ΖΩΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

Rockefeller medicine men

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Τα ιστορικά επιδημιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν κατά συντριπτική πλειοψηφία το συμπέρασμα ότι η ιατρική επιστήμη έχει παίξει σχετικά μικρό ρόλο στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Ο Thomas McKeown υποστηρίζει πολύ πειστικά ότι η βελτίωση της υγείας και η μεγάλη μείωση του συνολικού ποσοστού θνησιμότητας στη Δυτική Ευρώπη από το δέκατο όγδοο αιώνα μέχρι σήμερα οφειλόταν σε τέσσερις παράγοντες. Πρώτον, η διατροφή βελτιώθηκε επειδή οι προμήθειες τροφίμων αυξήθηκαν από τις αρχές του δέκατου όγδοου αιώνα, λόγω αρχικά της αναδιοργάνωσης της γεωργίας και όχι χάρη στη βελτιωμένη χημική ή μηχανική τεχνολογία. Δεύτερον, τα μέτρα περιβαλλοντικής αποχέτευσης -καθαρισμός της συσσωρευμένης ακαθαρσίας των πόλεων, διασφάλιση μη μολισμένων υδάτων, και ούτω καθεξής- που θεσπίστηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα προσετέθησαν στη βελτίωση της διατροφής και περαιτέρω στη μείωση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα των παιδιών. Αυτά τα μέτρα ήταν σε εξέλιξη στα μέσα του αιώνα, πριν από την ευρεία αποδοχή είτε της ιδέας των συγκεκριμένων αιτίων της ασθένειας είτε της θεωρίας των μικροβίων. Τρίτον, αυτές οι βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο προκάλεσαν σημαντική επίδραση στην αύξηση του πληθυσμού, οι οποίας θα είχαν υπερβεί τα κέρδη στην υγεία εάν τα ποσοστά γεννήσεων και το μέγεθος της οικογένειας δεν είχαν υποχωρήσει σύντομα. Τέλος, συγκεκριμένα προληπτικά και θεραπευτικά ιατρικά μέτρα που εισήχθησαν σταδιακά τον εικοστό αιώνα επιτάχυναν ελαφρώς την ήδη σημαντική μείωση της θνησιμότητας και επίσης βελτιώθηκε η φυσική υγεία. Ενώ η επιστήμη επεκτείνε σημαντικά τις πρωτότυπες μη τεχνολογικές εξελίξεις στη γεωργία, την υγιεινή και τον έλεγχο των γεννήσεων, η συμβολή της ιατρικής επιστήμης στο σύνολο της μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας και της βελτίωσης της υγείας ήταν σχετικά αρκετά μικρή.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η αύξηση των φονικών ασθενειών του δέκατου ένατου αιώνα μειώθηκε δραματικά πριν την ανακάλυψη ιατρικών θεραπειών ακόμη και η ανοσοποίηση. Η φυματίωση, η Μεγάλη Λευκή Πανούκλα, ήταν μία από τις τρομακτικές ασθένειες του δέκατου ένατου αιώνα, σκοτώνοντας 500 άτομα ανά 100.000 κατοίκους στα μέσα του αιώνα και 200 άτομα ανά 100.000 το 1900. Μέχρι το 1967 ο ρυθμός θνησιμότητας των ΗΠΑ μειώθηκε σε τρεις θανάτους ανά 100.000. Αυτή η τρομερή μείωση επηρρεάστηκε ελάχιστα από την εισαγωγή της συλλογικής θεραπείας στη δεκαετία του ‘30 και της χημειοθεραπείας στη δεκαετία του ’50. Ομοίως, για την Αγγλία και την Ουαλία ο John Powles δείχνει ότι συνολικά η θνησιμότητα μειώθηκε κατά τα τελευταία εκατό χρόνια πολύ πριν τις ειδικές ανοσοποιήσεις και θεραπείες.

Ο René Dubos, ο μικροβιολόγος που δούλευε προηγουμένως με το Ινστιτούτο Rockefeller, συνοψίζει ευκρινώς το ιστορικό αρχείο. «Η τάση των μολυσματικών και διατροφικών ασθενειών υποχώρησε γρήγορα όταν ο εργαστηριακός επιστήμονας τέθηκε σε δράση στο τέλος του τον περασμένο αιώνα», έγραψε ο Dubos στο Θαύμα της Υγείας. «Στην πραγματικότητα», παρατήρησε, «το τερατώδες φάντασμα της μόλυνσης είχε γίνει παρά μόνο μια σκιά του πρώην εαυτού του τη στιγμή που οι οροί, τα εμβόλια και τα φάρμακα έγιναν διαθέσιμα στην καταπολέμηση των μικροβίων».

Οι βελτιώσεις στις γενικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όπως επίχης και στην αποχέτευση, που που όλα προήλθαν από τους εργατικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις, είναι περισσότερο υπεύθυνες για τη βελτίωση της κατάστασηςυγείας. Βελτιωμένη στέγαση, συνθήκες εργασίας και διατροφής —όχι η ιατρική επιστήμη— μείωσαν την φοβερή τάση θάνατων από τη φυματίωση. Ανταποκρίνωντας στις ταραχές και τις εξεγέρσεις, καθώς και στις θλιβερές συνθήκες διαβίωσης των φτωχών και εργατικών τάξεων στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι μεταρρυθμιστές του δέκατου ένατου αιώνα έφεραν δραματική πτώση της θνησιμότητας χωρίς το πλεονέκτημα ακόμη της θεωρίας μικροβίων.

Τα παιδιά ωφελήθηκαν περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Ο μέσος όρος ζωής ενός νεογέννητου το 1900 αναμενόταν να είναι σαράντα επτά χρόνια. Ένα νεογέννητο το 1973 μπορούσε να αναμένει να ζήσει περισσότερο από εβδομήντα ένα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης του προσδόκιμου ζωής οφειλόταν σε απότομη πτώση των θανάτων βρεφών και παιδιών από μολυσματικές ασθένειες. Στη στροφή του αιώνα τα νήπια υπέκυπταν σε γρίπη, πνευμονία, διάρροια, οστρακιά, διφθερίτιδα, κοκκύτη, και ιλαρά. Μέχρι το 1975, το ποσοστό θνησιμότητας των παιδιών είχε μειωθεί σε δεκαέξι ανά 1.000 γεννήσεις —λιγότερο από το ένα-ένατο του ποσοστό το 1900. Και τα ποσοστά θνησιμότητας των μικρών παιδιών έχουν ομοίως μειωθεί. Βελτιωμένη στέγαση, διατροφή, παροχή ύδατος και διάθεση αποβλήτων, παστερίωση γάλακτος και η εικονική εξάλειψη της παιδικής εργασίας (εκτός από αυτήν των ματαναστών αγροτών) μείωσε δραστικά την εξάπλωση των μολυσματικών
ασθενειών και επέτρεψε στα όργανα των παιδιών να τους αντιστέκονται.

ΖΩΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

Τα φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα είναι εξίσου σημαντικά στον καθορισμό των ποσοστών ασθένειας και θνησιμότητας σήμερα όπως ήταν και ιστορικά, παρά το γεγονός ότι «εκφυλιστικές» ασθένειες, όπως η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος και το εγκεφαλικό επεισόδιο, έχουν αντικαταστήσει τις περισσότερες λοιμώδεις ασθένειες ως κύριες αιτίες θανάτου.

Τα ποσοστά θνησιμότητας των βρεφών εξακολουθούν να επηρεάζονται έντονα από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δώδεκα χώρες — μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ανατολική Γερμανία, και η Αγγλία— έχουν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας βρεφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα βρέφος που γεννήθηκε από μαύρη μητέρα με οκτώ έτη σχολικής φοίτησης ή λιγότερο έχει τριπλάσια πιθανότητα να πεθάνει πριν από τα πρώτα του γενέθλια από ένα μωρό που γεννήθηκε από λευκή μητέρα με ανώτερη εκπαίδευση. Αν και τα ποσοστά θανάτου των λευκών και μαύρων νεογνών μειώθηκαν παράλληλα κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αιώνα, το ποσοστό θνησιμότητας για τα μαύρα μωρά παρέμεινε σταθερά περίπου δύο φορές μεγαλύτερο από το ποσοστό για τα λευκά μωρά. Και ένα μωρό που γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια, άσπρο ή μαύρο, είναι πολύ πιο πιθανό να πεθάνει από ένα γεννημένο σε μια μη φτωχή οικογένεια.

Πράγματι, ένα άτομο που είναι φτωχό ή μη λευτκό είναι πιο πιθανό να πεθάνει σε κάθε ηλικία. Τα μη λευκά παιδιά πεθαίνουν με διπλάσιο ρυθμό από τα λευκά παιδιά. Μέχρι την ηλικία των εξήντα πέντε ετών, τα ποσοστά θνησιμότητας μη λευκών ανδρών υπερβαίνουν τα ποσοστά θνησιμότητας των λευκών ανδρών κατά 40 με 95 τοις εκατό, και οι μη λευκές γυναίκες πεθαίνουν σε περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού των λευκών γυναικών στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες. Η πιθανότητα αναπηρίας (προσωρινά ή μόνιμα) σχετίζεται αρνητικά με το εισόδημα και την εκπαίδευση, αλλά
θετικά με το να είσαι μαύρος. Όσο πιο προνομιούχα είναι η τάξη σας, η φυλή, η εκπαίδευση και το επάγγελμά σας, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αρρωστήσετε ή να πεθάνετε σε κάθε ηλικία. Όπως το έθεσε ο επιδημιολόγος Warren Winkelstein, η φτώχεια «παραμένει μεταξύ των ισχυρότερων καθοριστικών παραγόντων της αλλαγής της κατάστασης της υγείας και της κλινικής ασθένειας σήμερα. Μπορεί να είναι η εξάλειψη της φτώχειας από μόνη της που θα άλλαζε δραστικά την κατάσταση υγείας του πληθυσμού προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση».

Οι περιβαλλοντικοί και επιχειρησιακοί ρύποι είναι επίσης σημαντικοί προσδιοριστές των επιπέδων ασθενειών και θνησιμότητας. Ακόμα και τα "κανονικά" επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά ασθένειας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί προσωρινή επιδείνωση της πνευμονικής λειτουργίας και αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά, στα οποία η έκθεση σε καπνικές και επιχειρησιακές σκόνες θεωρείται ελάχιστη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται επίσης με τον πνεύμονα, το στομάχι και άλλες μορφές καρκίνου, καθώς και η χρόνια βρογχίτιδα και το άσθμα.

Περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε εργατικά ατυχήματα, και 2,5 εκατομμύρια με 5,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται προσωρινούς ή μόνιμους τραυματισμούς στην εργασία. Οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εκτιμάται ότι σκοτώσουν πάνω από 100.000 άτομα κάθε χρόνο. Ακόμη και ο πρόεδρος του Blue Cross Association έχει εκτιμήσει ότι «το 31 τοις εκατό των προβλημάτων υγείας των εργαζομένων προκαλούνται από παράγοντες στο περιβάλλον τους.»

Οι κοινωνικές σχέσεις —οι μορφοποιημένοι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αλληλοσυνδέονται στην κοινωνία— έχουν επίσης ευρεία και δραματική επίπτωση για το πώς είναι υγιείς οι άνθρωποι και για το πόσο χρονικό διάστμα ζουν. Η υπέρταση ή η υψηλή αρτηριακή πίεση, συσχετίζεται με το άγχος της μετάβασης ή της διαβίωσης σε μια εκβιομηχανισμένη, αστική κοινωνία• επίσης σχετίζεται με την εργασία σε θέσεις υψηλής πίεσης καθώς και με το να είσαι φτωχός ή μαύρος. Οι φτωχές και οι φυλετικές μειονότητες έχουν υψηλότερα ποσοστά αλκοολισμού, ψυχικών ασθενειών και ανθρωποκτονιών, και οι μη λευκοί σε κάθε ηλικιακή κλίμακα πεθαίνουν σε ποσοστά 40 έως 100 τοις εκατό υψηλότερα από αυτά των λευκών. Από την γέννηση έως την προχωρημένη ηλικία, οι άντρες έχουν υψηλότερα ποσοστά θανάτου από τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από πολλές ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος, όπως είναι τα καρδιακά και τα εγκεφαλικά επεισόδια, και από πολλές μη μολυσματικές αιτίες θανάτου, όπως είναι τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, οι ανθρωποκτονίες και οι αυτοκτονίες. Ακόμη και αν η εργασία είναι ικανοποιητική ή όχι σχετίζεται με το προσδόκιμο ζωής. Μία ομάδα εργασίας του Τμήματος Υγείας, Εκπαίδευσης και Ευημερίας ανέφερε ότι «σε μια εντυπωσιακή δεκαπενταετή μελέτη της γήρανσης, ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας της μακροζωίας ήταν η ικανοποίηση από την εργασία». Σαφώς, οι κοινωνικοί ρόλοι των ανθρώπων και οι θέσεις τους στην κοινωνική δομή έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία τους.

Η υγεία και η ασθένεια καθορίζονται από έναν συνδυασμό παραγόντων. Η γενετική κληρονομιά είναι ένας παράγοντας και το κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι γεννιούνται και στο οποίου πρέπει να ζήσουν είναι άλλοι κρίσιμοι παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν την ευαισθησία του ατόμου στην ασθένεια σαν "οικοδεσπότης" χωρίς επίγνωση. Εάν ένα άτομο παραμένει υγιές ή αρρωσταίνει καθορίζεται από την κληρονομιά, το περιβάλλον και τις εξωτερικές "προσβολές" του ατόμου —βακτήρια και ιοί, χημικές και φυσικές επιθέσεις στο σώμα, κοινωνικές και συναισθηματικές επιθέσεις.

Η τεχνολογική παρέμβαση σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ περιορισμένη. Ο Robert Haggerty, ένας εθνικώς αναγνωρισμένος παιδίατρος, αφηγείται μερικούς από τους περιορισμούς της παιδικής ιατρικής στη δεκαετία του '70:

Δεν γνωρίζουμε πώς να αποτρέψουμε ή να θεραπεύσουμε αποτελεσματικά τις περισσότερες από τις θανάσιμες διαταραχές της παιδικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.... Η γνώση της κατάστασης για τις οξείες και χρόνιες παθήσεις που συνήθως δεν σκοτώνουν αλλά προκαλούν εξασθένιση για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είναι καλύτερη. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που μπορούμε τώρα να κάνουμε για την πρόληψη ή τη συγκεκριμένη θεραπεία των πιο οξείων αναπνευστικών λοιμόξεων ή χρόνιων παθήσεων.

Οι προσπάθειες βελτίωσης της ιατρικής περίθαλψης σε πολύ φτωχές κοινότητες είχαν μικρή μόνο επίδραση στην υγεία των ανθρώπων. Ένα γνωστό πρόγραμμα που έφερε προηγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα σε μια κοινότητα Navajo κατάφερε να μειώσει την επανεμφάνιση της ενεργού φυματίωσης και την επικράτηση των μολύνσεων του μέσου ωτός αλλά είχε ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στο σύμπλεγμα πνευμονίας-διάρροιας, το οποίο συνέχισε ως η μεγαλύτερη αιτία ασθενείας και θανάτου όπως ήταν και σε όλη τη χώρα πριν από μισό αιώνα. Μέχρι το τέλος του πειράματος το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας για την κοινότητα παρέμεινε περίπου τριπλάσιο του εθνικού μέσου όρου. Άλλα πειράματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε υπανάπτυκτες χώρες είχαν παρόμοια αποτελέσματα.

Αυτές οι απογοητευτικές παρατηρήσεις των ορίων της ιατρικής και της σημασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να μειώσει τον ενθουσιασμό μας να στραφούμε στην ιατρική επιστήμη και τους γιατρούς για να θεραπεύσουμε όλα τα δεινά μας. Αλλά δεν πρέπει να γίνουμε «θεραπευτικοί μηδενιστές» στην πορεία. Ενώ απορρίπτουμε μια δημοφιλή μυθολογία που περιβάλλει το φάρμακο στα ρούχα της παντογνωσίας, ενώ απορρίπτουμε την αδιαμφισβήτητη υπόθεση ότι η τεχνολογία μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα υγείας μας, πρέπει να αναγνωρίζουμε την πρόοδο και τη σημαντική αξία της σύγχρονης ιατρικής. Μέχρι τη δεκαετία του ‘30 όλα τα φάρμακα, εκτός από μερικά, ήταν παρηγορητικά, στην καλύτερη περίπτωση πρόσφεραν ανακούφιση από τα συμπτώματα μιας νόσου. Οι σουλφοναμίδες αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του ’30, η πενικιλλίνη στην δεκαετία του ’40, και άλλα αντιβιοτικά στην δεκαετία του ’50. Όλα ήταν σημαντικές προσθήκες στο οπλοστάσιο των ιατρών στον μακροπρόθεσμο «πόλεμο κατά της ασθένειας». Η ταχύτερη ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου στην ιατρική συνέβη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘30, επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο στη δεκαετία του ‘40 και κορυφώθηκε στη δεκαετία του ‘50.

Μόνο κάποια ιατρική περίθαλψη, ωστόσο, είχε ένα σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού. Καμπάνιες για την ανοσοποίηση του πληθυσμού με εμβόλια πολιομυελίτιδας, που εισήχθησαν τη δεκαετία του ‘50, έχουν μειώσει μία από τις πιο τρομακτικές παιδικές ασθένειες από 18.000 περιπτώσεις το 1954 σε μόλις έξι το 1975. Η ερυθρά (ή "Γερμανική ιλαρά"), η οποία σε έγκυες γυναίκες μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές συγγενείς ανωμαλίες στους απογόνους τους, μειώθηκε από ένα μέσο όρο σε πάνω από 47.000 περιπτώσεις το χρόνο πριν από την ευρεία χρήση του εμβολίου σε 16.343 περιπτώσεις το 1975, που ακολούθησε ακόμη την περιορισμένη ανοσοποίηση του πληθυσμού.

Οι καλές υπηρεσίες υγείας —συμπεριλαμβανομένης της προγεννητικής και μητρικής ιατρικής περίθαλψης και των συντονισμένων κοινωνικών υπηρεσιών— παρεχόμενες σε ολόκληρο τον πληθυσμό θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις τιμές της βρεφική θνησιμότητα. Ο David Kessner και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι με προσοχή μελέτησαν τις γεννήσεις της Νέας Υόρκης το 1968, συμπέρανα ότι οι επαρκείς υπηρεσίες υγείας παρεχόμενες σε όλες τις γυναίκες στην πόλη θα είχαν μειώσει την παιδική θνησιμότητα εκεί κατά το ένα τρίτο. Το ποσοστό των χαμηλοβαρών μωρών και οι θάνατοι νηπίων και τα δύο μειώθηκαν όταν αυξήθηκε η επάρκεια των υγειονομικών υπηρεσιών, εντός κάθε φυλετικής, κοινωνικοοικονομικής, κοινωνικών-κινδύνων και ιατρικών-κινδύνων ομάδας. Μεταξύ των μητέρων με ανώτερη εκπαίδευση, τα βρέφη αυτών με ανεπαρκής φροντίδα ήταν δύο φορές πιο πιθανόν να πεθάνουν από αυτά τα μωρά που είχαν επαρκή φροντίδα. Μεταξύ των μαύρων μητέρων με ανώτερη εκπαίδευση, το ποσοστό θνησιμότητας των νηπίων με ανεπαρκή φροντίδα ήταν έξι φορές μεγαλύτερο από το ποσοστό όσων είχαν την κατάλληλη φροντίδα. Ωστόσο, όσο πολύτιμη είναι η καλή φροντίδα των μητέρων, το ένα τέταρτο της σημαντικής μείωσης του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας στα τέλη της δεκαετίας του '60 είναι που αντιστοιχούν στις γυναίκες που γεννούν σε ηλικίες χαμηλότερου κινδύνου (κυρίως στα είκοσι τους) και έχουν λιγότερα παιδιά.

Έτσι, οι συνολικές υπηρεσίες υγείας μπορεί να έχουν περιορισμένο αλλά θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας. Ορισμένα εμβόλια έχουν ουσιαστικά μειώσει λοιμώδεις νόσους και ποσοστά θνησιμότητας, αν και ιστορικά τα περισσότερα έχουν απλώς επιταχύνει τα ήδη μειούμενα ποσοστά. Τα αντιβιοτικά και τα φάρμακα sufla έχουν επίσης μειώσει την αναπηρία και τον θάνατο από μολυσματικές ασθένειες. Τα πρόσφατα αναπτυχθέντα αντιβιοτικά έχουν μειώσει αισθητά την απομόνωση και την ανάρρωση των ασθενών με φυματίωση. Η επαρκής φροντίδα της μητέρας μπορεί να μειώσει τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας αν και το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης έχει και εξακολουθεί να οφείλεται σε βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα πρότυπα παιδικής ηλικίας. Σε γενικές γραμμές, η ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της αύξησης της ασθένειας και την υγιή αποκατάσταση και λειτουργίας ενός άρρωστου ή τραυματισμένου παιδιού ή ενήλικα. Όταν διανέμεται σε όλο τον πληθυσμό, η φροντίδα αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της γενικής κατάσταση υγείας αυτού του πληθυσμού. Όταν συνδιάζονται οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις —ιδιαίτερα εκείνες που θα εξαλείψουν τις ανισότητες της τάξης, τη βιαιότητα του ρατσισμού και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος— με την καλή τεχνολογική ιατρική περίθαλψη και τις υποστηρικτικές προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες, μπορεί να μειώθει το φορτίο της νόσου ενός ατόμου, μιας οικογένειας ή μιας κοινωνίας που μπορεί να φέρει. Από την Προοδευτική εποχή μέχρι σήμερα, ωστόσο, η ιδρυματικά- και κυβερνητικά-χρηματοδοτούμενη ιατρική έρευνα και ιατρική περίθαλψη είναι στενά τεχνολογική και ιδεολογικά συντηρητική.Πηγή: Rockefeller medicine men: Medicine and capitalism in America by E. Richard Brown

Ἀπόδοση: Ἑλλήνων Φῶς

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *