Τελευταία έκκληση

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΑΤΕ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ, ΑΝ ΚΡΊΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΗ, ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ἔκκλησις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιά νά ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες

Ἀγαπητοί μας ἀδερφοί,

Δυστυχῶς μὴ αἰσθανόμενοι οἱ Ἀρχιερεῖς μας τὶς εὐθύνες ἀπέναντι στὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τους ἀπέναντι στὸ χρέος ποὺ τοὺς παρέδωσε ὁ Κύριος κατὰ τὴν χειροτονία τους, κατασκανδάλισαν τοὺς πιστοὺς καὶ δίχασαν τὴν Ἐκκλησία μας γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, συμπράττοντας μὲ τὸ ἀνίερο καὶ ἀντίχριστο κράτος, ἐν μέσῳ πανδημίας καὶ μέγιστης δυσκολίας τῶν πιστῶν.

Οἱ εὐθύνες γιὰ ὅ,τι συμβαίνει γύρω μας, δὲν ἀνήκουν σὲ ἐμᾶς τοὺς ἁπλούς πιστοὺς καὶ ταυτόχρονα πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κράτους, διότι:

– Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴπαμε ὅτι οἱ καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα μεταδίδουν τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἄρα πρέπει νὰ σωπάσουν…

– Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴπαμε ὅτι κολλάει ἀρρώστια ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία…

– Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴπαμε νὰ μὴν πάρουμε τὸ Ἅγιο Φῶς, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ πάρουμε εὔκολα στὴν πόρτα μας φαγητὰ καὶ προϊόντα ἀπὸ ντελιβεράδες καὶ κούριερ..

– Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἀποφασίσαμε νὰ μὴν τηροῦνται τὰ ἴδια μέτρα στοὺς Ναούς μας, ὅπως σὲ τράπεζες, σούπερ μάρκετ καὶ φαρμακεῖα… (λεφτάκια, φαγητὸ καὶ φάρμακα νὰ πάρουμε γιὰ τὸ σῶμα μας, ἀλλὰ ἀπαγορεύεται ἡ Θ. Κοινωνία, ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς μας!!!!)

– Δὲν καταργήσαμε ἐμεῖς τὴν Μ. Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιο Πάσχα… (ἂν θέλετε νὰ δεῖτε ποιὸς τὸ ἔκανε νὰ πᾶτε στὴν Ἠλεία)

– Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἀποφασίσαμε νὰ ΜΗΝ ὑπάρχει στὸ ἔντυπο τοῦ κράτους γιὰ τὶς μετακινήσεις, πρόβλεψη γιὰ τὴν ἀτομικὴ προσευχὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ἡ ἔξοδος μὲ τὸ κατοικίδιο!!!!!!

Μὲ ταπείνωση λοιπόν, λέμε ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκαναν Φράγκοι, Τοῦρκοι καὶ Γερμανοὶ καὶ καμμιὰ, μὰ καμμιὰ πολύ-θανατηφόρος ἐπιδημία τοῦ παρελθόντος, δηλαδὴ τὸ κλείσιμο τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνει κανείς, οὔτε οἱ Ἀρχιερεῖς, οὔτε τὸ κράτος…

Οἱ Ναοὶ ἀνήκουν στὸν Χριστὸ μας…

Ἀπευθυνόμενοι στοὺς Ἱεράρχες μας μὲ πικρία διαπιστώνουμε ὅτι:

– Δὲν μᾶς ἀφήσατε νὰ τιμήσουμε, ὅπως ἔπρεπε, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τὴν Παναγία μας στοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο.

– Δὲν μᾶς ἀφήσατε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως!!!

– Δὲν μᾶς ἀφήσατε νὰ ἑορτάσουμε τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου!!!

– Τώρα θέλετε νὰ ΜΗΝ συμμετέχουμε στοὺς Ἱερούς μας Ναοὺς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ νὰ ΜΗΝ ἑορτάσουμε τὴν Ἀνάσταση Τοῦ Κυρίου μας;

Ἐνόψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος θέλουμε:

– Νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἱεροὶ Ναοί μας καὶ μὲ τάξη καὶ μὲ τὴν προσωπικὴ εὐθύνη τοῦ καθενός μας, τηρῶντας ὅσα μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς καὶ γιὰ τὰ καταστήματα τροφίμων, τὶς τράπεζες, τὰ φαρμακεῖα κλπ, νὰ παρακολουθήσουμε τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τὴν Χαρμόσυνη Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν Ἐπιτρόπων ποὺ ἡ κάθε ἐνορία διαθέτει.

Ἄν αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τότε ἐναλλακτικά:

1. Θέλουμε νὰ μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ παραλάβουμε τὸ ἔλαιο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου τὴν Μ. Τετάρτη ἔστω καὶ μετὰ τὸ Ἱερὸ Μυστήριο.

2. Θέλουμε νὰ συμμετάσχουμε τηρῶντας ἀποστάσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο ὁρίζουν οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχές, στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου Τοῦ Κυρίου ποὺ θὰ γίνει σὲ ὑπαίθριο κι ὄχι κλειστὸ χῶρο.

3. Θέλουμε νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ παράδοση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἀπὸ συνεργεῖα τῶν Δήμων, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους Δήμους δὲν γίνει αὐτό, νὰ ὑπάρξει πρόνοια τῶν ἐνοριῶν ὥστε νὰ παραδοθεῖ ἔστω μετὰ συνεννοήσεως τὸ Ἅγιο Φῶς, σὲ συγκεκριμένες διευθύνσεις ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ παραλάβουν.

4. Θέλουμε νὰ μᾶς ἐπιτραπεῖ τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως νὰ παρευρισκόμαστε στὸν ὑπαίθριο χῶρο ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναούς μας καὶ νὰ παρακολουθήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ τὴν Θεία Λειτουργία, ἔστω κι ἂν δὲν μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος παρὰ μόνο γιὰ ἄναμμα κεριοῦ….

5. Θέλουμε καθόλη τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα νὰ ἀκοῦμε τὶς καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα τῶν Ναῶν μας ποὺ μᾶς δίνουν κουράγιο καὶ μᾶς βοηθοῦν νὰ ὑπομένουμε τὴν δύσκολη αὐτὴ περίοδο ποὺ διανύουμε.

6. Να μας επιτραπεί η Θ. Μετάληψη

Ἄν μᾶς ἀρνηθεῖτε καὶ αὐτὰ τότε δὲν μποροῦμε νὰ πειθαρχήσουμε σὲ τίποτα….

Ὡς ὑπάκουα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας δεχθήκαμε μέχρι σήμερα κάθε ταπείνωση καὶ κάθε ἀντιορθόδοξη ἀπόφαση τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας.

Δὲν θέλουμε ἄλλες παραμυθητικὲς ἐγκυκλίους, ἀλλὰ ζητοῦμε ἔμπρακτη κατανόηση…

Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ σκανδαλίσαμε τὸν κόσμο, διότι δὲν παίρνουμε ἀποφάσεις.

Παρακαλοῦμε θερμὰ νὰ μᾶς ἐπιτρέψετε αὐτὸ ποὺ γιὰ πολλὲς ἄλλες Ὀρθόδοξες Χριστιανικὲς χῶρες ἐπετράπη…

Τὸν Ἐκκλησιασμό μας.

Κι ἂν αὐτὸ σᾶς φέρει σὲ δύσκολη θέση ἀπέναντι στὸ κράτος, τότε θέλουμε τὴν ἔμπρακτη κατανόησή σας καὶ νὰ μᾶς ἐπιτραποῦν τὰ ἐναλλακτικὰ μέτρα ποὺ ζητοῦμε.

Μὲ τὸν προσήκοντα σεβασμὸ

Χιλιάδες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ

Ἀδερφοὶ παρακαλοῦμε τὸ παρὸν κείμενο νὰ δημοσιευθεῖ στὸν ἐκκλησιασιαστικὸ καὶ μὴ τύπο, νὰ ἀναρτηθεῖ σὲ ὅλα τὰ Ἑλληνορθόδοξα Ἱστολόγια καὶ νὰ προωθηθεῖ μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα μέσῳ E-mail, Facebook, Twitter, Viber, Messenger σὲ γνωστοὺς καὶ φίλους.

Ἡ φωνὴ αὐτὴ κατὰ τῆς παραβιάσεως τῆς Θρησκευτικῆς μας Ἐλευθερίας ἐπιβάλλεται νὰ διαβιβασθεῖ παντοιοτρόπως καὶ νὰ εἰσακουσθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀποφασίζοντες ἁρμοδίους παράγοντες (Βουλευτές, Ὑπουργούς, Πρωθυπουργὸ) τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐπειδὴ ἔχει ἐκφρασθεῖ ἡ πρόθεση πλήθους πιστῶν νὰ καταθέσουν τὴν ἔντονη ἐπιθυμία τους νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ ταυτόχρονα τὴν διαμαρτυρία τους στοὺς κατὰ τόπους ἐπισκόπους καὶ πρὸς τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ), γιὰ νὰ ἀπευθύνουν τὴν παροῦσα ἔκκληση, παραθέτουμε τὰ παρακάτω στοιχεῖα ἐπικοινωνίας.

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος τηλ: 210-3352.300 μέηλ: [email protected]

Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος τηλ: 2310 228 823 μέηλ: gr [email protected]

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος τηλ: 26660 – 22260 μέηλ: [email protected]

Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος τηλ: 22530-22335 μέηλ: [email protected]

Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος τηλ: 27610-25283 μέηλ: [email protected]

Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος τηλ: 27210-24165 μέηλ: mitropolis [email protected]

Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος τηλ: 26450 22.645 : [email protected]

Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος τηλ: 22610 28330 μέηλ: [email protected]

Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος τηλ: 22850/22233

Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος τηλ: 22650 28224 [email protected]

Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος τηλ: 2310 481 810 μέηλ: [email protected]

Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος τηλ: 2510-223141 μέηλ: [email protected].

Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος τηλ: 24650-21365Ἀναδημοσίευση ἀπό: Κατοχικά Νέα

Σχετικά άρθρα...

1 Σχόλιο

 1. Ο/Η Φωτεινή λέει:

  Ἡ Ἐκκλησία ζεῖ καί κινεῖται καί ἀναπνέει μέσα στή Λειτουργία. Εἶναι ὁ πνεύμονας τῆς Ἐκκλησίας. «Δέ μπορεῖ νά νοηθεῖ Ἐκκλησία χωρίς τή Θ. Λειτουργία, οὔτε Θ. Λειτουργία χωρίς τήν Ἐκκλησία», σημειώνει ὁ π. Δημ. Στανιλοάε. Ἔχει τόση σημασία γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε, καθῶς προσθέτει ὁ ἴδιος, «τό τέλος τοῦ κόσμου θά δείξει ὅτι, ὅλοι ὅσοι δέν ἔλαβαν μέρος στή Λειτουργία, δέ θά λάβουν μέρος οὔτε στά ἀγαθά τῆς αἰώνιας Λειτουργίας».

  .....

  Εἶναι τόση ἡ γοητεία τῆς Θ. Λειτουργίας, πού κάποτε ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς ἔγραψε:

  «Μήτ' ὁ οἰστρήλατος τοῦ Αἰσχύλου μέ δονεῖ παλμός, τῶν θεῶν οὔτε καί ἡ γαλήνη πού τήν ἔκλεψε ὁ Φειδίας, ὅσο ἐσύ μέ συνεπαίρνεις ὁ λειτουργικός ψαλμός:

  «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας».»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *