς μαθητὰς τῆς Θεσσαλονίκης τὴν 25-10-1936]

Παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀγόρια καὶ κορίτσια,

Αὐτὴ ἡ σημαία, ποὺ σᾶς ἔδωσαν σήμερα στὰ χέρια σας, δὲν εἶναι ἕνα κομμάτι πανί. Ἔχει μέσα της ὁλόκληρη τὴν πατρίδα μας. Πατρίς μας δὲ εἶναι ἡ Ἑλλάς.

Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι τίποτε ξένο ἀπὸ σᾶς, κατοικεῖ μέσα σας, μέσα στὸν καθένα ἀπὸ σᾶς, μέσα στὴν καθεμιὰ ἀπὸ σᾶς. Εἶναι ἕνα πράγμα, ποὺ δὲν ἠμπορεῖτε νὰ τὸ ἀφαιρέσετε ἀπὸ μέσα σας ποτέ, οὔτε νὰ τὸ ἀποχὠρισθῆτε ποτὲ σὲ ὅλη σας τὴ ζωή. Δὲν ἠμπορεῖτε νὰ εἴσθε τίποτε ἄλλο παρὰ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες σὲ ὅλη σας τὴ ζωὴ καὶ σὲ κάθε περίσταση, εὐτηχῆ ἢ δυστυχῆ. Θὰ εἶσθε πάντοτε Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες καί, ἂν ἠθέλατε ἀκόμη, δὲν ἠμπορεῖτε νὰ χωρίσετε ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας τὰ καθήκοντα, ποὺ ἔχετε πρὸς αὐτό, τὸ ὁποίον λέγεται Ἑ λ λ ά ς.

Ἔχετε τὰ καθήκοντα, ποὺ ἔχετε πρὸς τὴ μάννα σας, σ' ἐκείνη, ποὺ σᾶς γέννησε, διότι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μεγάλη μάννα ὅλων μας. Εἶσθε τὰ παιδιά της, ὄχι μονάχα ἔτσι στὰ λόγια. Εἶσθε πραγματικὰ παιδιά της, τὸ αἷμα της εἶναι μέσα εἰς τὶς φλέβες σας, ἡ ψυχή της εἶναι μέσα εἰς τὴν ψυχή σας· σεῖς οἱ ἴδιοι, ἀγόρια καὶ κορίτσια, εἶσθε ἡ Ἑλλάς.

Ὅταν ἀγαπᾶτε τὴν Ἑλλάδα, ἀγαπᾶτε τὸν ἑαυτό σας. Μιὰ μέρα ὅταν θὰ μεγαλώσετε, θὰ ἔχετε νὰ προσφέρετε μεγάλα πράγματα· καὶ τὸ μεγαλύτερο πράγμα, ποὺ ἔχετε, τὸ ὡραιότερο καὶ καλλίτερο, εἶναι ἡ ζωή σας. Ἄν χρειασθῆ νὰ τῆς δώσετε τὴ ζωή σας, θὰ τὴ δώσετε ὄχι μόνον μὲ ἐνθουσιασμό, ἀλλὰ καὶ διότι εἶναι ἡ φύσις τοῦ πράγματος τέτοια. Διότι, ἂν δὲν τῆς δώσετε μιὰ μέρα τὴ ζωή σας, ἐκεῖνοι ποὺ ἔλθουν ὕστερα ἀπὸ σᾶς, θὰ εἶναι δοῦλοι, δὲν θὰ εἶναι πλέον Ἕλληνες· θὰ εἶναι δοῦλοι...

Κάθε μόλυσμα, ποὺ σᾶς ὁμιλεῖ ἢ τολμήση νὰ σᾶς ὁμιλήση ἐναντίον τῶν ἰδεῶν τῆς Πατρίδος, πρέπει νὰ τὸ ἀποβάλλετε.

Δὲν εἶναι ὁ καθένας σας χωριστὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους, οὔτε ἡ καθεμιά σας χωριστὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶσθε ὅλοι σας ἕνα σύνολο καὶ θὰ ἐργασθῆτε διὰ τὸ σύνολο· καὶ νὰ γνωρίζετε ὅτι τὴν εὐτυχία σας δὲν θὰ τὴν εὔρετε παρὰ μόνον στὴν εὐτυχία τοῦ συνόλου...

Χαίρω πολύ, νεολαία τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ σὲ βλέπω μαζεμένη ἐδῶ μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ μὲ ἀπόφαση νὰ γίνετε μίαν ἡμέρα καλοὶ ἄνδρες καὶ καλὲς γυναῖκες. Μὲ αὐτὸν τὸν ἐνθουσιασμὸ ἂς φωνάξωμε ὅλοι μαζὶ δι' ἐκεῖνο τὸ πολύτιμότερο, ποὺ ἔχομε:

- Ζήτω ἡ Ἑλλάς!

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
«Δελτίον Ὑφυπουργείου Τύπου καὶ Τουρισμοῦ»Πηγή: Νεοελληνικά Ἀναγνώσματα Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1940)
Φωτογραφία: Wikipedia
Ἑλλήνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *