Χαμένη Δεδηλωμένη κι ἄλλες ἀντισυνταγματικότητες

Ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως ἔχει καταπέση ἠ «Ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως», ᾆμα τῆς παραιτήσεως καμμένου καὶ πρέπει νὰ ἐπιστραφῇ καί, ἐν συνεχείᾳ, νὰ δοθῇ νέα…

Θέλει πράγματι ὁ καμμένος νά σταματήσῃ τήν «συμφωνία»;

Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως κάθε διακρατικὴ συμφωνία, μὰ καὶ κάθε διεθνὴς συνθήκη, μαζὺ μὲ τὶς ὁποίες (ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι ἀρέσκονται νὰ τὸ παρουσιάζουν) «διμερὴς συνθήκη», ἀπαῖτει, γιὰ νὰ ψηφισθῇ καὶ νὰ εἶναι νόμιμος, βάσει τοῦ ὑπάρχοντος Συντάγματος, 180+1 ψήφους…

Θά «νομιμοποιήσουν» (ψηφίζοντάς την) μίαν ἤδη ἄκυρο «συμφωνία»;

Κι ἐπεὶ δὴ ἡ δεδηλωμένη οὔτως ἢ ἄλλως, ἀκόμη κι ἐὰν ληφθῇ ψῆφος ἐμπιστοσύνης, ἔχει καταπέση…

Ἐπειδὴ ἐγὼ στὴν Πτυχιακὴ Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου εἶχα τὸ «ἀκτύπητο καθηγητικὸ δίδυμο Λύτρα-Δημητροπούλου», θὰ σᾶς πῶ ὅτι, ἀπὸ τὸ ἐχθὲς πρωΐ, μὲ τὴν παραίτηση Καμμένου, ἡ συγκυβέρνησις τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἔχει ἀπωλέσῃ τὴν Δεδηλωμένη Ἐμπιστοσύνη τῆς παρούσης βουλῆς καθ’ ὄσον «ἀναζητῶνται» οἰ 151 βουλευτές».

Συνταγματικῶς ὁ Τσίπρας ὑποχρεοῦται νὰ παραιτηθῇ τώρα, ἄλλως ὁ Μητσοτάκης ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλῃ ἀμελλητὶ πρόταση δυσπιστίας!!!

Λίλα Κοζυράκη

Ὑ.Γ. Ἔ, δὲν θὰ ξεχάσω τὰ γράμματα ποὺ ἔμαθα! Ἅπαντες οἱ συμπολιτευόμενοι καὶ ἀντιπολιτευόμενοι, νὰ ἀφήσουν κατὰ μέρος τὴν φαιδρολογία σχετικὰ μὲ τὸν παραιτηθέντα Καμμένο καὶ νὰ ἀναλάβουν τὶς Συνταγματικές τους ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ Ἐλληνικοῦ Λαοῦ!

Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἔχει ἀπωλεσθῆ ἠ Δεδηλωμένη εἶναι ἀντισυνταγματικὸ τὸ νὰ ζητηθῇ ψῆφος ἐμπιστοσύνης…
(Τὰ ἔντονα γράμματα καὶ οἱ κοκκινίλες δικά μου στὸ παρακάτω:)

Συνταγματικές Παραβάσεις μετά την Διάλυση του Κυβερνητικού Συνασπισμού

Ανδρέας Δημητρόπουλος

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

  1. Η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού αναγκαία ενεργοποιεί βασικές συνταγματικές διαδικασίες, οι οποίες όπως δείχνει η εφαρμογή τους δεν έχουν γίνει απόλυτα κατανοητές. (α) Το Σύνταγμα απαγορεύει κυβέρνηση μειοψηφίας και κατοχυρώνει την αρχή της δεδηλωμένης πλειοψηφίας. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει κάθε στιγμή να διαθέτει πλειοψηφία καθαρή, ορατή, αναμφισβήτητη. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής δεν επιτρέπεται να ζητείται από κυβέρνηση μειοψηφίας παρά μόνον από κυβέρνηση που διαθέτει την δεδηλωμένη. (β Οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες (Άρθρ. 37, 38, 84 Σ) εφαρμόζονται είτε αμέσως μετά τις εκλογές είτε κατά την διάρκεια της βουλευτικής περιόδου μετά από ανακατατάξεις των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας στην Βουλή.)
  2. Οι συνταγματικές αυτές διαδικασίες δεν μπορεί να συντελούνται ερήμην του Προέδρου της Δημοκρατίας, στον οποίο επιφυλάσσει εν προκειμένω ο συντακτικός νομοθέτης σημαντικό ρόλο ως ρυθμιστή του πολιτεύματος. γ) Η όλη ρύθμιση του Συντάγματος σχετικά με την ανάδειξη της Κυβερνήσεως βασίζεται στην κοινοβουλευτική δύναμη των πολιτικών κομμάτων. Συνταγματικά ενδιαφέρουσες αλλαγές της δυνάμεως των κοινοβουλευτικών κομμάτων πρέπει να ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν αυτός προβεί σε ανάθεση εντολής, διευρευνητικής ή σχηματισμού κυβερνήσεως, είτε αμέσως μετά τις εκλογές ή σε άλλο χρονικό σημείο (άρθρ. 37 παρ.4Σ). Σημαντικό συνταγματικό γεγονός για τον βίο της κυβερνήσεως είναι η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού. Αμέσως μετά την αποχώρηση από τον κυβερνητικό σχηματισμό κάποιου κυβερνητικού εταίρου του οποίου η κοινοβουλευτική δύναμη είναι απαραίτητη για την διατήρηση της κυβερνήσεως στην εξουσία, ο ΠτΒ οφείλει να ενημερώσει τον ΠτΔ για την δύναμη των κομμάτων. Ενδεχόμενη καθυστέρηση είναι συνταγματικά αδικαιολόγητη. Η επίσημη αυτή ανακοίνωση της (κατά κανόνα γνωστής άλλωστε) κοινοβουλευτικής δυνάμεως των κομμάτων αποτελεί την βάση της παραπέρα συνταγματικής διαδικασίας.
  3. Ο πρωθυπουργός οφείλει να παραιτηθεί εφόσον μετά τις κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις, δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Εφόσον η αποχώρηση του κυβερνητικού εταίρου έχει ως συνέπεια την απώλεια της απαιτουμένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να υποβάλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την παραίτηση της κυβερνήσεώς του, καθόσον το Σύνταγμα δεν επιτρέπει ούτε στιγμή κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση ως πρωθυπουργός μειοψηφίας να παραμείνει και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή, διότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει ούτε στιγμή Κυβέρνηση μειοψηφίας. Με άλλα λόγια κυβέρνηση δεδηλωμένης μειοψηφίας δεν μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής. Με την υποβολή της παραιτήσεως ο ΠτΔ θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να παραμείνει στην θέση του μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβερνήσεως. Με την παραίτηση του Πρωθυπουργού Κυβερνήσεως μειοψηφίας κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 38 παρ. 1 εδ, α΄Σ ανατίθενται οι διερευνητικές εντολές ή και ακολουθεί και όλη η διαδικασία του άρθρου 37 ( Σύγκληση Αρχηγών ή και Υπηρεσιακή Κυβέρνηση)
  4. Κατ εξαίρεση προς τα παραπάνω δεν είναι απαραίτητη η υποβολή παραιτήσεως του Πρωθυπουργού αν εν τω μεταξύ βουλευτές προσχωρήσουν στην παράταξη του πρωθυπουργού ή και κατ οικονομία αν άλλα κόμματα ή ανεξάρτητοι βουλευτές δηλώσουν δημόσια ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση, -είτε με θετική ψήφο είτε με αποχή- και οι δημόσιες αυτές δηλώσεις εξασφαλίζουν την δεδηλωμένη – αν δηλαδή ο πρωθυπουργός παρά την αποχώρηση του κυβερνητικού εταίρου διαθέτει την δεδηλωμένη. φ περίπτωση και μόνον αυτή ο πρωθυπουργός μπορεί να παραμείνει και διαθέτοντας την δεδηλωμένη να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εφόσον η κυβέρνηση λάβει ψήφο εμπιστοσύνης μπορεί να παραμείνει μέχρι τέλους της θητείας της ή να ζητήσει – πάντοτε ως κυβέρνηση πλειοψηφίας – την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών. Η Κυβέρνηση πλειοψηφίας μπορεί επίσης να παραιτηθεί, οπότε στην περίπτωση αυτή παραλείπονται οι διερευνητικές εντολές. (38 παρ.1 εδ, β΄Σ)
  5. Aπό τα παραπάνω προκύπτει ότι η δήλωση του πρωθυπουργού κατά την οποία, η κυβέρνησή του μπορεί διατηρείται με αμφισβητούμενη πλειοψηφία δεν είναι σύμφωνη προς τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Μη σύμφωνη προς το Σύνταγμα είναι επίσης η δήλωση ότι δεν οφείλει συνταγματικά να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, και ότι προβαίνει στην ενέργεια αυτή από πολιτική μόνον προαίρεση. Όσο δεν υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις (δεν αρκούν οι μυστικές διαβεβαιώσεις) 6 τουλάχιστον βουλευτών ότι στηρίζουν το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, η κυβέρνηση παραμένει συνταγματικά μετέωρη και εκτεθειμένη, διότι θα έπρεπε να έχει υποβάλει την παραίτησή της και όχι να ζητεί (ως μειοψηφία) την εμπιστοσύνη της Βουλής. Πρωταρχική υποχρέωση πρέπει να είναι η φροντίδα για την επίσημη ανακοίνωση στον ΠτΔ της δυνάμεως των κομμάτων και κυρίως η εξασφάλιση δημοσσίων δηλώσεων στηρίξεως της κυβερνήσεως τουλάχιστον από 6 βουλευτές ώστε να αρθεί κάθε συνταγματική εκκρεμότητα. Και μπορεί μεν η παρούσα κυβέρνηση να λάβει τελικά ψήφο εμπιστοσύνης και το όλο θέμα «να καλυφθεί». Όμως οι συνταγματικές διαδικαστικές παραβάσεις θα έχουν συντελεσθεί και θα έχουν δημιουργήσει «κακό προηγούμενο» με τους ανάλογους κινδύνους για το μέλλον.

Ἀνδρέας Δημητρόπουλος,
Καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου

Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι καὶ ἐμφανῆ καὶ πρόστυχα τὰ ὅποια ἀνταλλάγματα ἔχουν δοθῆ, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσῃ, ἀντισυνταγματικῶς καὶ παρανόμως, ὄλο αὐτὸ τὸ καραγκιόζ-σαράι νὰ μᾶς ἐμπαίζῃ, ἐξυπηρετώντας μόνον τὰ συμφέροντα «μεγαλο-ἐπενδυτῶν» καὶ οὐδέποτε συμφέροντα ἰθαγενῶν καί, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, τῶν Ἑλλήνων, ποὺ διαφωνοῦν…

Κι ἐπεὶ δὴ στὴν πλειοψηφία τους οἰ Ἕλληνες ἀρνῶνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ῤεντίκολο-«σύμφωνόν» τους, ποὺ ἐπιβάλλεται δίχως ἐπιχειρήματα καὶ δίχως νὰ λαμβάνῃ ὑπ΄ ὄψιν του τὰ συμφέροντα τῆς χώρας…

…καλὸ θὰ ἦταν νὰ συζητᾶμε ἐπισήμως καὶ μόνον γιὰ διαρκὲς ἔγκλημα Ἐθνικῆς Προδοσίας, τὸ ὁποίον σύσσωμος ἡ κομματικὴ συμμορία τῶν 300 ὑποστηρίζει μὲ σθένος καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ὁμολογεῖ τὴν πλήρη ἀλήθεια σὲ ἐμᾶς.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν εἶναι ἀπλῶς καὶ μόνον παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικὰ ὅλα τὰ παραπάνω. Οὔτε μόνον πράξεις ἐθνικῆς μειοδοσίας, ποὺ συνιστοῦν διαρκὲς ἔγκλημα. Οὔτε σκέτο ἀντιδημοκρατικά. Εἶναι ἐμφανῶς μόνον «τὸ δίκαιον τὸν τοκογλύφων» ὑπὲρ ἄνω κάθε ἄλλου δικαίου. Περὶ αὐτοῦ συζητᾶμε καὶ αὐτὸ ἀντιμετωπίζουμε.Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *