Χέστες!!!

Στὸ ἐχθεσινὸ συλλαλητήριο θὰ μπορούσαμε νὰ ἐντοπίσουμε πολλὰ εὐτράπελα. Εὐτράπελα ποὺ πλέον (καὶ σαφῶς ξεκάθαρα) ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ ποιὸς …πληρώνει!!!
Τέτοια παραδείγματα εἶναι ἡ ἐπίθεσις τῶν πρακτορίσκων τοῦ πSoros σὲ λεωφορεῖο (καθὼς καὶ οἱ ζημίες ποὺ προεκάλεσαν), ἡ ἐπίθεσις κάποιων ἐξ αὐτῶν σὲ διερχομένους δικυκλιστὲς ποὺ κρατοῦσαν ἑλληνικὲς σημαῖες, ὁ προπηλακισμὸς δύο 15χρονων κοριτσιῶν, ὁ λιθοβολισμὸς Ἑλλήνων, ποὺ κατευθύνοντο πρὸς τὸ συλλαλητήριο, τὸ κατέβασμα ἑνὸς πανῶ ποὺ ἔγραφε πὼς ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική, ἀλλὰ καὶ μερικὲς ἀκόμη ὀχλήσεις, ποὺ ὅμως δὲν ἐπτόησαν τὸν παλμὸ τοῦ συλλαλητηρίου.
Τὸ εὐτράπελον ὅμως, ποὺ ὀφείλουμε ἐμεῖς νὰ κατανοήσουμε εἶναι τὸ ἐμπόδιον τῶν διοδίων στὰ Μάλγαρα, ποὺ ἐμπόδισε τὴν εἴσοδο σὲ ἀρκετὲς χιλιάδες κόσμου. Ἕνα ἐμπόδιον ποὺ ἀποδεικνύει πὼς κάποιοι πράγματι τρέμουν…

Οἱ ἐκτιμήσεις τῆς ἀστυνομίας, λέει, μιλοῦν γιὰ 90.000 ἄτομα.
Κάτι θὰ ξέρουν περισσότερο… εἶναι καὶ τὰ μισθὰ βλέπετε…

Κι ὁ κόσμος αὐτὸς δὲν δικαιολογεῖται βεβαίως βεβαίως, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς τοὐλάχιστον 1300 λεωφορεία (Χ50=65.000), καθὼς καὶ 25.000 ὀχήματα (Χ~3=75.000) πέρασαν μόνον ἀπὸ τὰ διόδια τῶν Μαλγάρων, μαζὺ μὲ τὰ τραίνα, τὰ ὑπόλοιπα ὀχήματα ἀπὸ ἄλλες εἰσόδους τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίους τοὺς Μακεδόνες, ποὺ ἐδήλωσαν καθολικῶς τὸ παρόν,
Οἱ διοργανωτὲς βέβαια μιλοῦν γιὰ 500.000 κόσμο, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν ξέρουν. Ξέρει ἡ ἀστυνομία.
Φίλοι ποὺ ἦσαν ἐκεῖ μιλοῦν γιὰ κόσμο ποὺ ἀπεῖχε τοὐλάχιστον 2500 μέτρα ἀπὸ τὸ σημεῖον συγκεντρώσεως (Λευκὸς Πύργος) πρὸς τὸ ἁμαξοστάσιον τοῦ ΟΣΕ ἀπὸ τὴν μία πλερυὰ καὶ τοὐλάχιστον γιὰ 4.000 μέτρα ἂπὸ τὴν ἄλλην.
Χιλιάδες κόσμου δὲν ἔφθασε, διότι δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεψαν.
Ἡ ἰταλικὴ RAI ἀνεφέρθη σὲ τοὐλάχιστον 800.000 ἄτομα… Ἀλλὰ κι αὐτοὶ δὲν γνωρίζουν.
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ὅμως γνωρίζει… 90.000 ἄτομα εἶπε κι αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδεκτοῦμε.
(Καὶ ἅπαντες οἱ δημοσιοκάφροι τὰ ἴδια παπαγάλιζαν, ἀλλὰ κάποιαν στιγμὴ ἀνεφέρθη ἕνα …ξεκάρφωτο 500.000!!!)

Βέβαια… Ἐκείνα τὰ κλειστὰ διόδια τῶν Μαλγάρων κάτι θέλουν νὰ ποῦν ἀλλὰ …δὲν τὸ λέν.
Τὸ ἴδιο θέλουν νὰ ποῦν καὶ ὅσοι παρίσταντο καὶ εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους τὸν κόσμο καὶ τὰ πλήθη. Τὸ ἴδιο λὲν καὶ ὅσοι ἐδάκρυσαν ἀπὸ τὸν παλμὸ καὶ τὸν πατριωτισμὸ τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτῶν μας…
Καί, συμπτωματικῶς, στὸ ἐχθεσινὸ συλλαλητήριο παρίσταντο ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν λάβη μέρος καὶ στὸ ἄλλο συλλαλητήριο ποὺ διῳργάνωσε ὁ Χριστόδουλος… Καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀναφέρουν πὼς ἦταν σχεδὸν τῆς αὐτῆς ἐκτάσεως κι ἐντάσεως… Ἑνὸς συλλαλητηρίου πού, κατὰ τὶς πιὸ συντηρητικὲς ἐκδοχές, συνεκέντρωσε τοὐλάχιστον 1.000.000 Ἕλληνες τότε καὶ ποὺ ἦταν ἀνάλογον τοῦ ἐχθεσινοῦ.
Ἀλλά… ἡ ἀστυνομία ξέρει. Ξέρει πολὺ καλά. Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε.

Λοιπόν… γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
Τὸ συλλαλητήριο ὄχι μόνον ἐπέτυχε, ἀλλὰ τὰ σαπρόφυτα ποὺ τὸ παίζουν κυβερνῶντες, μαζὺ μὲ τὰ πραιτωριανά τους, ὄχι μόνον ἔστειλαν τὰ συνεταιράκια τους νὰ παρακωλύσουν τὴν προσέλευσιν τοῦ κόσμου… ὄχι μόνον ἔκλεισαν τὶς εἰσόδους τῆς πόλεως…
…ἀλλὰ ἐπὶ πλέον (τὶ πρωτότυπον!!!) ἀπομειώνουν ὅσο τὸ δυνατὸν (χὰ χὰ χά!!!) τὸν ἀριθμὸ τῶν μετεχόντων… Ὄχι βέβαια διότι θὰ πείσουν, ἀλλὰ διότι εἶναι χέστες… Διότι ἀντιλαμβάνονται πὼς τὸ παιχνίδι τους μὲ τὰ μυαλά μας, μὲ τὴν ἀπαιδεία καὶ μὲ τὶς προπαγάνδες ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὄχι μόνον δὲν ἔπιασε, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον γκρεμίζονται, μία πρὸς μία κάθε τους βρωμιά.
Ὅλες οἱ λοβοτομὲς ποὺ ἁπλόχερα μᾶς ἐπέβαλαν/ἐμφύτευσαν ἐξαφανίζονται. Τὸ «μπόλι» σπάει.

Τὸ «μπόλι»

Ἐμπρὸς σὲ ἕναν ἐθνικὸ κίνδυνο, ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι πλέον ἀντιλαμβάνονται, τὰ σαπρόφυτα ἀπογυμνώνονται καὶ πασχίζουν, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πραγματικότητα ποὺ τοὺς ἀποκαλύπτει. Τώρα πιὰ ἀκόμη καὶ ἡ λατρεία τους γιὰ τὶς καρέκλες περνᾶ σὲ δευτέρα Μοίρα… Τώρα πιά, ἐπὶ τέλους, εἶναι ἀντιμέτωποι μὲ τὸ ἀπόλυτο κι ὁριστικὸ τίποτά τους μά, στὴν πραγματικότητα, μὲ τὸ τέλος τους.
Γιὰ αὐτὸ καὶ τοὺς ἀποκαλῶ χέστες. Δὲν εἶναι νὰ ἀσχολεῖται κάποιος πλέον μαζύ τους.

Φιλονόη

Σημείωσις

Πόσο κοντά εἶναι πιά αὐτό τό τέλος τους;
Χμμμ… κοντύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά. Μόνον ποὺ δὲν θὰ πέσουν μόνοι τους, διότι τώρα πιὰ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κάτι σερνάμενα καὶ γλοιώδη ἀνθρωποειδῆ, ποὺ θέλουν μόνον νὰ κερδίσουν χρόνο, ἀλλὰ μὲ κάποια θηρία ποὺ γνωρίζουν πὼς τὸ τέλος τους δὲν σημαίνει μόνον ἀνακοπὴ τῆς ἐξουσίας τους ἀλλὰ καὶ θάνατος. Τὰ θηρία ὅμως μποροῦν, ἰδίως ὅταν μυρίζουν τὸν θάνατό τους, νὰ γίνουν καὶ ἐπιθετικὰ ἀλλὰ καὶ νὰ σκοτώσουν.
Γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς καί, στὴν πραγματικότητα, ἡ πορεία τῆς πτώσεώς τους θὰ εἶναι ἐκτὸς ἀπὸ ἐνδιαφέρουσα, ὑπερβολικὰ αἱματηρὴ καὶ περιπετειώδης.
Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀνησυχοῦμε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μέσα ἀπὸ τὴν φωτιὰ θὰ περάσουμε γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν Ἐλευθερία!!!φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ

Πηγή: Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Σχετικά άρθρα...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *